اعلامیه شماره (۹) شورای عالی مردمی

عزیزالله جاغوری ۱۲:۰۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
اعلامیه شماره (۹) شورای عالی مردمی

ffاعلامیه شماره (۹) شورای عالی مردمی
به نام خداوند توانا و دادگر
هموطنان عزیز و عدالت طلب!
اکنون تنها یک شب با “دوشبنه بزرگ” فاصله داریم. لحظات، حساس و تاریخی است. نه تنها مردم افغانستان؛ بلکه جهان انتظار دارد که قدم‌های استوار و روشنی بخش هواداران جنبش روشنایی را در جاده‌های غمگین کابل به نظاره بنشینند. بنا براین در رابطه با تظاهرات میلیونی روز “دوشنبه بزرگ”، موارد ذیل را اعلام میداریم:
۱- هوشیار باشید که عناصر خود فروخته، با پخش شایعه و جنگ روانی، در صفوف فشرده تان رخنه نکند. بی اعتنا به شایعه پراکنی‌ها و جنگ روانی حکومت، آماده یک مارش مدنی عظیم باشید. ما از شما می‌خواهیم که استوارتر و گسترده تر از هرزمان، به جاده بیایید تا بر هرآنچه تاریکی است نهیب بزنیم!
۲- از نخستین روزی که هواداران جنبش روشنایی، به صورت رسمی به فیصله ضد ملی مورخ ۱۱ ثور کابینه اعتراض نمود، دوهفته میگذرد؛ اما حکومت تا کنون به جای تلاش در جهت حل قضیه، همواره طرح‌های انحرافی، نفاق افکنانه و وقت تلف کن، ارائه داشته است. شورای عالی مردمی، با هوشیاری و دقت تمام، طرح‌های حکومت را مطالعه نموده و پاسخ های لازم را طی اعلامیه های مسلسل ارائه داشته است. ما خواهان بطلان فیصله کابینه و تطبیق ماسترپلان برق هستیم.
۳- برخلاف فرافکنی برخی از اجیران حکومت، خواست شورای عالی مردمی و در مجموع جنبش روشنایی، نه خواست ولایتی است و نه خواست قومی و سمتی. خواست ما یک خواست عدالت طلبانه، انسانی و مبتنی بر منافع ملی افغانستان است. اساس خواست ما را برادری و برابری مردم افغانستان، عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و نفی تبعیض سیتماتیک تشکیل میدهد. با تأسف، فیصله کابینه مبنی بر تغییر ماسترپلان برق، از نظر علمی و تخنیکی نادرست، از نظر اقتصادی به زیان کل کشور و از نظر اجتماعی نفاق افکنانه و خلاف وحدت و منافع ملی است. بنا براین یکبار دیگر تکرار می کنیم که پیامد تصامیم عاقبت نیاندیشانه و غیرمسئولانه حکومت هرچه باشد، به دوش حکومت است. جنبش روشنایی تا تحقق عدالت از پای نخواهد نشست و حرکت های مدنی خود را در سرتاسر جهان ادامه خواهد داد.
و من الله توفیق
شورای عالی مردمی
کابل- ۲۶ ثور ۱۳۹۵

برای تکثیر صدای عدالتخواهی هر نفر یک رسانه شویم.

520بازدید

کامنت بسته شده است.