آدم‌ربایی

عزیزالله جاغوری ۱:۵۸ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
آدم‌ربایی

آدم‌رباییFB_IMG_1561728497702

میگویند این پسرکی است که چند رو پیش از اولی‌تو/اولیادتوی جاغوری ربوده شده بوده و ربایندگان از پدر کودک مبلغ گزافی را خواسته بوده‌اند. خوش‌بختانه پسرک آزاد شده و معلوم نیست که آیا ربایندگان دستگیر شده اند، یا خیر. از نقش نیروهای امنیتی در آزادی این پسربچه معلومات دقیقی نیست.

این اولین مورد آدم‌ربایی نیست. حدود ده سال پیش هم یک مورد در انگوری اتفاق افتاد و آدم ربا توسط نیروهای مرحوم باشی حبیب دستگیر شد. از سرنوشت آن آدم‌ربا من بی اطلاعم. بعید میدانم که جزای قانونی کارش را دیده باشد.

جاغوری در این اواخر چند حادثه جنایی را پشت سر نهاده است. قتل مرموز جوانی در داوود و این مورد را حداقل من شنیده ام.

موضوع ترسناک این است که هیچ بنگاه خبری آزادی در این ولسوالی وجود ندارد. یکی دو صفحه موجود متاسفانه عملا تبدیل به بلندگوی تبلیغاتی ولسوالی جاغوری شده اند. آنها به طور واضحی در تلاش خوب جلوه دادن مسوولین و گزارش کردن مواردی است که به آنها دستور داده می شوند. مثلا هیچ صفحه‌ای اتفاق افتادن این مورد را گزارش نکرد ولی امروز که این پسرک پیدا شده همانها در صدد توصیف از عملکرد پولیس برآمده و آنچه را ولسوالی دیکته کرده روی صفحه اصلی شان نوشته‌اند. چرا خبر این آدم‌ربایی مسکوت ماند؟

وضعیت موجود در منطقه به سود مردم نیست. هیچ بهانه‌ای دلیل نمی شود که ما این ناهنجاری ها را از مردم خود پنهان کنیم. مسوولین نباید عملکرد شان از چشم رسانه ها پنهان بماند و آنها نباید حس کنند که عملکرد نادرست و نارسایی شان از دید دیگران دور است.

من در دوره‌های قبل از نزدیک شاهد بودم که ولسوالی محترم کم کاری و ضعف خود را به گردن این و آن می انداخت و به بهانه ای اینکه نباید آبروی جاغوری! برود، انتظار داشتند که مطالب را وارونه به مردم منتقل کنند. خدا کند که این روحیه در مسوولین فعلی جاغوری موجود نباشد.

چهار متهم آدم‌ربایی اخیر.

اصل قضیه نامعلوم است. متهمین از بوسید، قوغزار، ناور و پروان؟! اند. انگیزه این کار معلوم نیست. آنهایی که از جاغوری گزارش می دهند معمولا حوصله این را ندارند که قضایا را به طور مفصل پوشش دهند و فقط به آنچه سخنگویان می گویند اکتفا می کنند. دیروز می گفتند که نوزده تن به اتهام قتل، زورگیری و آدم ربایی دستگیر شده‌اند ولی معلوم نیست که کدام قتل، کدام زورگیری و کی و کجا؟FB_IMG_1561786361150

حبیب میرزایی

جاوید اکبری نیز در این رابطه نوشته :

(در پیوند باآدم ربایی اخیر در منطقه )

علیاتو، از بهترین مناطق جاغوری است جدا از توصیف آب هوای پاک. وسرسبزی اش. مردمان بافرهنگ. دانش پرور وارام دارد .در دوران سیاه جنگ داخلی در اکثر مناطق جاغوری جوی خون جاری بود .برای حزب شان قربانی می دادند. که تا هنوز نفرت وکینه های آن دوران در میان مردم باقی است. ولی منطقه علیاتو خیلی آرام بود. حتی یک نفر از منطقه علیاتو در جنگ های داخلی کشته نشد. با اینکه در علیاتو سازمان نصر هم نفوذ داشت .حزب نهضت خیلی زیاد بود حتی بعضی رهبران مهم نهضت از علیاتو بود. حزب حرکت هم نظامی داشت . ولی هر گروه که حاکم می شد. منطقه را حفظ میکردند. از چور چپاول غارت. بی ناموسی خبری نبود.
ولی در این چند روز یک خبر نا خوشایند آدم ربایی از منطقه منتشر شد. یک دانش اموز مدرسه را از مسیر راه. دونفر می ربایند واز فامیل شان در عوض رهایی بچه اش پول زیاد میخواهند . فامیل این دانش آموز را من میشناسم آدم های خوب زحمت کش وبی آزار اند. گر چند امروز اقای مرادی از منطقه در صفحه اش.از آزادی آن دانش آموز خبرداد. خبر بسیار خوشحال کننده برای خانواده آن دانش آموز. ومردم منطقه بود که دچار شوک و وحشت شده بود. درکل دلیل آدم ربایی را من نمیدانم. که آیا بخاطر خصومت وتصفیه حساب های شخصی بوده یا هر دلیل دیگر، ولی از بزرگان منطقه خواهشمندم با آدم ربا ها با قاطعیت وشدت بر خورد کند. نگذارند آدم ربایی در منطقه به یک شغل تبدیل شود . بعد هر اراذل واوباش. معتاد. وبیکار که کم پول شد دست به آدم ربایی میزند. آدم ربایی شوک عمیق بر خانواده ها ومنطقه ایجاد میکند . ترس وحشت همه جا را فرا میگیرد. همه نگران بچهای کوچک شان هستند که در مدرسه میروند!

نوت :

فقط همین را کم داشتیم . فقط در یک صورت افکار عمومی در خصوص چنین موارد از اقای رادمند راضی می شود وان اینکه عاملان ان را به مردم معرفی وجزایی عمل کثیفش را بیبیند . در غیر ان صورت همه مقامات محلی به عنوان ترویج کننده چنین عمل کثیف معرفی خواهند شد .

403بازدید

کامنت بسته شده است.