اخرین مطالب »

به سوی صلح(۵)

به سوی صلح(۵)

حمل ۲۴, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
به سوی صلح(۴)

به سوی صلح(۴)

حمل ۲۲, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
به سوی صلح(۳)

به سوی صلح(۳)

حمل ۲۰, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
قانون اساسی نظام فدرالی افغانستان

قانون اساسی نظام فدرالی افغانستان

حمل ۱۹, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
بخش دوم – ساختار نظام فدرالی

بخش دوم – ساختار نظام فدرالی

حمل ۱۹, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
به سوی صلح(۲)

به سوی صلح(۲)

حمل ۱۸, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
به سوی صلح(۱)

به سوی صلح(۱)

حمل ۱۶, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
سرمایه‌گذاری۹۰ لک افغانی روی معارف هیچه

سرمایه‌گذاری۹۰ لک افغانی روی معارف هیچه

حمل ۱۵, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
مرکز فرهنگی با موقعیت عالی خریده شد

مرکز فرهنگی با موقعیت عالی خریده شد

حمل ۱۵, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
نجاتی و کار خدا پسندانه او نقش مردم دراینده

نجاتی و کار خدا پسندانه او نقش مردم دراینده

حمل ۱۵, ۱۴۰۰, دیدگاه‌ها خاموش
قومندان پلیس در جاغوری معرفی شد

قومندان پلیس در جاغوری معرفی شد

حوت ۱۳, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
پاداش کلوخ انداز سنگ است

پاداش کلوخ انداز سنگ است

حوت ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
دیدار با ریس عمومی امنیت ملی

دیدار با ریس عمومی امنیت ملی

حوت ۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری و جاغوریان

جاغوری و جاغوریان

حوت ۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش

حامیان ولایت شدن جاغوری »

گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری

گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری

سرطان ۲۹, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
هر هفته یک گزارش کاری از نمایندگان

هر هفته یک گزارش کاری از نمایندگان

سرطان ۱۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ?! (۵)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ?! (۵)

ثور ۱۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۳)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۳)

ثور ۱۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۲)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۲)

ثور ۱۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۱)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۱)

ثور ۱۳, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
◇ گزارشی از جاغوری

◇ گزارشی از جاغوری

ثور ۱۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جزیئات قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری!

جزیئات قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری!

ثور ۱۱, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
صحبت ها را کاملا شنیدم

صحبت ها را کاملا شنیدم

ثور ۱۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

ثور ۶, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
سد سازی یا نوور سازی?!

سد سازی یا نوور سازی?!

ثور ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

عقرب ۲۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بانوی مکتب ساز

بانوی مکتب ساز

میزان ۱۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بی پولی و بیکاری

بی پولی و بیکاری

جوزا ۳۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

جوزا ۱۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

جوزا ۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
هزاره‌های غزنی را دریابید!

هزاره‌های غزنی را دریابید!

جوزا ۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
رادمند وچالش های پیش رو

رادمند وچالش های پیش رو

دلو ۱۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
ستون پنجم ?!!

ستون پنجم ?!!

جدی ۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

جدی ۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و سوم از جاغوری

گزارش سی و سوم از جاغوری

قوس ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی ام از جاغوری

گزارش سی ام از جاغوری

قوس ۱۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و نهم از جاغوری

گزارش بیست و نهم از جاغوری

قوس ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

قوس ۱۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و چهارم از جاغوری

گزارش بیست و چهارم از جاغوری

قوس ۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

صفحه ویژه انتخابات »

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

عقرب ۵, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

قوس ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
متن کامل قانون انتخابات افغانستان

متن کامل قانون انتخابات افغانستان

میزان ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

«آفتاب هدایت»

«آفتاب هدایت»

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!»

عقرب ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش