آخرین گذارش از اسیران جاغوری

مدبریت ۵:۳۵ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
آخرین گذارش از اسیران جاغوری

آخرین گذارش از اسیران جاغوری FB_IMG_1531058401799

یکی از ریش سفیدان که امروز برای رهایی مسافرین در منطقه شیر وبرله دشت قرباغ رفته بود لحظات قبل در برگشت و در مجلسی گفته که پشتون ها گفتند ما از شما مردم جاغوری بسیار گیله مندیم ازیکطرف فرش سرخ گاو کشی را نگاه کنید ازطرفی یک عده از اراذل و او باش خود را در پسته های دشت قره باغ جابجا کرده اید که تا بحال از آنان صد نوع جنایت سر زده است و زندگی را برای ما مردم زهر کرده اند اما چون این پسته ها مربوط شما مردم جاغوری است لذا فقط شما مردم را گرفته ایم تا بدین وسیله از شر این پسته ها نجات یابیم و چند نفر که از مردم مالستان است را امروز آزاد میکنیم که این کار را کردند آنها گفتند طفلی که برای جمع آوری زردآلو به باغ بالا شده بود را از همین پسته ها با گلوله زده اند این ریش سفید گفت که ما خون طفل کفش و کاسه زردآلو او را در پای درخت زردالو دیدیم وی خاطر نشان کرد که پشتون ها گفتند که ما ازشما مردم جاغوری انتظار بیش از این داشته و داریم و نیز گفت همین امروز برای ما را پور ازبین شما مردم رسیده که چهار نفر در بین شما مردم به عنوان ریش سفید و میانجی آمده از نظامیان است و به ما از طرف طالبان امر شده که آنها را هم گروگان بگیریم ولی ما این کار را نمیکنم و از این چهار نفر نام بردند که در جمع ما بودند.
وی گفت حال تمام مسافرین خوب است و با آنها درست و انسانی رفتار میکنند.

از برگه محمد علی حکیمی

313بازدید

کامنت بسته شده است.