افتتاح پروژه کلینک +CHC بابه و هیچه ولسوالی جاغوری

عزیزالله جاغوری ۹:۱۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
افتتاح پروژه کلینک +CHC بابه و هیچه ولسوالی جاغوری

سفر رسمی دو روزه حسن رضا یوسفیScreenshot_۲۰۱۷۰۹۲۶-۱۲۴۳۱۴_1
منشی شورای ولایتی غزنی

بمناسبت افتتاح پروژه کلینک +CHC بابه و هیچه ولسوالی جاغوری که به ارزش مجموعی تقریبآ یکصدو هفتاد لک می رسد ، با نماینده گان ادارات ولایتی غزنی و مقامات کابینه ولسوالی جاغوری در محل رفته و سنگ تهداب آنرا گذاشتیم.

که در قدم نخست از همکاری مردم محل، قریه داران متنفذین،شورای صحی بابه و هیچه، شخصیت محبوب رحمانی بابه، جناب محترم ولسوال صاحب که واقعآ در چند مرحله درخواستی مردم را تاید نموده، معاون صاحب ولسوالی احسانی عزیز، امر صحت عامه داکترصاحب قیوم، بزرگان بابه مقیم کابل و همکاری ویژه وکیل محمد علی علیزاده که نهایت همکاری نموده تا پروژه منظور گردید و از رهبری ریاست صحت عامه و رهبری وزارت صحت عامه تشگر نمایم .

از پزیرای و مهمان نوازی مردم بابه یک دنیا سپاس و قابل یاد آوری است که امروز خوشبختانه وسایل حفظ مراقبت سرگ بابه تا سنکماشه خریداری و تا چند روز دیگر کار آن در دو گروپ آغاز میگردد.

نظارت از جریان کار بازار عجور و بازار انگوری

در محل رفته و با انجنیران از نزدیک صحبت و گفتکو نمودم، نواقصات کار را رسما کتبی در کتابچه ژورنال شان درج نمودم از جمله ریگ که قرار بود در بازار انگوری برای کانکریت ریزی کانال جوی ها و سرک استفاده کنند، که در ترکیب خود خاک بیشتر داشت تعویض و با هماهنگی بزرگان زیرگ از منطقه زیرک آورده شود.

و همچنان جریان کار سرعت پیدا کند، کار گران،وسایط کاری خود را شرکت قرار دادی بیشتر نموده و مطابق احجام کاری، نقشه با در نظرداشت کیفت کاری جهت تکمیل پروژه تلاش کند تا هم مردم و هم دوکانداران از مشکلات رهای پیدا کنند.

کار بازار غجور نسبت به بازار انگوری سرعت کار خوبتر بوده و از لحاظ کیفی نیز سمپل و نمونه جهت امتحان از هر دو بازار گرفته و به مراجع مربوط تسلیم نمودم.و مشکلات آنرا رسمآ در ژورنال پروژه مربوط نوشتم.

به مکاتب لیسه عالی انگوری ،لیسه عالی شرینو ،لسیه عالی فاطمیه داود، لیسه علیاتو شغله لیسه صالحی زیرگ نیز نظارت نموده و در کتاب مشاهدات مکاتب جریان بازدید و مشکلات،نظم ، حاضری کارمندان ….مطالبی را نوشتم و
در خواست مشکلات شانرا دریافت نموده و انشالله با ریاست معارف در جریان گذاشته و تعقیب میکنم.

سیخ بندی و کانگریت ریزی پل سرکاری سنگماشه که قبلا آسیب دیده بود و مردم نهایت به مشکلات بود و از کمک مالی تقریبا مبلغ پنج لک افغانی ریاست فواید عامه تشکر و پول متباقی از کمک همجانبه مردم به همکاری و تلاش جناب ولسوال ظفر شریف خان نیز تشکر نموده با حضور داشت معاونت مقام ولسوالی قوماندان امنیه جاغوری مدیر سکتور معاون امنیت ملی استاد جویا بابه کانگریت انرا ریختیم.
و مالخیر دو باره به وظیفه ام در غزنی برگشتم.بدرود
حسن رضا یوسفی
وکیل و منشی شورای ولایتی غزنی

154بازدید

کامنت بسته شده است.