اخرین مطالب »

روز جاغوری

روز جاغوری

جوزا ۲۸, ۱۳۹۶, بدون دیدگاه
“سبط نبی”

“سبط نبی”

جوزا ۲۱, ۱۳۹۶, بدون دیدگاه
««سراب؟؟»»

««سراب؟؟»»

جوزا ۱۹, ۱۳۹۶, بدون دیدگاه
ایزد یارعزیز، یاری تبسم و روشنایی به تبسم پیوست

ایزد یارعزیز، یاری تبسم و روشنایی به تبسم پیوست

جوزا ۱۲, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
زلال احکام (۲)

زلال احکام (۲)

جوزا ۱۲, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
هموطنم در غمت شریکم

هموطنم در غمت شریکم

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««خوارج زمان ما!؟»»

««خوارج زمان ما!؟»»

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
زلال احکام (۱)

زلال احکام (۱)

جوزا ۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««همسفر رمضان!(۲)»»

««همسفر رمضان!(۲)»»

جوزا ۷, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««همسفر با رمضان»»

««همسفر با رمضان»»

جوزا ۶, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««چهل دختران به روایت عین الوقایع»»

««چهل دختران به روایت عین الوقایع»»

جوزا ۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
آغازکار سرک دو کلومتری داخل بازار غجور جاغوری

آغازکار سرک دو کلومتری داخل بازار غجور جاغوری

جوزا ۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««کشمیرخوو!»»

««کشمیرخوو!»»

ثور ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««برای رفیق شفیق ام حضرت واثق خان!»»

««برای رفیق شفیق ام حضرت واثق خان!»»

ثور ۲۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

ثور ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

حمل ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»»

حوت ۲۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

دلو ۳, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

جدی ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
استاد عظیمی هم از میان ما رفت

استاد عظیمی هم از میان ما رفت

قوس ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

عقرب ۳۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت تهدید کننده

وضعیت تهدید کننده

عقرب ۱۶, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
مسجد و مجتمع فرهنگی رسول اکرم (ص)

مسجد و مجتمع فرهنگی رسول اکرم (ص)

میزان ۱۲, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
قتل قتال در لوی جاغوری

قتل قتال در لوی جاغوری

ثور ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
علت لت کوب مسافرین در دشت قرباغ مشخص شد

علت لت کوب مسافرین در دشت قرباغ مشخص شد

حوت ۲۸, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش
لت کوب مسافرین در مسیر جاغوری توسط اردوی ملی

لت کوب مسافرین در مسیر جاغوری توسط اردوی ملی

حوت ۲۷, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش
بازار پر لی ی غجور

بازار پر لی ی غجور

حوت ۷, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش
هیچ جای مثل سنگماشه نمیشه

هیچ جای مثل سنگماشه نمیشه

دلو ۱۷, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش
کوچک ترین طرفدار مسی از جاغوری برامد

کوچک ترین طرفدار مسی از جاغوری برامد

دلو ۸, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش