ازدورغ شاخ دار م خ تا دروغ بی شاخ درشبکه های اجتماعی

عزیزالله جاغوری ۶:۰۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ازدورغ شاخ دار م خ تا دروغ بی شاخ درشبکه های اجتماعی

pnoسلام دوستان
• مدتی که به دلیل بعضی گرفتاری شخصی از محافل دنیایی مجازی بدورم . علاوه بر گرفتاری های شخصی یاس از حکومت وحشت ملی و نا امیدی از هموطنان در اتخاذ تصیم مناصب وبرنامه ریزی شده در خصوص مسایل مهم ملی من جمله ۳۱ مسافر ربوده شده وحادثه بدخشان و … مرا بر آن داشت که کمی به گلو قلمم استراحت داده وناظر بر بی برنامه گی در این خصوص باشم .
• در خصوص بی برنامگی فقط یاد آوری خبر ازادی ۳۱ نفر آنهم از شخص محقق کافی باشد چون وقتی به اصطلاح رهبر یگ گروه این قدر ناتوان باشد که نتواند یک خبر را سحت سقم شان تشخیص واعلان کند دیگر برنامه ریزی در این چای جوش آباد کاری حضرت … خواهند بود .
• از دیروز به این طرف خبر تبادله اسراء را در شبکه اجتماعی می بینیم . مریضان واحیانا اوباشان شبکه هایی اجتماعی در کمین فرصت اند تا به بهانه مختلف عرض اندام ودر نهایت خود را از این طریق به معرفی بگیرند . این خبر مصادف شده با حرکت دو چرخ بال به جاغوری به دلیل انتقال پول به کابل بانک که تا ساعات دیگر به جاغوری به زمین خواهند نشست . چون این بانگ مدت ها است به دلیل نبود اسکناس از خدمت عملا معذور بوده ودربش بروی مشتریانش بسته بوده است .
• در خصوص آزادی ۳۱ نفر دوستان اگر یک کمی تامل به خرج بدهیم به عمق مسایل پی خواهیم برد . در یک کلام : ۳۱ نفر آنهم با برنامه به شکل خاص تنظیم شده یک اهرم فشار در راستای صلح با طالبان برای امتیاز گیری بیشتر است . نمایان کردن یکی از برنامه ای بلند مدت آنها برای برهم زدن ثبات سیاسی در این کشور بکار گرفته شده است .
به عبارت دیگر طرف صلح با این اقدام می خواند به ع غ بگویند که هنوز برنامهایی کاربردی تر را برای روز مبادا گذاشته ایم که شما شاهد یک نوع از آن دسته می باشید . پس آدم ربایندگان به این سادگی لب جاده نیامده بودند تا به این سادگی آنها را آزاد کند .

1,227بازدید

کامنت بسته شده است.