افشار روز را دریابید !!!

عزیزالله جاغوری ۹:۰۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
12208386_1022953044403523_2115731060755875715_nافشار روز را دریابید !!!
حتما بیاد دارید که در رابطه با مسئله ای شهید تبسم ویارانش اوغان ها چهار نفر از عزیزان ما را به اتهام قتل دو نفر از اوغان ها گرفتارکردند .
در حال که همه اسیران که آنها گرفته بود توسط معامله گران صحیح سالم با طم طراق آزاد وبه خانواده های شان تسلیم گردید. در این میان آنها مدعی است که دو نفر ما را این چهار نفر کشته است .
معامله گران ضمن تحویل دادن اسیران ، زمینه در بند کشیدن این چهار نفر را ، نیز فراهم کرده است که اگر این معامله صورت نمی گرفت شاید نه تبسم وهمراهانش شهید می شد ونه این چهار نفر بیگناه گرفتار می گردید.
حال این چهار نفر از عزیزان دربند ما ، در حدود نزدیک به یکسال می شود به اتهام قتل دونفر اوغان، در زندان بسر می برند.
علیرغم فیصله ی این موضوع، از طریق مصالحه و پرداخت ۴۰ لگ افغانی به اولیاء دم، اقدام به صدور حکم اعدام برای عزیزان ما کرده است.
در حالی که این یک اتهام بیش نبوده واگر اقراری بوده آنها را همین معامله گران اغفال کرده است . که اگر می خواهی بدون کدام مشکل آزاد شوی چنین و چنان کنید .
 
تردید نیست که یادی از شهدای دوران فاشیست عبدالرحمانی ووارزگان کندی پشت افشار و تاله برفک و …. کاری پسندیده است باید انجام گردد .
 
عرض ما این است چرا این فجایع روز ذا در نمی یابید . افشار کندی پشت روز و هزاران ظلم روز ، چرا روی صفحات تان منعکس نمی شود ؟!!.
براستی این درد را به شکل می توان تحمل کرد ؟!!!
 
ظلم فاشیست ها را تا این لحظه همه تحمل کرده اند . وبراستی ظلم خودی ها چقدر جان سوز ودرد آور وغیر قابل تحمل است . این درد را و زخم ناسور را به چه شیوه می توان تحمل کرد .؟!!!.
 
آنهایی که بر سری سفره فاشیست ها نشسته اند یک لقمه نان پر از خون در گلو دارند صدایش بر نمی آیند باشد . اما شما چرا ؟ .
 
در کشور که قاتلین هزاران نفر مثل راکتیار و فرماندهانش و نیز مثل برادران نا راضی دیروز و مخالف سیاسی امروز داعش فردا ، هزارن نفر ما را به شهادت رسانده نه تنها مجازات نمی شود بلکه آنها از زندان رها شده و تکریم به عمل می آید . صرفا به این دلیل که اوغان است . اگر اوغان را کشته از خودش بوده اگر غیر اوغان را کشته این هم پاداش شان می باشد . و آیا شما در قبال این فجایع روز مسئول نیستد؟!!!
 
نوت : اگر این عزیزان بزودی آزاد نگردد خدای نخواسته زمزمه اجرای حکم در میان بیایند . عواقب ان به گردن کسانی می افتد که زمینه معامله را با فاشیست ها فراهم کرده است . این را باید به خوبی معامله گران بداند آن وقت مردم دست کم ، کمتر از سرنوشت آنها ، راضی نخواهند شد . از ما گفتن بود .
765بازدید

کامنت بسته شده است.