اسیران جاغوری قره باغ مالستان امروز از بند طالبان تبادله و رها شد!

عزیزالله جاغوری ۸:۳۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
اسیران جاغوری قره باغ مالستان امروز از بند طالبان تبادله و رها شد!

اسیران جاغوری قره باغ مالستان
امروز از بند طالبان تبادله و رها شد!FB_IMG_1592913359196

شانزده تن اسیران که دوماه پیش از مسیر راه قره باغ جاغوری توسط طالبان ربوده شده بودند امروز تسلیم خانواده های شان شد.

البته از علما بزرگان و خیرین که از نام شان خود داری میکنم در این مدت زحمت کشیدن به عنوان وکیل مردم غزنی از هر یک شان جهان سپاس و تشکری میکنم. از اینکه در این مدت اگر از خبرنگاران و رسانه ها گریز کردم من را ببخشند نشست های مردمی نتیجه داد.

( اسامیان فوق رها شدند )
۱ :-اسماعیل فرزند محمد آصف علیاتو
۲:- عبدالملک فرزند محمد علی علیاتو
۳:- محمد موسی فرزند چمن شاه
۴:- نعمت الله فرزند محمد جان سرلومان
۵:- محمد حسین فرزند محمد اسلم سرلومان

۶:- محمد علی فرزند فضل الله سر لومان
۷:-محمد نبی غلام حسن سر لومان
۸:- حبیب الله رمضان چهل باغتو
۹:- علی حسن گل احمد نی قلعه چهار دسته
۱۰:- جواد عوض علی گاومرده
۱۱:- حکیم فرزند علی یاور نی قلعه
۱۲:- عبدالکریم علی یاور گاومرده
۱۳:- عبدالحسین حسن علی غجور جاغوری
۱۴:- رحمت الله علی شفا تمکی قره باغ
۱۵:- علی رضا شهرزایده جاغوری
۱۶:- جمعه خان فرزند علی احمد مالستان
بدرود
حسن رضا یوسفی
وکیل منتخب شورای ولایتی غزنی

62بازدید

کامنت بسته شده است.