استادگی تا رهایی = راهی بی بازگشت

عزیزالله جاغوری ۱:۰۳ ب.ظ ۰
استادگی تا رهایی = راهی بی بازگشت

استادگی تا رهایی = راهی بی بازگشتFB_IMG_1585042954278

۱-در اینکه متاسفانه ع غ همیشه ازمردم ما به عنوان بانک رای استفاده کرده وهیچ کاری برای انها انجام نداده جای شکی نیست.

۲- وحالا دراینکه عبدالله درمقابل تقلب استادگی کرده بایدازجبه ضد تقلب حمایت شود تا تقلب در این کشور نهادینه نشود ، ازاین امری مهم نمی توان بسادگی گذشت .

۳- چیزی که عزم را – برحمایت از ریس جمهمور همه شمول وجبه ضد تقلب – جزم تر می کند . پشنهاد دکتر عبدالله به غنی بر تغییر ساختار است . گرچند فعلا در حد نخست وزیر وریس جمهور بسنده شده ولی در ادامه حتما این تغییر منجر به فدرال خواهند شد . ولی واگذاری پنجاه درصددر قالب نخست وزیری به غنی فاشیست پشتون با انکه بیش ازسی درصد جمعیت کشور را ندارد غیر قابل قبول وظالمانه است
.
۴- بحث مشارکت طالب نیز در راستای صلح بین اوغانی مطرح است . حکومت طالبی قرون وسطایی، فقط در چهار چوپ فدرال قابل تصور است . انها در مناطق خود شان مدرسه را طویله خانه درست می کند ویا تلویزون دار می زند هرکاری میکند ازاد اند و….

۵- فرصت ها در زندگی اندک گذرش می افتد ولی اگر بیاید اهسته در میزند . این بستگی به بیداری ما دارد که ایا زدن درب را متوجه بشویم یانه .

۶ – در این که این قدر ملت بیدار باشیم زدن درب را متوجه شویم در بهترین حالت تردید دارم . ولی در افسوس خوردن واه ناله کشیدن و… ختم رزگاریم . چقدر حسرت دوران نجیب وکشتمند را می خوریم . ولی دیر نخواهند شد که حسرت طلایی چنین روز ها را بخوریم . که ایکاش نوک قلم وزبان خود را در ان زمان طلایی به سمت تغییر ساختار ظالمانه می چرخاندیم .

۷- از ادم های که مردانه ، به طور شفاف از جریان خاص غنی یا عبدالله حمایت به هر دلیل حمایت میکند احترام قایلم ، مطمنا مسایل دارد که فعلا در صدد قضاوت انها نیستم . ولی نمی توانم تنفر خود را – از افراد که مثل سلول بین البینی عمل می کند منتظرند چه اتفاق می افتند تا بعد نظر قاطع بدهند وهمیشه در لفافه حرف می زند – پنهان کنم . یکی از بارز ترین مصداق فرصت طلبی را این افراد در اختیار گرفتند . به ظاهر بیطرف ولی در خفا ومثلا زرگانه برحمایت یکی وبرعلیه دیگری شمشیر می زند .

۸- فرصت دیگر نیست یکبار حالا امده در زده در حال رفتن است . حال خود را به کری نزنیم . همه یک صدا از تغییر ساختار ظالمانه حمایت کنیم . همه قلم بدستان نوک قلم وزبان شان را مثل ریس جمهور همه شمول به سمت تغییر ساختار چرخانده واز ان حمایت همه جانبه نمایم .

۹- عدالت خواهی در ساختار ظالمانه فاشیستی خاک زدن به چشم مردم است . خاکبازی ممنوع .

۱۰ – تغییر ساختار هم در نهایت باید به فدرال بینجامد . فدرال تنها گذینه نجات این خراب شده فدرال است پیش بسوی تغییر ساختار فاشیستی .

50بازدید

پاسخی بگذارید »