اطلاعیه

مدبریت ۸:۳۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
اطلاعیه

a

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت              روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود          بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم             وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد            دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن            در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم          کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

 

1,627بازدید

کامنت بسته شده است.