”استاد فولادی” و باشگاه امید جوان

عزیزالله جاغوری ۷:۴۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
”استاد فولادی” و باشگاه امید جوان

”استاد فولادی” طرفداران ورزش به اشتراک بیگزارید…
foladi1

فولادی نه تنها فولاد می سازد،بلکه ساختن فولاد را برای بقیه هم نشان می دهد.
استاد فولادی شاگردان توانایی را تاحال در خدمت مردم و جامعه قرار داده است.
او سالهاست در سرزمین دور دستی بنام ”بابه” خدمت می کند،درعین حال که استاد توانا و ورزیده است.
هیچگاه طمعی پول هنگفت نکرده و به باز گشایی باشگاهای بزرگ روی نیاورده است.
همیشه باشاگردانی سرگرم است، که آن شاگردان از جنس خودشان است.
باشگاه را که ایجاد کرده بخاطر امید و موفقیت نسل دیگری است،که آن نسل نیاز دفاع ازخود وسرزمین خود را دارد.
ونام همین باشگاه را گذاشته ”باشگاه امید جوانان” یعنی امید بخش نسل نوین جامعه و مردم، وایشان بارها از جوانان خواسته که به سمت ورزش روی آورید،چون ورزش ضامن سلامتی انسان است.
هر بار که اورا می بینم بیشتر از همیشه شاد وخندان است،چون رضایت از کار وبرنامه های خود دارد.
من نه همیشه مدیون زحمات زحمت کشان نسل آزاد اندیش وفعال جامعه خود هستم.
همچنانیکه آنها دست مارا می گیرد ما دست توانایی آنها را می بوسیم…
سربلند باد نسل آزاد ونیرومند .
شما مدال آوران آینده این خاک هستید…
سپاسگزار مربیان توانایی تان باشید،او دست شمارا می گیرد،مادست آنهارامی بوسیم…

باقر رحمانی

1,304بازدید

کامنت بسته شده است.