اخرین مطالب »

جاغوری یک بار دیگر سفید پوش شد.

جاغوری یک بار دیگر سفید پوش شد.

دلو ۱۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
به مردم شریف سنگماشه !!

به مردم شریف سنگماشه !!

جدی ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“ماه چهار و ده!”

“ماه چهار و ده!”

جدی ۱۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“پس بیایید، مثل هزاره ها باشید!”

“پس بیایید، مثل هزاره ها باشید!”

جدی ۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««آشنایی با دین حضرت عیسی مسیح(ع)»

««آشنایی با دین حضرت عیسی مسیح(ع)»

جدی ۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
لطفا جدی بگیرید

لطفا جدی بگیرید

قوس ۲۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“دیدار با بزرگان علم و عمل”

“دیدار با بزرگان علم و عمل”

قوس ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
جمعیت شیرداغ

جمعیت شیرداغ

قوس ۲۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
سرک جدید شیرداغ

سرک جدید شیرداغ

قوس ۲۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
” نور خدا “

” نور خدا “

قوس ۱۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
آثار باستانی جاغوری

آثار باستانی جاغوری

قوس ۱۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
” به پیشواز اربعین! “

” به پیشواز اربعین! “

عقرب ۱۷, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
«مسافران صفر سرگردان در مرز تفتان!؟»

«مسافران صفر سرگردان در مرز تفتان!؟»

عقرب ۱۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“مسافران صفر!”

“مسافران صفر!”

عقرب ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

آثار باستانی جاغوری

آثار باستانی جاغوری

قوس ۱۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“آسوده بخواب استاد!”

“آسوده بخواب استاد!”

عقرب ۵, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“زور صاحب خلته؟!”

“زور صاحب خلته؟!”

میزان ۱۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا»(۲)

میزان ۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

« بررسی ریشه های تاریخی واقعه عاشورا» (۱)

میزان ۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
شار زایده

شار زایده

سنبله ۳۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
سناریو میرزاولنگ این بار …

سناریو میرزاولنگ این بار …

اسد ۲۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
راه جاغوری غزنی

راه جاغوری غزنی

جوزا ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

ثور ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

حمل ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»»

حوت ۲۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

دلو ۳, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

جدی ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
استاد عظیمی هم از میان ما رفت

استاد عظیمی هم از میان ما رفت

قوس ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

عقرب ۳۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت تهدید کننده

وضعیت تهدید کننده

عقرب ۱۶, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش