اخرین مطالب »

قومندان پلیس در جاغوری معرفی شد

قومندان پلیس در جاغوری معرفی شد

حوت ۱۳, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
پاداش کلوخ انداز سنگ است

پاداش کلوخ انداز سنگ است

حوت ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
دیدار با ریس عمومی امنیت ملی

دیدار با ریس عمومی امنیت ملی

حوت ۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری و جاغوریان

جاغوری و جاغوریان

حوت ۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
اعتیاد، بلای خانمانسوز درجاغوری

اعتیاد، بلای خانمانسوز درجاغوری

دلو ۹, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
دشت وحشت وتهدید جدی برای مردم

دشت وحشت وتهدید جدی برای مردم

جدی ۲۱, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
فساد دراداره محلی جاغوری پایان ندارد.

فساد دراداره محلی جاغوری پایان ندارد.

جدی ۱۸, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
کمک درد اور وپند اموز

کمک درد اور وپند اموز

جدی ۱۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
صالح و یک اقدام ناصالح وخنجری ازپشت

صالح و یک اقدام ناصالح وخنجری ازپشت

جدی ۱۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
ارتقای ظرفیت معلمین در سمینار دو هفته ای

ارتقای ظرفیت معلمین در سمینار دو هفته ای

جدی ۱۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
چه باید کرد؟!

چه باید کرد؟!

جدی ۸, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
سرک غرب جاغوری و نوشته ای حبیب الله نجفی

سرک غرب جاغوری و نوشته ای حبیب الله نجفی

جدی ۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود ؛

جاغوری باید ولایت شود ؛

جدی ۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش

حامیان ولایت شدن جاغوری »

گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری

گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری

سرطان ۲۹, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
هر هفته یک گزارش کاری از نمایندگان

هر هفته یک گزارش کاری از نمایندگان

سرطان ۱۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ?! (۵)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ?! (۵)

ثور ۱۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۳)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۳)

ثور ۱۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۲)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۲)

ثور ۱۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۱)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۱)

ثور ۱۳, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
◇ گزارشی از جاغوری

◇ گزارشی از جاغوری

ثور ۱۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جزیئات قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری!

جزیئات قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری!

ثور ۱۱, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
صحبت ها را کاملا شنیدم

صحبت ها را کاملا شنیدم

ثور ۱۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

ثور ۶, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
سد سازی یا نوور سازی?!

سد سازی یا نوور سازی?!

ثور ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

عقرب ۲۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بانوی مکتب ساز

بانوی مکتب ساز

میزان ۱۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بی پولی و بیکاری

بی پولی و بیکاری

جوزا ۳۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

جوزا ۱۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

جوزا ۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
هزاره‌های غزنی را دریابید!

هزاره‌های غزنی را دریابید!

جوزا ۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
رادمند وچالش های پیش رو

رادمند وچالش های پیش رو

دلو ۱۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
ستون پنجم ?!!

ستون پنجم ?!!

جدی ۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

جدی ۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و سوم از جاغوری

گزارش سی و سوم از جاغوری

قوس ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی ام از جاغوری

گزارش سی ام از جاغوری

قوس ۱۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و نهم از جاغوری

گزارش بیست و نهم از جاغوری

قوس ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

قوس ۱۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و چهارم از جاغوری

گزارش بیست و چهارم از جاغوری

قوس ۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

صفحه ویژه انتخابات »

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

عقرب ۵, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

قوس ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
متن کامل قانون انتخابات افغانستان

متن کامل قانون انتخابات افغانستان

میزان ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

«آفتاب هدایت»

«آفتاب هدایت»

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!»

عقرب ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش