اخرین مطالب »

شار زایده

شار زایده

سنبله ۳۱, ۱۳۹۶, بدون دیدگاه
“عید قوربوو مبارک”

“عید قوربوو مبارک”

سنبله ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
مروت و مدرا، را “پرموشت” نکنیم

مروت و مدرا، را “پرموشت” نکنیم

سنبله ۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی یک شخصیت متفاوت

عظیم احمدی یک شخصیت متفاوت

سنبله ۷, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“شرمنده!؟”

“شرمنده!؟”

سنبله ۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
سمینار علمی در جاغوری!

سمینار علمی در جاغوری!

اسد ۳۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
طرح امنیتی در جاغوری

طرح امنیتی در جاغوری

اسد ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
جلسه امروز برگزار شد

جلسه امروز برگزار شد

اسد ۲۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
بهانه گیری ها بنی اسرایلی و زنگ خطر

بهانه گیری ها بنی اسرایلی و زنگ خطر

اسد ۲۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
مراسم گرامیداشت شهدایی میرزاولنگ در مشهد مقدس

مراسم گرامیداشت شهدایی میرزاولنگ در مشهد مقدس

اسد ۲۷, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
جلسه امروز با ۵ ماده پایان یافت

جلسه امروز با ۵ ماده پایان یافت

اسد ۲۶, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
آثار باستانی جاغوری

آثار باستانی جاغوری

اسد ۲۶, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
تجزیه و تقسیم

تجزیه و تقسیم

اسد ۲۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
از حزبی سازی تا تصفیه قومی اداره غزنی!

از حزبی سازی تا تصفیه قومی اداره غزنی!

اسد ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««پاک سرزمین کی پاک میشود؟؟»»

««پاک سرزمین کی پاک میشود؟؟»»

اسد ۲۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
چرا سادات خواهان هویت مستقل اند؟

چرا سادات خواهان هویت مستقل اند؟

اسد ۲۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
شورایی انسجام وهماهنگی جاغوری

شورایی انسجام وهماهنگی جاغوری

اسد ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
سناریو میرزاولنگ این بار …

سناریو میرزاولنگ این بار …

اسد ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
حفاظت وخدمت باید بومی ومنطقه ای شود

حفاظت وخدمت باید بومی ومنطقه ای شود

اسد ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
ارتش صدهزار نفری

ارتش صدهزار نفری

اسد ۱۷, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

شار زایده

شار زایده

سنبله ۳۱, ۱۳۹۶, بدون دیدگاه
سناریو میرزاولنگ این بار …

سناریو میرزاولنگ این بار …

اسد ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
راه جاغوری غزنی

راه جاغوری غزنی

جوزا ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

ثور ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

حمل ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»»

حوت ۲۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

دلو ۳, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

جدی ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
استاد عظیمی هم از میان ما رفت

استاد عظیمی هم از میان ما رفت

قوس ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

عقرب ۳۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت تهدید کننده

وضعیت تهدید کننده

عقرب ۱۶, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
مسجد و مجتمع فرهنگی رسول اکرم (ص)

مسجد و مجتمع فرهنگی رسول اکرم (ص)

میزان ۱۲, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
قتل قتال در لوی جاغوری

قتل قتال در لوی جاغوری

ثور ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
علت لت کوب مسافرین در دشت قرباغ مشخص شد

علت لت کوب مسافرین در دشت قرباغ مشخص شد

حوت ۲۸, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش