ازماست که برماست!

اخلاقی ۸:۱۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ازماست که برماست!

akhازماست که برماست!

درپی بروز جنجال های اخیر در زمینه آزادی بیان بخاطر رفتار و موضع تبعیض گرایانه و نابخردانه وزیرجدید اطلاعات و فرهنگ ، معلومات بسیاری از پیشینه و چگونگی تفکر انحصارگرایانه “باری جهانی” در رسانه های همگانی به نشررسید. هم چنین اعتراض های شدیدی از سوی اشخاص و افراد و نهادها نشرگردید از جمله برخی از اعضای پارلمان و نیز ریاست اجرائیه حکومت.
حال پرسش این است که جناب رئیس اجرائیه و اعضای پارلمان و آن کسانی که مدعی شناخت از گذشته این شخص هستند و یا براین روش و عمل وزیر اطلاعات و فرهنگ معترض هستند، با کدام پیش فرض اشتباه از نامزدی چنین فردی حمایت نموده و یا به آن رای مثبت دادند؟
هرچند وجود چنین فردی در راس یک وزارت کلیدی ( اطلاعات و فرهنگ) آن هم درعصر اطلاعات یک فاجعه تکان دهنده است؛ اما ازقدیم گفته اند وقتی خربزه خوردی پای لغزیدنش هم باشید!
روزی که از نامزدی این فرد حمایت نموده و به وزیرشدن وی رای داده شد باید فکر می شد!
باری جهانی در این باره هیچ تقصیری ندارد. او نمی تواند برخلاف تصور و پندار انحصارگرایانه و تعصب آلود خود عمل نماید. او ماموریت دارد که کارنیمه تمام کریم خرم را به سرانجام برساند. اما مقصر اصلی کسانی هستند که دانسته و آگاهانه بخاطر منافع شخصی و گروهی از چنین فردی حمایت نموده و به وزیر شدن وی رای دادند. این نه اولین اشتباه سیاسی و تاریخی، بلکه چندمین است و به احتمال بسیار زیاد در آینده بازهم تکرار خواهد شد.
تازمانی که حافظه تاریخی ما فلج باشد و خرد عبرت اندوز ما تعطیل ، باید چنین روزهای تلخ و روزگارانی تلختر را شاهد باشیم!

نویسنده : عبدالشکور اخلاقی

1,465بازدید

کامنت بسته شده است.