ادامه جلسه مردم جاغوری هم اکنون

مدبریت ۱۰:۱۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون

ادامه جلسه مردم جاغوری  هم اکنون  1

طرح ایجاد واحد های اداری در ولسوالی جاغوری بحث برانگیز شده است.
——
به همین منظور در ادامه جلسات روز های قبل، امروزیکشنبه ۱۹ جدی ۹۵ در مرکز جاغوری میان نمایندگان قریه های این ولسوالی، جلسه دایر گردیده و بحث روی این موضوع ادامه دارد . اما تا حالا که نیم ساعت از جریان جلسه گذشته هیچ زنان جاغوری در این جلسه اشتراک نکرده است.

مومن زاده

ضمنا توافق نامه جاغوری های کابل به این شرح است “

2

645بازدید

کامنت بسته شده است.