از عجایب های این کشور- به واژه ها رحم کنید

عزیزالله جاغوری ۱۲:۵۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
از عجایب های این کشور- به واژه ها رحم کنید

از عجایب های این کشور- به واژه ها رحم کنید
Screenshot_۲۰۲۰۱۲۱۳-۱۶۰۹۱۷_1_1
این کشور همانطور که از لحاظ منابع زیر زمینی وظرفیت اقتصادی این کشور صحبت زیاد می شود وعجیب غریب می نمایاند واز لحاظ خلاقیت در بکار بردن واژه ها ویا به تعبیر کله پر کردن بهم ریختن واژه ها ومفاهیم نیز، نقش بسزایی دارد.
از جمله بکار بردن کلمه سمینار، برای محافل های عمومی که حتی گویندگان انها اطلاعات عمومی هم در ان موضوع ندارد . این نکته ها را می توان از صحبت های انها به خوبی مشاهده کرد.
از جمله ، این سمینار ( سمینار ارتقای ظرفیت معلمان درجاغوری ) و سمینارهای که در مدرسه های ابتدای یا راهنمای با شرکت کنندگان بچه ده بالا وجوی پاین، با چند معلم انها، برگزار می شود.

شمارا بخدا به عنوان این سیمنار نگاه کنید. ان وقت بیاید، ان عنوان را به سخنرانی سخنرانان تطبیق بدهید.

اولا : ارتقای ظرفیت معلمان راهش از سیمنار نیست بلکه از اموزش ها ودوره های تخصصی است که ماها به طول می انجامد. نه در ظرف یکی یا دوهفته یا سیمنار کزایی .
اگر منظور شان برسی راهای ارتقای ظرفیت معلمان باشد که درستش نیز همین است . واین راهکار اصلا در زبان و گفتار انها وجود ندارد. نه تنها وجود ندارد که این امر کاملا تخصصی وحرفه ای وحتی انها به عنوان ان، اصلا اشنایی ندارد. به همین دلیل اصل عنوان سیمنار را به اشتباه گرفتند.

نکنید سمینار را، به دور همی ابتدایی چند نفره ویا محفل های عمومی تقلیل ندهید. به واژه ها رحم کنید.

درعین حال :
جای خوش بختی است. که لا اقل به درست یا غلط، اصل گمشده را درست تشخیص دادند. ودرد را درست متوجه شدند . وان سرو سا