اخرین مطالب »

روز جاغوری

روز جاغوری

سرطان ۳۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
مراسم گرامیداشت شهید محمد هاشم در پشته هیچه

مراسم گرامیداشت شهید محمد هاشم در پشته هیچه

سرطان ۳۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
سرطان، ماهِ تاریخی برای جاغوری ها!

سرطان، ماهِ تاریخی برای جاغوری ها!

سرطان ۲۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
ناوه شغله” سرزمین تلاش وامید!

ناوه شغله” سرزمین تلاش وامید!

سرطان ۲۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گروگان ها بدون قید و شرط آزاد شدند.

گروگان ها بدون قید و شرط آزاد شدند.

سرطان ۲۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
همه مسافرین به اسارت رفته ازاد شدند

همه مسافرین به اسارت رفته ازاد شدند

سرطان ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
نوروز نوری‌زاده قومندان امنیه جاغوری تبدیل شد.

نوروز نوری‌زاده قومندان امنیه جاغوری تبدیل شد.

سرطان ۲۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
آخرین گذارش از اسیران جاغوری

آخرین گذارش از اسیران جاغوری

سرطان ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
کشتن گاو = بااسارت اولین تحفه برای خوش خدمتی

کشتن گاو = بااسارت اولین تحفه برای خوش خدمتی

سرطان ۲۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری، قربانی کمپاین انتخاباتی!

جاغوری، قربانی کمپاین انتخاباتی!

سرطان ۲۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
غزنی و جاغوری  را دریابید!

غزنی و جاغوری را دریابید!

سرطان ۲۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
دشت قره باغ، جاده مرگ و کابوس مدام

دشت قره باغ، جاده مرگ و کابوس مدام

سرطان ۱۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گروگان‌گیری در دشت قره‌باغ!

گروگان‌گیری در دشت قره‌باغ!

سرطان ۱۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“غروب غم انگیز ششمین خورشید!”

“غروب غم انگیز ششمین خورشید!”

سرطان ۱۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
قطعه تشریفات

قطعه تشریفات

سرطان ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
چه طنز تلخی!

چه طنز تلخی!

سرطان ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

“دول جم!”

“دول جم!”

سرطان ۱۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“نگاهی نو ده تاریخ هزاره”

“نگاهی نو ده تاریخ هزاره”

دلو ۲۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
آثار باستانی جاغوری

آثار باستانی جاغوری

قوس ۱۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“آسوده بخواب استاد!”

“آسوده بخواب استاد!”

عقرب ۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“زور صاحب خلته؟!”

“زور صاحب خلته؟!”

میزان ۱۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

میزان ۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

میزان ۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
شار زایده

شار زایده

سنبله ۳۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
سناریو میرزاولنگ این بار …

سناریو میرزاولنگ این بار …

اسد ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
راه جاغوری غزنی

راه جاغوری غزنی

جوزا ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

ثور ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

حمل ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»»

حوت ۲۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

دلو ۳, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

جدی ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
استاد عظیمی هم از میان ما رفت

استاد عظیمی هم از میان ما رفت

قوس ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

زلال احکام (۱)

زلال احکام (۱)

جوزا ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««ماه مهمانی!»»

««ماه مهمانی!»»

ثور ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“زیارتگاه نظامی؟!”

“زیارتگاه نظامی؟!”

ثور ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“جمجمه العرب!؟”

“جمجمه العرب!؟”

ثور ۲۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

مهاجرت »

««یک لقمه خون دل!؟»»

««یک لقمه خون دل!؟»»

دلو ۱۷, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
کار بی حاصل ما و خیانت دولتمردان

کار بی حاصل ما و خیانت دولتمردان

عقرب ۱۲, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش
“به کجا چنین شتابان”

“به کجا چنین شتابان”

عقرب ۵, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش