استرالیا و احتمال اسکان پناهندگان در کشور کمبودیا

۵:۴۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
استرالیا و احتمال اسکان پناهندگان در کشور کمبودیا

حکومت استرالیا اعلام کرده است انعده پناهجویانی که درخواست های پناهند گی انان در کمپ نارو مورد بررسی قرار گرفته احتمالا در کشور کمبودیا اسکان داده خواهند شد. اسکات موریسیون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید که هرچند این مسئله هنوز نهایی نشده اما به زودی روی این مسئله گفتگوهای رسمی اغاز خواهد شد.

قرار است مسئله اسکان مجدد پناهجویان در کشور کمبودیا دریک نشست منطقه ی که میان حکومت استرالیا وکشور کمبودیا برگزار شود مورد بحث قرار گیرد. به اساس این پلان که هنوز در مرحله ابتدایی خود قرار دارد بیشتر از یک هزار پناهجو که قبلا از سوی حکومت استرلیا در کمپ نارو مستحق دریافت پناهند گی تثبیت شده اند به کشور کمبودیا فرستاده شده و در انجا مسکن گزین خواهند شد.

اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا گفته است که پناهجویان که در کمپ مانوس هستند نیز میتوانند برای اسکان گزینی در کشور کمبودیا درخواست دهند. این در حالیست که قبلا گفته شده بود پناهجویانی که در کمپ مانوس به سر میبرند در صورتی که مستحق پناهنده گی شناخته شوند در کشور پاپوا گینه نو مسکن گزین خواهند شد. اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا گفته است که وی تلاش دارد تا گفتگوها را درین خصوص با تمامی کشورهای که کنوانسیون بین المللی مهاجرت را امضا کرده اند به جریان اندازد.

در حال حاضر یک هزار ویک صدوششصت وشش پناهجو که عمدتا فامیلی هستند در کمپ نارو نگهداری میشوند. حدود سیزده صد پناهجوی دیگر نیز در جزیره کریسمیس نگهداری میشوند. حکومت استرالیا به رهبری تونی ابوت سرسختانه تلاش میکند که جلوی ورود پناهجویان غیر قانونی به خاک این کشور را به هر طریق ممکن بگیرد. این کشور تا اکنون چندین برنامه را به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به این کشور به اجرا گذاشته است. طرح انتقال پناهجویان به جزیره نارو و مانوس نیز از جمله طرحهای است که حکومت اقای ابوت از ان به شدت حمایت میکند. پس از اتخاذ پالیسی سختگیرانه مهاجرت اقای ابوت تقریبا ورود پناهجویان غیر قانونی به ابهای استرالیا به صفر تقرب نموده است.

1,917بازدید

کامنت بسته شده است.