ازفردا اول وقت ثبت نام درسراسرجاغوری عملیاتی خواهدشد.

عزیزالله جاغوری ۵:۵۲ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ازفردا اول وقت ثبت نام درسراسرجاغوری عملیاتی خواهدشد.

ازفردا اول وقت ثبت نام درسراسرجاغوری عملیاتی خواهدشد.Screenshot_۲۰۱۹۰۶۱۹-۰۹۴۲۰۹_1

امروزترننگ کارمندان موقت کمیسیون انتخابات جاغوری انجام شد. وانتقال موادحساس به همت وابتکارمدیران مراکزبه مراکزثبت نام رسید. ازفردا اول وقت ثبت نام درسراسرجاغوری عملیاتی خواهدشد.
دلیل تاخیردرثبت نام رای دهنده گان جاغوری نبودجای ثبت نام بوده ولاغیرچون معارف اجازه کاررادرمکتب ها نمیدادالبته مدیریت معارف جاغوری تقصیرنداشت مشکل ازبالابودازهمه واجدین شرایط ثبت نام تقاضاداریم که بمراکزثبت نام رفتهازاین حق شهروندی خوداستفاده فرماید.

حمیدالله دانش

266بازدید

کامنت بسته شده است.