اخرین مطالب »

((سردرگمی!؟))

((سردرگمی!؟))

اسد ۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“یادآوری روزهای سیاه!؟”

“یادآوری روزهای سیاه!؟”

اسد ۲, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
تهدید و فاجعه؟!”

تهدید و فاجعه؟!”

سرطان ۳۱, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“بازسازی شهرک انگوری”

“بازسازی شهرک انگوری”

سرطان ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
“معرفی ناوه گری”

“معرفی ناوه گری”

سرطان ۲۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
غرب جاغوری بازهم عزادار گردید

غرب جاغوری بازهم عزادار گردید

سرطان ۲۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش

جاغوری »

راه جاغوری غزنی

راه جاغوری غزنی

جوزا ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
این گز این هم میدان اگر میدان شد .

این گز این هم میدان اگر میدان شد .

جوزا ۱۰, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

ثور ۲۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

ثور ۱۸, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

قلعه رئیس عبدالله خان و اکرم یاری!

حمل ۲۹, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»»

حوت ۲۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

عظیم احمدی؛خدمت گذار بی ادعا

دلو ۳, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

جدی ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

رد طرح انقسام جاغوری خواستار ولایت شدن جاغوری

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

جدی ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
استاد عظیمی هم از میان ما رفت

استاد عظیمی هم از میان ما رفت

قوس ۱۹, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

نشست یک هوا پیما در میدان هوای جاغوری

عقرب ۳۰, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
وضعیت تهدید کننده

وضعیت تهدید کننده

عقرب ۱۶, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
مسجد و مجتمع فرهنگی رسول اکرم (ص)

مسجد و مجتمع فرهنگی رسول اکرم (ص)

میزان ۱۲, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
قتل قتال در لوی جاغوری

قتل قتال در لوی جاغوری

ثور ۲۴, ۱۳۹۵, دیدگاه‌ها خاموش
علت لت کوب مسافرین در دشت قرباغ مشخص شد

علت لت کوب مسافرین در دشت قرباغ مشخص شد

حوت ۲۸, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش
لت کوب مسافرین در مسیر جاغوری توسط اردوی ملی

لت کوب مسافرین در مسیر جاغوری توسط اردوی ملی

حوت ۲۷, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش
بازار پر لی ی غجور

بازار پر لی ی غجور

حوت ۷, ۱۳۹۴, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

««عید کوره!»»

««عید کوره!»»

سرطان ۴, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
«زلال احکام(ویژه فرا رسیدن عید سعید فطر)»

«زلال احکام(ویژه فرا رسیدن عید سعید فطر)»

سرطان ۳, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش
زلال احکام (۴)

زلال احکام (۴)

جوزا ۲۷, ۱۳۹۶, دیدگاه‌ها خاموش