ازکمسیون مستقل انتصابات تا سفرتیم سیرچکرتوت درجاغوری

عزیزالله جاغوری ۱۱:۲۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ازکمسیون مستقل انتصابات تا سفرتیم سیرچکرتوت درجاغوری

j1سلام  دوستان

این روز ها  به دلیل ناکارامدی سیستم مدیریتی جناب کر  زی  حماسه ۱۶ حمل  که توسط مردم بوجود آمد یود تبدیل به یاس نا امیدی گشته مردم این سرزمین خسته تر از همه روزها به نظر می رسد .

اینگار که در این کشور گوش شنوایی نبست  نه تنها جناب حامد افتخار کری را کمایی کرده بلکه کمیسون به اصطلاح مستقل انتخابات شنوایی شان را از دست داده این مرض مسری به کمیسون شکابات نیز سرایت کرده است .4

مزدم بی پناه هر چه  داد می زند چرا  تقلب ؟!!! چرا بی عدالتی ؟ اخر تا بکی ؟!!! مثل اینکه مادر زادی کر بوده است .  مردم شعارهای ریبایی کاندیدایی جدید و قدیم  من حمله جناب کر زی صاحب را به خواطر دارند . اینکه خود چطوری بر گرده ای این مردم سوار شد  به هر دو کمیسون رابه خوبی یاد  داده است .  حال اگر قضیه به همین صورت نیست از دو حال خالی نیست .

حالت اول : از جریان اگاه بوده  که فرض هم همین است .

حالت دوم : از جریان آگاه نبوده است در این صورت باید به شخص اول مملکت تاسف خورد . باید در بینایی آن نیز شک کرد . l4

بازند ه اصلی در این سناریو از پیش تعین شده مردم است دلم ادم می سوزد واشک های هر قصی القلب با دیدن انگشتان بریده جاری می شود . مردم  که زنج های فروان د راین چند سال د یده دیگر ازجنگ انفجار انتحار خسته شده است وقتی  برای آنها کاری صورت نگیرد دیگر برای آنها مهم نیست که چه کسی ریس جمهور شود .  وقتی قرار است کسی برای مردم کار نکند مردم برایش اهمیت ندارد که کی ریس چمهور این کشور شود .مرد م از این زمام  داران بی مسولیت خدمت نمی خواهند فقط به آنها خیانت نکند .j5

با این حال خیانت نا بخشودنی را که هر دو کمیسون مرتکب شده اند یک بار دیگر اعتماد مردم را برای همیشه از بین برد  اعتماد که  برایش هزینه های بیشمار شد ه بود دیگر به این آسانی بدست نخواهند  آمد  و یکشبه زحمات چند ساله را از بین برد .تقلب تقلب است دیگر فرق نمی کند به نفع چه کسی باشد .

در این گیرو دار که در پایتخت به دلیل قضای غبار الود انتخاباتی اولا چیری در کلو نمی رود  در ثانی با این حال غبار الود پلو چلو نمی چسپد روی همین اصل یکعده  هوس اب هوا وتوت باع جاغوری را کرده  خوذ را با یک چرخبال اویزان به جاغوری رساندند .

مردم زیرک جاغوری که مطلب را متوجه شده  بود  عده کمی  مقابل ولسوالی جاغوری  استاده تا ناظر سیاحان محترم باشد.

در این سفر سیاحتی تفریحی  آقایان  داوود نجفی وزیر ترانسپورت اکبری معین وزارت شهر سازی و جمع از نمایندگان مردم غزنی در پارلمان افغانستان، به چشم دیده می شود .

طبق معمول ظفر شریف ولسوال جاغوری خود را در جایگاه رساند ابتدا حضور مهمانان را در جاغوری خیر مقدم گفت سپس  از وزیر ترانسپورت خواست که بعد از سیر سیاحت ازحال میدان هوایی جاغوری که بیش تر به میدان بزکشی شباهت دارد غفلت نکند  .j2

بعد نوبت به آقای سعادت غزنوی رسید  ایشان گفت: سیزده سال است که مردم ولسوالی جاغوری یک مطالبه را از دولت آقای کرزی داشت که جاغوری باید ولایت شود . اما حکومت اقای کرزی به پایان رسد سیاهی روی ذغال ماند   .

آقای سعادت اضاقه کرد ، آقای کرزی وعده داده بود که ولایت شدن جاغوری را با دستان خودش افتتاح می کنند  دست ها که بماند ما ار حرکت پای ابشان چیری ندیدیم 

این بار نوبت به وکلا رسید در میان وکلا عجیب اینکه اقای محمد علی علیزاده نماینده مردم در پارلمان افغانستان نیز این بار بچشم می خورد ، ایشان کمتر در مبان مردم  ودر حوره انتخابیه شان بچشم می خورد  بعضی می گویند این عادت از زمان همکاری با پالوان بافی مانده  فکر می کند حال که نماینده نیز شده اتنفاق خاض نیافتاده است دیگران برود کافی است .

به هر حال اقای علی زاده با همان حس حال صجبت را شروغ کرد  گفت : رئیس جمهوری کرزی به ما وقت ملاقات نه می دهد و ما را به عنوان وکیل مردم قبول ندارد تا ما خواست و مطالبات مردم را مستقیما با رئیس جمهوری مطرح نماییم . ریس جمهور هم ده سری ازمو خود را پالوان پلوان می کند . 

نوبت به شاگل رضایی رسید او می گوید، به خاطر خواست های مردم جاغوری هر ماه یک کفش عوض می کنم   شاگل رضایی علت بی توجهی حکومت را نسبت به مردم جاغوری کمبود بودجه خواند . اما یادش رفته بود که چندین وزارت خانه به دلیل مصرف نشدن بودیجه پایش به مجلس نیز کشانده شده بود . j3

 این بار نوبت یه خداداد عرفانی از تیم شهرکساری رسید اقای عرفاتی برخلاف این گفته ها می گوید، تلاش ها صورت گرفته و جاغوری ها باید برخی پرو‍ژه های که در سراسر ولسوالی جاغوری تطبیق شده نادیده نگیرند . خدا وکیلی اگر شهرک ما را چشم دیدنش ندارید  شهرک هم تیمی ما جناب اقای خلیلی را بیبنید  چه قدر کار شده است کمی انصاف داشته باشید .  فقط دوستم صاحب شهرک نداشت   که این دفعه برای ایشان هم خواب هایی دیده ایم  . دانش صاحب ادم قانع است  هنوز شهرکی نشده است به همین دلیل او را انتخاب کردیم .  تمام فکرش جیبش است فکرش به شهرک قد نمی دهد .

نوبت به اقای وزیر رسید آقای نجفی این بار به کشف مهم رسیده نمی دانم تنهای این را فهمیده یا نه اینکه کسی کمک کرده است ایشان می گوید تا خود شما برای خود کار نکنید کسی برای شما کار نه خواهند کرد .اما اینکه با دستان خالی چطوری ؟ !!! چیری نگفت .

آقای وزیر با سعه ای صدر که دارد می پذیرد که طی سیزده سال گذشته  حکومت افغانستان برای جاغوری ها کاری نکرده  و از به رخ کشیدن کار میدان هوایی به روی مردم جاغوری  خجالت می کشد زیرا این یک پروژه در مقابل مردم  فرهنگ دوسنت جاغوری ناچیز است .

نجفی پرده از موانغ مید ان هوای برداشت گفت  وکلای غیر هزاره مانع کار میدان هوایی این ولسوالی شده است . نجفی گفت آنها می گویند: که چطور می شود وقتی در ولایت غزنی  میدان هوایی وجود نداشته باشد اما در ولسوالی آن میدان هوایی ساخته شود .j6

آقای نجفی کاستی های حکومت را نسبت به ولسوالی جاغوری پذیرفت و گفت : باید برای حل این بن بست راه چاره جستجو شود ایشان را چاره را  یک پارچه حرکت کردن مردم خواند اگر حرکت یک پارچه نباشد  محرومیت سیزده سال گذشته بار دیگر بالای مردم این ولسوالی تکرار خواهند شد .

نجفی متوجه شد که جاغوری ها این بار حرکت یک پارچه داشه با نظر داشت این نکته گفت:  بعد از حرکت بک پارچه نوبت به یخن کشی می رسد به کسانی که رای دادید از یخن شان بگیرد و مطالبه حق نماید .

نجفی در حالی این موضع را مطرح می کنند که سال گذشته گفته بود شما به آقای کرزی رای ندادید و از این جهت آقای رئیس جمهور نیز به وعده اش که ولایت شدن جاغوری بود عمل نکرد . اما دیگر نگفت که در دور اول  به جناب کرزی رای دادید چه گل به سر این مردم زدند یا مناطق دیگرمرکزی که به جناب کرزی رای  داد چه کاری برای آنها انجام داده است .

در پایان مراسم نوبت به آقای اکبری معین وزرات شهرسازی رسید  وی نیز گفت،  که پلان تطبیق پروژه های انکشافی را در جاغوری روی دست دارد هنور هم روی دست است همشه روی دست خواهند  بود .یاد  تان باشد که  شما هم همیشه روی دست خواهی خورد . اما رویم به دیوار  همان دیوار که از سه سال پیش به این طرف پلان استراتژیک شهر جاغوری در نقشه ی درآن جا خوش کرده  از شما چه پنهان این طزج نه روی دست بلکه روی دیوار با قامت استوار استاده است .

این بود حال هوای تیم  سیر و چکر توت باع در جاغوری

جای شما دوستان دور از وطن خالی

1,662بازدید

کامنت بسته شده است.