استراتژی همیشگی

مدبریت ۴:۱۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
استراتژی همیشگی

استراتژی همیشگی :FB_IMG_1603728853112
از یکطرف قران مذاکره
ازطرف دیگر ، جنایت وخنجر از پشت.

ازیکطرف افراد از هزاره خود را نماینده مردم هزاره در دولت میداند. ولی این افراد جز حقوق بخور نمیر ، دیگر هیچ ارزش ندارد. وقتی بزرگان ونمایندگان هزاره منافع خود را برمنافع قومش ترجیج میدهند از داعش ودشمن وطالب نمیتوان انتظار بهتر از این داشت.
نماینده مردم دو دولت است. ولی اجازه اشغال جمع کردن ندارد.

وقتی در هیچ مراکز امنیتی نقش نداشته باشیم نتیجه اش همین انتحار جنایت است.

از طرفی ، دیگر ، جامعه هزاره یک جامعه رها شده است . چون در هر جامعه در طول تاریخ نیاز مند یک تشکل است که حرف اول را دران تشکل منافع ملی باشد اولین گام نه در منافع امنیت است و استراتژی دراز مدت وکوتا مدت دران تشکل تعریف شده باشد. واولویت ها در دستور کار قرار گیرد.

حال بیا به دکان داران نگون بخت وحدتی ها وغیر وحدتی ها نگاه کنید که نگاه اولش خود شخص اگر خیلی همت کند خانواده اش می باشد . این فرومایه ها ، حتی فرصت به هم حزبی های خود نمیدهند . به همین دلیل شاهد وحدت نوین واین چرندیات هستیم.

از این ها درمانده تر مردم هستند. که دنبال این شیادان روانند هر روز به هر بهانه در هر نقطه ای کشور مورد حملات وحشیانه قرار میگیریم.

میرزا تقی خان معروف به امیر کبیر چه زیبا گفته :

وقتی میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت معزول و به کاشان تبعید شد، در کاروانسرایی میان راه، دوستی را دید و با یکدیگر گپ زدند.
و امیر کبیر گفت: من ابتدا فکر میکردم که مملکت، وزیر دانا میخواهد؛ و مدتی بعد به ایـن نتیجه رسیدم که مملکت، شاهِ دانا میخواهد؛ اما اکنون میفهمم که مملکت، ملتِ دانا میخواهد. ای داد بیداد

133بازدید

کامنت بسته شده است.