اخرین مطالب »

امنیت ملی جاغوری، چرا خواب است؟

امنیت ملی جاغوری، چرا خواب است؟

دلو ۱۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
نویسنده یا جارچی !

نویسنده یا جارچی !

دلو ۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
افغانستان است دیگه

افغانستان است دیگه

دلو ۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
مشکل درکجا است ?!

مشکل درکجا است ?!

دلو ۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
انگار ما هیچ از این خرابه شده نیستیم!

انگار ما هیچ از این خرابه شده نیستیم!

دلو ۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بارش برف ومسدود شدن راه ها

بارش برف ومسدود شدن راه ها

جدی ۲۸, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
سرباز ساده وسردار دلها

سرباز ساده وسردار دلها

جدی ۱۴, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
سال نو مبارک

سال نو مبارک

جدی ۱۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
عرق شرمت را هم من پاک کنم؟

عرق شرمت را هم من پاک کنم؟

قوس ۲۰, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
فیض‌الله موحد را نیز از ما گرفت

فیض‌الله موحد را نیز از ما گرفت

قوس ۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

عقرب ۲۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش پنجم ساخت سرک جاغوری

گزارش پنجم ساخت سرک جاغوری

عقرب ۲۰, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش چهارم؛ زردالو اولین استراحتگاه

گزارش چهارم؛ زردالو اولین استراحتگاه

عقرب ۱۸, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سفر از جاغوری

گزارش سفر از جاغوری

عقرب ۱۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
سالروز شهادت تبسم ویارانش گرامی باد

سالروز شهادت تبسم ویارانش گرامی باد

عقرب ۱۶, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

عقرب ۵, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
علاقه ناخواسته به عربی در اسامی مناطق

علاقه ناخواسته به عربی در اسامی مناطق

میزان ۲۴, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بانوی مکتب ساز

بانوی مکتب ساز

میزان ۱۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
تلخ_ترین_طنز_سال

تلخ_ترین_طنز_سال

میزان ۱۵, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
دا_وطن_نجوریژی

دا_وطن_نجوریژی

میزان ۱۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری وعلاقه به تیم بازنده

جاغوری وعلاقه به تیم بازنده

میزان ۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

عقرب ۲۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بانوی مکتب ساز

بانوی مکتب ساز

میزان ۱۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بی پولی و بیکاری

بی پولی و بیکاری

جوزا ۳۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

جوزا ۱۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

جوزا ۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
هزاره‌های غزنی را دریابید!

هزاره‌های غزنی را دریابید!

جوزا ۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
رادمند وچالش های پیش رو

رادمند وچالش های پیش رو

دلو ۱۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
ستون پنجم ?!!

ستون پنجم ?!!

جدی ۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

جدی ۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و سوم از جاغوری

گزارش سی و سوم از جاغوری

قوس ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی ام از جاغوری

گزارش سی ام از جاغوری

قوس ۱۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و نهم از جاغوری

گزارش بیست و نهم از جاغوری

قوس ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

قوس ۱۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و چهارم از جاغوری

گزارش بیست و چهارم از جاغوری

قوس ۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سیزدهم از جاغوری

گزارش سیزدهم از جاغوری

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش یازدهم از خط مقدم

گزارش یازدهم از خط مقدم

قوس ۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش دهم از جاغوری

گزارش دهم از جاغوری

قوس ۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«پیروزی ناپایدار؟؟»

«پیروزی ناپایدار؟؟»

عقرب ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
تا ثریا می رود دیوار کچ

تا ثریا می رود دیوار کچ

عقرب ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!»

عقرب ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“متجاوزان فراری شدند!”

“متجاوزان فراری شدند!”

عقرب ۱۶, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
خبر جدید از #ارزگان خاص

خبر جدید از #ارزگان خاص

عقرب ۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

صفحه ویژه انتخابات »

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

عقرب ۵, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

قوس ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
متن کامل قانون انتخابات افغانستان

متن کامل قانون انتخابات افغانستان

میزان ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

«آفتاب هدایت»

«آفتاب هدایت»

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!»

عقرب ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش