ارتش صدهزار نفری

عزیزالله جاغوری ۳:۵۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ارتش صدهزار نفری

ارتش صدهزار نفریFB_IMG_1502207824094
……..
ارتش صدهزار نفری که بارها پیشنهاد داده شده بود و تأکید داریم، ارتش حرفه‌ای نیست که هزینۀ کلان نیاز داشته باشد؛ بلکه ارتش محلی است. باتوجه به نظر کارشناسان نظامی، چگونگی تشکیل آن چنین است:
۱٫ تمام مردان و زنان هزارستان مانند سربازان خیزش‌های محلی، مسلح شوند، در خانه اسلحه و مرمی به قدر نیاز داشته باشند. همواره آماده برای نبرد به سر ببرند. اینان مشغول کار و زندگی‌شان باشند، فقط در وقت ضرورت به میدان نبرد فراخوانده شوند.
۲٫ مدیریت این ارتش مردمی به صورت حلقه‌ای است. در هر قریه‌ حلقۀ ده نفری تشکیل می‌شود و سرانجام به اُلسوالی‌ها می‌رسند. تمام سرگروه‌ها سرانجام از یک نفر در اُلسوالی که بر اساس توان‌مندی‌شان انتخاب می‌شود، پیروی می‌کنند.
۳٫ خرید اسلحه و مرمی شخصی یا با کمک‌های مردمی در داخل و خارج از کشور تأمین می‌شود.
۴٫ هر نفر در کلان شهرها و خارج از افغانستان درآمد یک روزشان را به امنیت مردمی در هزارستان اختصاص می‌دهد.
۵٫ این ارتش از نظام جمهوری اسلامی افغانستان حمایت می‌کنند. فقط برای حمایت از مردم تشکیل می‌شوند و با امنیت سراسری واقعی به ارتش و پلیس ملی می‌پیوندند.
یاهو

دکتر حفیظ شریعتی سحر

187بازدید

کامنت بسته شده است.