آغاز کار سرک بین قریه های قرخچی چال ممدک در ۲۹ فروردین ۱۳۸۷

مدبریت ۹:۴۵ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش

 

سلام دوستان

از چند سالی است که بازار سرک و سرک سازی در جاغوری داغ است داغی آن ،‌ آن زمان به اوج  خود رسید که والی صاحب جناب آقای پتان وعده  اسفالت سرک غزنی تا جاغوری را به مردم دادند .  مردم جاغوری مدتی مدید بود که از این وعده های توخالی آنهم از نوع دولتی اش  را ، ندیده بود فکر می کردند که  دروغ  و دروغ بازی مال مردم عادی کوچه  و بازار است فریب  ، دوروغ نیرنک سیاسی را ندیده بودند .

در این چند روز آخیر شنیدید که کاری سرگ غزنی تا جاغوری از دستور کار خارج شده است و آنهم به  بهانه واهی نبود بودجه ،‌  ازیک طرف اکثر وزارت خانه بودجه اضافی می آورند  ولی به مردم  ما که می رسند می گویند تمام شد . نمی دانم قسم ابوالفضل باور کرد  یا دم خروس را ؟ بهر حال امید وارم که مردم  ما از این مسایل و نظیر بیدار  شود . که ظاهرا بیدار هم شده است  می دانند  که اگر خود کاری انجام ندهند ظاهرا کسی برای آنها  کار ی انجام نخواهد داد  .  به همین دلیل دست به کار شده اند  تا کارهای سرک سازی در منطقه را خود انجام دهند که  کاری شایسته ای است .

خبر سرکی دیکر اینکه : کار ساخت سرک گیلان به جاغوری هم شروع شده است. این طرح با شرکت آقای عرفانی گشوده شده و قرار است که از گیلان تا منطقه خشکک داوود عملی شود

 خبر  سرکی آخر اینکه : سرک بین قریه های قرخچی چال ممدک بزودی وصل می شود این سرک با هممت مردم قرخچی و همکاری مردم قریه چال به همدیگر متصل خواهد شد. کوتل  که  قرار است  سرک  از آن وصل  شود  بنام  لیلی مجلو  یا  لیلی مجنون یاد می شود . 

 پش از آن باشند گان این دو قریه بامشکلات زیاد به قریه های همجوار خود رفت و آمد داشتند به طور که از مسیر ممدک به سنگماشه و قریه های چهار خوشه به جودری و کوتل های سخت پر پیج  خم عرادجات خود را در یک ساعت و نیم عبور می داد تا به قریه همجوار خود برسد  در حالی که باشند گان دو قریه با پای پیاده با کمتر از پانزده یا بیست دقیقه میتوانست این مسیر را طی کند . کار این سرک تقریبا با موفقیت بدون کدام کمک مالی از جانب نهاد دولتی و موسسات فعال به اتمام رسیده است که بزودی این مسیرطولانی یک ونیم ساعته به کمترازده دقیقه بین دو قریه کاهش خواهد یافت.  بزودی گذارش و عکسهای از فعالیت  کاری این سرک ،‌ برای دوستان نشر خواهد شد.

مدیریت – مر کز انترنت جاغوری

 نوشته شده توسط حبیب سروری در پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۷

+;نوشته شده در ;یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت;۹:۴۵ توسط;مدیریت وب سایت ; |;

826بازدید

کامنت بسته شده است.