آواره مدام !

مدبریت ۹:۲۱ ق.ظ ۱۰

بنام  خداوند

  آواره مدام  !   

 هر گاه  آشیانه ای به اندرون  آتش  بسوزد و تبدیل به خاکستر گردد  و  یا این که  لانه ای  در مسیر بیداد  طوفان  بر باد  رود  آنگاه ،  مهاجری ، آواره ای و  خانه بدوشی  در  دنیای  تلخ  غربت و آواره گی ، در دنیای از رنج و  گم گشته گی  ، کوله بار  تابوت گونه  آواره گی مدام اش را ، در کوچه های  بی  هویتی  بر دوش گرفته  و در دنیای غربت  گم می شود .

 مهاجرت ، آواره گی  و خانه بدوشی ، بغض تلخ عصر من است و زمان من  .  و این پدیده  از همان  مسیر استبداد  و بیداد  بر ما و تاریخ  ما به تحمیل  گرفته شده است .

مهاجرت  و گم گشتن ها ، درد دیروز  و بغض امروز من است .

و کشته شدن ها  ، قتل عام ها  و دسته ، دسته به حراج گذاشتن ها  ، دسیسه استبداد بوده است و  نتیجه بی کفایتی های  رهبران مرتجع و خائن مان . 

در گستره  تمدن  باز مانده از نیاکان ام  .و در  عظمت سخت بزرگ و   افتخار بر انگیز، در  تاریخ خطه ام  ویروس استبداد  و ارتجاع ،با همیاری  غرور کور و کشنده  قبیله و با معماری استعمار ، من و  تبارم را  به تضعیف  گرفته اند و  چه حیله گرانه   به  پوچی و  زبونی ام  کشانده اند . و در نهایت ،  نا بودم کرده اند .

ارتجاع  از درون  همچون  موریانه یی  در چهره ” تقدس ” همواره در پی نابودی ام بوده است و  استبداد  همچون طوفان ” خشم ” در چهره ” نیرنگ ”  شمله ” و ” شمشیر ”  به اتش ام گرفته اند .و استعمار  چه ” حیله ”   گرانه ” طرح ” و  نقشه ”  شیطانی ” بهم   ریخته است !.

 که ، باید  عظمت سخت بزرگ و افتخار  بر انگیز  زابل  و کیان زمین   در لا با لای  شهر سوخته  و شهر غلغله  و خرابه های  بلخ و  بغلان  به دفن  گرفته میشدند .

   روس ، انگلیس و عرب با همیاری مزدور ترین  شخصیت های  گمنام تاریخ ، زالو صفت باید به نان و نوایی  دست میافتند  . و قبایل وحشی استبداد  بر اریکه قدرت تکیه میزدند . و خراسان  و خراسانیان  زانوی یاس و شکست در بغل میگرفتند …   

از همین   اهمیت حضور استعمار  بوده است  که ،  استبداد ( امیر عبدالرحمن خان )  همواره  اخلاف  اش را به  اطاعت  و دوستی بدون چون چرا  با انگلیس ها  به  وصیت  میگرد .   

درد ما ، تنها درد انگلیس نیست . روس ، انگلیس و عرب ؛ مثلث شوم  برمواد یی است که ، تاریخ ما  حکایت های  بسا تلخ  ، ویران کننده یی  از آنها در سینه خویش  نهان   دارد.  

نخبگان  قبیله استبداد ، از دیر باز زمان  در زیر پوستین  استعمار ( نو و کهنه )  با خط و خال هفت  رنگ جا خوش نموده اند . و از همین  رهگذر است  که ، در هر نشست ملی و بین الملل ی ، جهان با تمام  خبره گی  و درایت اش  به جانی ترین  و شقی ترین  آدم های  عصر و زمان ، باج سبیل  میپردازند .جهان به تروریسم باج می پردازد و استبداد  در کشور و مملکت من قوی و قوی تر میگردد . ..   

 هویت ام را ، افتخارات ام ، باور  و ایمان ام را  به یغما بر ده اند . و خودم را با خودم  بیگانه ، نا آشنا  و دشمن  جلوه  داده اند .  و از همین  رهگذر  است که دیگر من  خود، با خود بیگانه شده ام . نی تنها  با خود بیگانه و نا آشنا ، بلکه  در ضدیت ی   با اصالت خویش ، به قیام بر خواسته ام .

و من  آشیانه ام  به آتش کشیده شده است .

و من  لانه ام  اسیر بیداد  استبداد بوده است  و از همین  رهگذر است  که ، عمری   کوله بار تلخ  مهاجرت را بر دوش کشیده ایم   و این  چندمین نسلی از ما است  که ،  در زیر این بار  متداوم تاریخ  ؛ قامت  مان خم میگردد. .

آ..ه..ه که در قبال دنیای  تلخ غربت  و آواره گی مدام ، سکوت زبونانه و خائنانه چهره های  مکر و حیله  دولت مردان  چوپان صفت ما مضحکه تلخ حاکمیت ما است .  

 آ..ه .  که فاجعه بغض تلخ شوره زار  هق ، هق غربت و آواره گی ، درد ی است بس  عظیم  و  تراوش          این  نای (  قلم )  در مقابل آن  بس حقیر است   و کوچک  .   

دشمن خواسته است تا  بدین گونه باشیم . و دشمن خواسته است تا به تقلیل  برویم . گاهی با زور شمشیر وادار به مهاجرت مان نموده است و گاهی با مکر و حیله و نیرنگ . و امروز  طاعون فقر و جنگ و نیرنگ ! .             چه فرق میکند ، مهم این است تا به تقلیل برویم .

 این بار نیز از ایران مینویسم و  از قصه های تلخ غربت آن .  غربت ی که بر ما به تحمیل گرفته شده است .

 آیا مگر نیاکان مان نیز   در این سرزمین  غریب و بیگانه  بوده اند و  آواره  به گونه مهاجر امروزی ان ؟.  

از کی ؟ و از چی زمان ؟ و به کدام  هدف ؟ این غربت  و دسته بندی های   سخت زیرکانه و نابود کننده ، در سرزمین آبا یی مان ، بر ما به  تحمیل گرفته شده است  .

  اساس  ، تهداب  و فوندانسیون از هم پاشی  عظمت  نیاکان قدرت مند ما  از کجا  آغاز میابد .

 ایران در تب خود میسوزد و  افغانستان  در بیداد گه استبداد  به آتش کشیده شده است و خراسان  در  تابوت خانه تاریخ به دفن گرفته شده است  و فرزندان اصیل این خطه بزرگ و مقدس  در زیر آواری از   بی هویتی ها ، نا باوری ها و…میپوسند و نابود میگردند . 

در بیداد گه استبداد ، ان گاه که درخت زقوم به بار ور شدن می نشیند ، آنگاه که جغد شب ی خاینانه در تاریک خانه  تقدس تاج  خلافت به یغما میبرد ، آنگاه  که توده های میلیونی  در میان شک و ایمان ، جوهر و اصالت  انسانی خویش را  به  فراموشی  سپرده و به سوی جاده نیستی گام بر داشته اند .   آنگاه  است  که،   عظمت

1,589بازدید

۱۰ دیدگاه »

 1. عبدالکریم افضلی دلو ۱۹, ۱۳۸۸ در ۶:۴۶ ق.ظ -

  دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۶:۴۶

  با تشکر از آقای میر احمد لومانی که گوشه از زندگی یگ مهاجر همو طن را در ایران مطرح کرده اند.ما مردم هزاره باید تلاش کنیم جایگاه خودرا در افغانستان مستحکم کنیم چراکه آنجا سر زمین بابا واجداد ماست ونیاکان ما درآنجا در در دوره از تاریخ با اقتدار زندگی کرده اند وما باید سعی کنیم که تا اقتدار زابلی کیانی وغوری و… را دوباره زنده کنیم واین ممکن نیست مگر باهمت وتلاش همگانی مردم ما.

 2. رضایی دلو ۱۹, ۱۳۸۸ در ۹:۱۰ ق.ظ -

  دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۹:۱۰

  سلام و درود خدمت جناب آقای میر احمد لومانی که گوشه از زندگن مردم هزاره در افغانستان و مهاجرش درایران برای جوانان بازگو کردی
  بعد از این همت و تلاش جوانان هزاره است در راه علم و دانش که خود در قله ای از معرفت رسانده تا حق مردم هزاره را در خراسان کهن تسبیت نماید

 3. اواره دلو ۲۰, ۱۳۸۸ در ۳:۴۵ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۱۵:۴۵

  اینرا یک … خول نوشته.. هزاره بچیم تو کی کار صحیح کردی که نتیجه نداد. یا جوال گری کردی و یا اگر امکان تحصیل داشتی مانند بشر دوست ادعایی خدایی یا پیامبری کردی و بعد گله از خدا و بندگانش میکنی. گناه از صداقت توست چرا یک امریکایی و اروپایی را مانند یک تروریست حرفوی نمی کشی چرا قاچاق هرویین انجام نمی دهی چرا مقابل دولت طغیان و انقلاب نمی کنی تا حق ات را بدهد مگر حق داده می شود نه هرگز. بیا گفته های مرا بکار بیانداز قول شرف میدهم که انچه دیگران دارند تو هم خواهی داشت در غیر ان اینقدر مانند ترسو ها زر نزن که زر زدن کار مردان نیست. از مدیر سایت خواهش میکنم که کامنت ره حذف نکنند. اگر چه حقیقت همیشه تلخ بوده است.

 4. اواره مدام دلو ۲۰, ۱۳۸۸ در ۴:۲۰ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۱۶:۲۰

  کرزی خان میخواهد خدمت سر بازی را اجباری کند ازره جان فردا اولین نفر باش تا بخاطر اوردن امنیت در مناطق پشتون نیشین که هر چیزدارند و هر چیز در خدمت انهاست سر برکف حاضر و اماده باشی پس گله چرا از دیگران میکنی مگر این حماقت تو نیست بخاطر تروریست مناطق پشتون قربانی خود خواهی ها کرزی شوی مگر مسولیت ناموس پشتون را مردم ازره دارند یک کمی فکر کن جان بیادر و اگر تو این مطلب را نمی نوشتی من هرگز این کامنت ها را نمی گذاشتم. پس کمی کاه بخور هوشیار شو.

 5. اواره مدام دلو ۲۰, ۱۳۸۸ در ۴:۴۲ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۱۶:۴۲

  مگر از ادم تا خاتم مهاجرت انجام نگرفته مگر مهاجرت معنی تکامل و تغیر را نمی دهد مگر مردم هزاره مهاجر در کشور ها بیگانه از وضعیت زندگی خوبی برخوردار نیستند.
  و اینکه ازره بدبخت نان خوده پیدا کرد و باز عقب خوده نگاه نمی کند که چه بود و یا از اعضای باقی مانده خود خبر گیری و دستگیری نمیکند مگر گناه خدا و بندگانش است؟ مهاجرت رحمت خداست اگرنه فرستادگانش محبوبش مهاجر نمیشدند اگر مردم ازره از مهاجرت هم گله کنند پس خدا هم شما را اصلاح نخواهد توانست! برو بابا حماقت ازره است که وی را میکشد یا وی را زار ذلیل نگهداشته نه زور و جبر زمان و دیگران. ایا کسی گوش دارد که حرفهای مرا بشنود.

 6. میر احمد لومانی دلو ۲۱, ۱۳۸۸ در ۱۰:۰۹ ق.ظ -

  چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۱۰:۹

  دوست عزیز ( آواره مدام ) سلام ! در نوشته های شما برادر ، درد عمیقی احساس میشود . ایکاش این درد توام با تعقل و خرد گرایی بیشتر میبود . در آن صورت مطمئن بودم که ،جستجوی نتیجه بخش جهت رسیدن به سر منزل مقصود آغاز می گردید . ما سخت در فقر فرهنگی به سر میبریم . و جامعه بیش از هر زمان دیگر به کار سمر بخش فرهنگی نیاز مند است . از همین زاویه است که ، (خداوند را گواه میگیرم) از نان شب خود و فرزندانم میزنم ، اما مینویسم . مینویسم تا شاید از هزاران تیر ، یکی به هدف بخورد . و شما دوست عزیز چه گونه قضاوت مینمایید ، بستگی به شعور و وجدان شما ها دارد . در پایان امید وارم از این حقیر آزرده نشده باشید و بازهم بنویسید و…

 7. خاموش دلو ۲۲, ۱۳۸۸ در ۷:۵۵ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۱۹:۵۵

  برادر عزیز میراحمد سلام.
  از خداوند امیددارم در هرجایکه میخواهی برسی میرسی او کمک میکند…
  تشکر از نویشته محققانه ات.آقای لومانی! درد را درد کشیده وکسی که احساس هم حسی داشته باشد حس میکند .
  خیر است برادر ما(چنج) شده. محاجرت مردم افغانستان یا مردم بی فریاد, یا شلاق خوردگان تاریخ یاریسمان بدوشان تاریخ یا اصیل ترین مردم بی هویت ترین مردم . دیگران کوشیده است تا نامش را از صحفه وطن پاک کنند….(هزاره)را. این آوارهگی را
  مقایصه با محاجرت امریکا,استرالیا…میکند. اگر در استرالیا خوشم نه آمد در کانادا میرم ساده….راست است میگه! ملتی, یا انسانی! اکر تاریخ گزشته خود اطلاع نداشته باشه ناگزیر در بیراحه میرود. مافقط دایزنگی,دایکندی,دایمیرداد خبر داریم.
  دایبرکه دایقوضی دایزیناد دایمرکشه…این مردم کجاشد؟ ناهور درپیش چشم خودم برای تاراج اش قباله دولتی وضع گردیده بوداند. من بیش از۲۲سال عمر ندارم. بهسودرا
  رادیدم. وشنیدیم درموترهای باری۱۰خانوار, سوار باگوسفند…زن مادر,پیر,دوختر جوان,طفل. آدم ازبودن خود خجالت میکشید. همه وهمه طرف کابل می آمداند. ازآدم تاخاتم…ادامه داراست؟ من در یاد اورزگان آنروزی آمدم. امروزاینها موتر دارند. دیروز آنها با پای پیاده از گریسنگی وتشنگی چی کرداند؟ چی فرق دارد آنروز,آنروز. امروز, امروز. برادر!
  من دیشب دوخترجوان را درخواب دیدم ازشب تابه صبح دردم پنجره می نیشیند ازستاره های آسمان برای خودآشیانه میسازد. صبح میدمد ستاره ها دانه دانه کوچ میکرد آشیانه او ویران میگشت. دوخترک مظلوم گریه کنان تاشب دیگر…آخ وطن چی افسانه های مشترک باهم داریم. این استبداد هاشلاق هاشکنجه ها زمامدارها زالو ها کرگسها قاتیل ها…بوداند ما محاجرشدیم. تشکر لومانی عزیز.

 8. خاموش دلو ۲۲, ۱۳۸۸ در ۸:۱۴ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۲ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۲۰:۱۴

  آدم خوب (چنج) شود کی نه شب هنوز شب است خالق شهید فرزند هزاره.
  اگر زندگی را در بیداری نگزرانیم سالها به اجبار خواهم خوفت. بعضی آدمها با درد ملیتی در قاره های دیکر کی میرود بعد هم خود (چنج)می شود وهم دوربین یا لنز چشم خودرا تبدیل میکنند. کمک در خانواده خود را میگه معاوینت با ملیت.
  شب هنوز شب است خالق شهید.

 9. جمعه ۲۳ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۱۴:۲

  چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۰۱
  سلام…! ما به عنوان یکی از پیشروان حرفه صرافی در بازار معاملات کشوری ناروی ،با بهره گیری از کادر افراد مجرب، توانسته ایم بهترین سرویس ممکن را به مشتریان عزیز خود ارائه کنیم

  صرافی سروری برادران همواره به بهبود سرویسهای خود و رفاه حال مشتریان گرامی اندیشیده است ، لذا به منظور ایجاد تنوع بیشتر در خدمات ارزی و پاسخگویی به نیاز تمامی افراد به اینگونه خدمات، تلاش گسترده ای را در جهت توسعه سرویسهای خود به عمل آورده است

  صرافی سروری برادران مفتخر است سرویسهای مختلف را در حداقل زمانی ممکن وبا شرایط قابل اطمینان به مشتریان خود ارائه کند؛ این در حالیست که بیش از ۱۰۰۰۰۰ مشتری در سرتاسر دنیا از سرویسهای صرافی سروری برادران استفاده میکنند

  ما هر انچه را که شما در معاملات ارزی خود نیاز دارید به شما عرضه می داریم؛ و موفقیت کنونی ما در صرافی سروری برادران گویای این حقیقت و وابسته به ارتباط صمیمانه ما با مشتریانمان می باشد. لذا با افتخار می توانیم بگوییم که ما همیشه برای شما اطمینان خاطر را به ارمغان می اوریم

  در صرافی سروری برادران ، انواع خدمات گسترده مالی با بهترین قیمت موجود در بازار به مشتریان عرضه می گردد؛ دفتر صرافی ما در کشوری ناروی علاوه بر خدمات معاوضه پول سایر سرویس ها از جمله انتقال پول به نقاط مختلف دنیا را ارائه می دارد همکاران ما در طول مدت روز آماده پاسخگوئی به سئوالات ارزی شما هموطنا میباشد
  تلفن دفتر ۰۰۴۷۷۶۰۷۲۹۱۳ موبایل ۰۰۴۷۹۹۲۵۳۹۸۵ فاکس ۰۰۴۷۹۴۱۷۶۰۳۶۱

 10. میر احمد لومانی دلو ۲۴, ۱۳۸۸ در ۱:۵۳ ق.ظ -

  شنبه ۲۴ بهمن۱۳۸۸ ساعت: ۱:۵۳

  دوستان سلام ! با ابراز تشکر و قدر دانی از دوستان عزیز هریک جنابان خاموش , افضلی و رضایی . ممنون از کامنت های محبت آمیز تان . خواهش بنده از دوستان فرهیخته من این است که , موضوع نقد و برسی بارور کننده را در نوشته های این حقیر , کوتاهی نفرمایید . مطمئنم که این کار در غنا مندی نویسنده مفید خواهد بود …. در حفظ خداوند باشید . منتظر نقد و نظر های شما عزیزان هستم . کوچک شما لومانی .