اعلامیه شماره (۱۰) شورای عالی مردمی

عزیزالله جاغوری ۷:۳۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
اعلامیه شماره (۱۰) شورای عالی مردمی

ffاعلامیه شماره (۱۰) شورای عالی مردمی
—-
به نام خداوند توانا و دادگر
هموطنان عزیز و عدالت طلب!
تا “دوشنبه بزرگ”، ساعاتی بیش باقی نمانده است. جاده‌های کابل منتظر قدمهای استوار شما است. فردا، نقطه عطف در تاریخ مبارزات مدنی شما خواهد بود. همانگونه که در اعلامیه شماره (۹) نیز اشاره شد، حکومت نه تنها تا هنوز به خواست مردم توجهی جدی نکرده، بلکه با ترفندهای مختلف، ابعاد قضیه را پیچیده تر کرده است. آخرین ترفندی که به کار برده است نشر فرمان مقام ریاست جمهوری در مورد تشکیل یک کمیسیون ملی در آستانه تظاهرات میلیونی شما است. آخرین طرح حکومت که اکنون به صورت یک حکم، توسط ارگ ریاست جمهوری منتشر شده است، به صورت یک مسوده با پا درمیانی معاون رییس جمهور و معاون ریاست اجراییه به شورای عالی مردمی ارائه شد. این طرح اگرچه تا حدودی ظرفیت بحث را داشت؛ اما بعد از بحث و تبادل نظر، در حضور معاون رییس جمهور و معاون ریاست اجراییه از طرف شورای عالی مردمی، بنا به دلایل ذیل پذیرفته نشد:
۱-ریاست جمهوری همزمان با ارسال این طرح به شورای عالی مردمی، تعدادی از اعضای مجلسین شورای ملی را به ارگ ریاست جمهوری دعوت نموده و تلاش کرده است فیصله ضدملی کابینه را توجیه نماید. ضمنا مقام ریاست جمهوری در همین جلسه اعلام کرده است که موضوع مسیر لین برق را به شورای ملی ارائه می کند. این همان موضوعی است که ما در اعلامیه های قبلی خود، تحت عنوان نفاق افکنی بین مردم افغانستان یاد کرده بودیم.
۲-برخی از اعضای کمیسیون ریاست جمهوری، متهمان اصلی انحراف لین و ماسترپلان برق است و برخی دیگر نیز به صراحت با داعیه عدالت خواهانه جنبش روشنایی مخالفت خود را اعلام کرده بودند؛ موضوعی که بازهم در راستای منطق نفاق افکنانه قابل تحلیل است.
۳-ریاست جمهوری نباید قبل از تصویب و توافق شورای عالی مردمی، تشکیل کمیسیون را اعلام می کرد. امضای حکم و نشر آن بدون توافق و فیصله شورای عالی مردمی در آستانه تظاهرات روز “دوشنبه بزرگ” نیز فقط با هدف تضعیف تظاهرات و ایجاد تردید به مردم صورت گرفته است. تعدادی از اعضای شورای عالی مردمی که اسامی شان در حکم ریاست جمهور آمده است نیز، بدون هماهنگی و بدون در نظر داشت پیش شرطهای شورای عالی مردمی اعلام شده است.
۴- یکبار دیگر، از شهروندان عدالت طلب کابل می خواهیم که فردا روز “دوشنبه” ۲۷ ثور، زن و مرد و پیر و جوان به جاده بیایند و حماسه دیگری را در تاریخ مبارزات مدنی کشور ثبت تاریخ نمایند.
و من الله توفیق
شورای عالی مردمی
کابل، لیل-٢٧/٢/١٣٩۵

644بازدید

کامنت بسته شده است.