اخرین مطالب »

جاغوری، وباند فاسد حکومت محلی

جاغوری، وباند فاسد حکومت محلی

عقرب ۹, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
استراتژی همیشگی

استراتژی همیشگی

عقرب ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
در کمین دانایی

در کمین دانایی

عقرب ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
مسله اصلی ولی فراموش شده

مسله اصلی ولی فراموش شده

عقرب ۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
مرادی هیچه هم رفت

مرادی هیچه هم رفت

میزان ۲۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
فدرال. فاشیست باریش بیریش دولبه قیچی

فدرال. فاشیست باریش بیریش دولبه قیچی

میزان ۱۱, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
دو تفکر؛ سازندگی و تخریب

دو تفکر؛ سازندگی و تخریب

میزان ۱۱, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاده درحال ساخت

جاده درحال ساخت

میزان ۱۱, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
سیمایِ یک پدرِ مسئول

سیمایِ یک پدرِ مسئول

میزان ۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
شمسیه و بازنگاری تاریخ

شمسیه و بازنگاری تاریخ

میزان ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
شمسیه اول شد

شمسیه اول شد

میزان ۳, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
بخش ششم مباحثه: نشانه اضافه( -ِ،ء،ى)

بخش ششم مباحثه: نشانه اضافه( -ِ،ء،ى)

میزان ۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
بخش پنجم مباحثه: انواع یا( ى) و قواعد نگارش آن

بخش پنجم مباحثه: انواع یا( ى) و قواعد نگارش آن

میزان ۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
چرا دین ستیزی رایج در میان ما خطرناک است ؟

چرا دین ستیزی رایج در میان ما خطرناک است ؟

سنبله ۲۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
بخش چهارم مباحثه: ضمایر اضافى و قواعد آن

بخش چهارم مباحثه: ضمایر اضافى و قواعد آن

سنبله ۲۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
بخش سوم مباحثه : فعل هاى ربطى

بخش سوم مباحثه : فعل هاى ربطى

سنبله ۲۳, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
هزاره های اهل سنت ولایت بدخشان :

هزاره های اهل سنت ولایت بدخشان :

سنبله ۲۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
بخش دوم مباحثه درست نویسی

بخش دوم مباحثه درست نویسی

سنبله ۱۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
بخش نخست مباحثه درست نویسی

بخش نخست مباحثه درست نویسی

سنبله ۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
*نگاهی انتقادی به تاریخ‌نگاری در افغانستان*

*نگاهی انتقادی به تاریخ‌نگاری در افغانستان*

سنبله ۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
نکات مقدماتى:

نکات مقدماتى:

سنبله ۶, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
با جناب اقای اصف جوادی بیشتر اشنا شویم

با جناب اقای اصف جوادی بیشتر اشنا شویم

سنبله ۶, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
هزاره ها، ملا عبدالمنان نیازی و ایران وایر

هزاره ها، ملا عبدالمنان نیازی و ایران وایر

سنبله ۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش

حامیان ولایت شدن جاغوری »

گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری

گفتمان بررسی ولایت شدن جاغوری

سرطان ۲۹, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
هر هفته یک گزارش کاری از نمایندگان

هر هفته یک گزارش کاری از نمایندگان

سرطان ۱۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ?! (۵)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ?! (۵)

ثور ۱۷, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۳)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۳)

ثور ۱۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۲)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۲)

ثور ۱۴, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۱)

جاغوری باید ولایت شود اما چطوری ؟! (۱)

ثور ۱۳, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
◇ گزارشی از جاغوری

◇ گزارشی از جاغوری

ثور ۱۲, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
جزیئات قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری!

جزیئات قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری!

ثور ۱۱, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
صحبت ها را کاملا شنیدم

صحبت ها را کاملا شنیدم

ثور ۱۰, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

میدانید چرا سرک جاغوری پخته نمیشود؟

ثور ۶, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
سد سازی یا نوور سازی?!

سد سازی یا نوور سازی?!

ثور ۵, ۱۳۹۹, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

عقرب ۲۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بانوی مکتب ساز

بانوی مکتب ساز

میزان ۱۷, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
بی پولی و بیکاری

بی پولی و بیکاری

جوزا ۳۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

طوفان شدید در جاغوری خرابی مساجد ومدرسه

جوزا ۱۳, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

جوزا ۲, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
هزاره‌های غزنی را دریابید!

هزاره‌های غزنی را دریابید!

جوزا ۱, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
رادمند وچالش های پیش رو

رادمند وچالش های پیش رو

دلو ۱۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
ستون پنجم ?!!

ستون پنجم ?!!

جدی ۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

جدی ۱, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و سوم از جاغوری

گزارش سی و سوم از جاغوری

قوس ۲۲, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی ام از جاغوری

گزارش سی ام از جاغوری

قوس ۱۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و نهم از جاغوری

گزارش بیست و نهم از جاغوری

قوس ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

گزارش بیست و هفتم خدا حافظ جاغوری

قوس ۱۰, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش بیست و چهارم از جاغوری

گزارش بیست و چهارم از جاغوری

قوس ۹, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سیزدهم از جاغوری

گزارش سیزدهم از جاغوری

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

صفحه ویژه انتخابات »

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟

عقرب ۵, ۱۳۹۸, دیدگاه‌ها خاموش
پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

پدارم تنها گذینه عدالت خواهان

قوس ۲۴, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
متن کامل قانون انتخابات افغانستان

متن کامل قانون انتخابات افغانستان

میزان ۲۸, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش

کویته تجلی گاه مظلومیت شیعه »

«آفتاب هدایت»

«آفتاب هدایت»

قوس ۳, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
««قربانیان صداقت؟!»

««قربانیان صداقت؟!»

عقرب ۱۷, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش
«مرد میدوو!»

«مرد میدوو!»

عقرب ۱۵, ۱۳۹۷, دیدگاه‌ها خاموش