اخرین مطالب »

یاران چه غریبانه، رفتند از این خانه

یاران چه غریبانه، رفتند از این خانه

جوزا ۳۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
ختم ماموریت ام در جاغوری

ختم ماموریت ام در جاغوری

جوزا ۱۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
سرقت مسلحانه در جاغوری ناکام ماند

سرقت مسلحانه در جاغوری ناکام ماند

جوزا ۹, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
حالا کلان‌ترین خطر برای “مزاری” خود او است

حالا کلان‌ترین خطر برای “مزاری” خود او است

جوزا ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
معرفی سرپرست جدید ولسوالی جاغوری

معرفی سرپرست جدید ولسوالی جاغوری

جوزا ۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
هزینه های سنگین بازی های قومی غنی

هزینه های سنگین بازی های قومی غنی

ثور ۲۶, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
چرا جاغوری جاغوری میگویم؟؟

چرا جاغوری جاغوری میگویم؟؟

ثور ۲۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
پنجمین دور فعالیت برای ولایت شدن جاغوری

پنجمین دور فعالیت برای ولایت شدن جاغوری

ثور ۱۹, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
مسؤلین جدید وچپن جاغوری ها

مسؤلین جدید وچپن جاغوری ها

ثور ۱۸, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش

حامیان ولایت شدن جاغوری »

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ?! (۵)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ?! (۵)

ثور ۱۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۳)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۳)

ثور ۱۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۲)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۲)

ثور ۱۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۱)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۱)

ثور ۱۳, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
◇ گزارشی از جاغوری

◇ گزارشی از جاغوری

ثور ۱۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جزیئات قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری!

جزیئات قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری!

ثور ۱۱, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
صحبت ها را کاملا شنیدم

صحبت ها را کاملا شنیدم

ثور ۱۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

ثور ۶, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
سد سازی یا نوور سازی?!

سد سازی یا نوور سازی?!

ثور ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

عقرب ۲۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بانوی مکتب ساز

بانوی مکتب ساز

میزان ۱۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بی پولی و بیکاری

بی پولی و بیکاری

جوزا ۳۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

جوزا ۱۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

جوزا ۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
هزاره‌های غزنی را دریابید!

هزاره‌های غزنی را دریابید!

جوزا ۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
رادمند وچالش های پیش رو

رادمند وچالش های پیش رو

دلو ۱۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
ستون پنجم ?!!

ستون پنجم ?!!

جدی ۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

جدی ۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و سوم از جاغوری

گزارش سی و سوم از جاغوری

قوس ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی ام از جاغوری

گزارش سی ام از جاغوری

قوس ۱۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و نهم از جاغوری

گزارش بیست و نهم از جاغوری

قوس ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

قوس ۱۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و چهارم از جاغوری

گزارش بیست و چهارم از جاغوری

قوس ۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سیزدهم از جاغوری

گزارش سیزدهم از جاغوری

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش یازدهم از خط مقدم

گزارش یازدهم از خط مقدم

قوس ۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش دهم از جاغوری

گزارش دهم از جاغوری

قوس ۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

صفحه ویژه انتخابات »

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

عقرب ۵, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

قوس ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
متن کامل قانون انتخابات افغانستان

متن کامل قانون انتخابات افغانستان

میزان ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

«آفتاب هدایت»

«آفتاب هدایت»

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!»

عقرب ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش