اخرین مطالب »

قطعه تشریفات

قطعه تشریفات

سرطان ۱۷, ۱۳۹۷, بدون دیدگاه
چه طنز تلخی!

چه طنز تلخی!

سرطان ۱۷, ۱۳۹۷, بدون دیدگاه
“دول جم!”

“دول جم!”

سرطان ۱۳, ۱۳۹۷, بدون دیدگاه
طرح بدیل:

طرح بدیل:

سرطان ۷, ۱۳۹۷, بدون دیدگاه
جاغوری و فرهنگِ فلاکت و بلاهت

جاغوری و فرهنگِ فلاکت و بلاهت

سرطان ۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
بحران انتخاباتی در غزنی راه حل دارد

بحران انتخاباتی در غزنی راه حل دارد

سرطان ۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
طرح تقسیم ولایت غزنی ،برخورد دوگانه با شهروندان

طرح تقسیم ولایت غزنی ،برخورد دوگانه با شهروندان

سرطان ۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

“دول جم!”

“دول جم!”

سرطان ۱۳, ۱۳۹۷, بدون دیدگاه
“نگاهی نو ده تاریخ هزاره”

“نگاهی نو ده تاریخ هزاره”

دلو ۲۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
آثار باستانی جاغوری

آثار باستانی جاغوری

قوس ۱۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“آسوده بخواب استاد!”

“آسوده بخواب استاد!”

عقرب ۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“زور صاحب خلته؟!”

“زور صاحب خلته؟!”

میزان ۱۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

میزان ۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

میزان ۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
شار زایده

شار زایده

سنبله ۳۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
سناریو میرزاولنگ این بار …

سناریو میرزاولنگ این بار …

اسد ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
راه جاغوری غزنی

راه جاغوری غزنی

جوزا ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

ثور ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

حمل ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»»

حوت ۲۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

دلو ۳, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

جدی ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
استاد عظیمی هم از میان ما رفت

استاد عظیمی هم از میان ما رفت

قوس ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

زلال احکام (۱)

زلال احکام (۱)

جوزا ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««ماه مهمانی!»»

««ماه مهمانی!»»

ثور ۲۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“زیارتگاه نظامی؟!”

“زیارتگاه نظامی؟!”

ثور ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
“جمجمه العرب!؟”

“جمجمه العرب!؟”

ثور ۲۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش