استفاده از دانش آموزانِ مکتب در محافل پذیرایی از مهانان داخلی و خارجی و کارزارهای انتخاباتی ممنوع است.

عزیزالله جاغوری ۴:۵۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
استفاده از دانش آموزانِ مکتب در محافل پذیرایی از مهانان داخلی و خارجی و کارزارهای انتخاباتی ممنوع است.

اطلاعیه وزارت معارف  –  ۳۰ سرطان ۱۳۹۸Screenshot_۲۰۱۹۰۷۲۱-۲۰۵۹۱۰_1

استفاده از دانش آموزانِ مکتب در محافل پذیرایی از مهانان داخلی و خارجی و کارزارهای انتخاباتی ممنوع است.

وزارت معارف _ کابل : استفاده از دانش آموزان مکتب در محافلِ پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی جداً ممنوع است و‌ به هیچ فردی حقیقی و حقوقی اجازه داده نخواهد شد تا از شاگردانِ مکتب در تبلیغات، تظاهرات و گردهمایی ها مشمول کازارهای انتخاباتی استفاده نمایند.

این تصمیم با توجه به وضعیت امنیتی کشور به هدف جلوگیری از وارد شدن آسیب های جسمی و روحی به شاگردانِ مکتب، حفظ بی طرفی و عدم دخیل ساختن معارف در مسایل سیاسی اتخاذ شده است.

طبق این تصمیم، اشتراک شاگردان در مراسم استقبال و پذیرایی از مقامات (مشمول وزیر معارف) با اصول و مکلفیت های آموزشی در مغایرت قرار دارد.

از سویی هم وادار ساختن شاگردان برای شرکت در همچو مراسم باعث خدشه دار گردیدن روحیه شخصیتی شاگردان شده و سبب میگردد تا احساس حقارت به آنان دست دهد.

هم چنان این مسله سبب خواهد شد تا فرصت های درسی شاگردان به هدر رفته و تطبیق نصاب درسی با چالش روبرو شود‌.

به تمامی ریاست های معارف مرکز و ولایات هدایت داده شده است تا موارد یادشده را رعایت نمایند .

وزارت معارف با متخلفین این دستور برخورد جدی خواهد نمود.
رضا مختار

279بازدید

کامنت بسته شده است.