اعتصاب غذایی پناهجویان انتقال داده شده در جزیره نارو

احمد نوید طنین ۵:۰۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

 بیش از صد تن از پناهجویان غیر قانونی که از استرالیا به جزیره نارو فرستاده شده بودند ، دست به اعتصاب غذایی زده اند. معترضین که تعداد انها به یکصدوهفتاد نفر میرسد میگویند تا زمانی که به خاطر بررسی درخواست های پناهنده گی شان دوباره به استرالیافرستاده نشوند از خودن اب وغذا خود داری خواهند کرد.

این اعتراضات پس از ان اغاز شد که یک تن از پناهجویان در کمپ نارو  در اعتراض به وضعیت بدی معیشتی وعدم بررسی درخواست پناهنده گی اش در خاک استرالیا  تلاش به خود کشی کرد. یک مقام اداره مهاجرت استرالیا نیز تلاشهای یک پناهجو برای خود کشی را تائید کرده است. سخنگوی اداره مهاجرت استرالیا همچنین تائید کرده است که یک صدوهفتادتن از پناهجویان امروز تهدید به اعتراض مسالمت امیز کرده و از خوردن واشامیدن خود داری کرده اند. این مقام همچنین گفت که با انهم پناهجویان به اب وغذا کافی دسترسی دارند.

پناهجویان معترض هشدار داده اند تا زمانی که انها به خاطر بررسی درخواست های پناهنده گی شان به استرالیا فرستاده نشوند ، همچینان از خوردن واشامیدن خود داری خواهند کرد. معترضین همچنین از وضعیت بدی معیشتی در جزیره نارو شکایت کرده می گویند که در زیرخیمه با مشکلات فراوان زند گی می کنند.

در همین حال وزیر مهاجرت استرالیا می گوید که وی برای پناهجویان توضیح داده است که انان به خاطر بررسی درخواست های پناهندگی شان دوباره به جزیره نارو فرستاده نخواهند شد. وی گفت که هیچ امتیازی برای کسانی که درجزیره نارو وکسانی که با استفاده از کشتی وبه صورت غیر قانونی وارد استرالیا می شود وجود ندارد.

 حکومت استرالیا بتاریخ سیزده ماه اگیست سال جاری تصمیم گرفت تمامی مهاجرین را که به صورت غیر قانونی وارد این کشور می شوند به جزیره نارو فرستاده و درخواست های پناهند گی انان را  نیز به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان راجع سازد.

+;نوشته شده در ;پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ساعت;۱۷:۱ توسط;احمد نوید – طنین; |;

902بازدید

کامنت بسته شده است.