افغانستان است دیگه

عزیزالله جاغوری ۶:۴۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
افغانستان است دیگه

افغانستان است دیگهFB_IMG_1579759633726
کشوری که خشونت دران برجستگی خاصی داره،بخصوص اگر در جمهوری خود مختار جاغوری زندگی کنی.
بعد از شکست طالبان و ایجاد دولت با کمک جامعه جهانی، دلخوشی های ما بیشتر از هرچیز بر محور شعار های دموکراسی،حقوق شهروندی،ازادی بیان و … مچرخید. رویاهای زیبایی را در ذهن مان می پروراندیم و انهارا در یک قدمی خود احساس میکردیم.
روزیکه شنیدیم اقای عرفانی و احسانی بعنوان ولسوال و قومندان معرفی شده اند؛ بر خوشباوری خود خندیدیم بخاطریکه از این عزیزان خاطراتی زیادی در ذهن داشتیم.
باهزار دعا و نیایش عرفانی رفت و ظفر شریف امد ولی هیچ تغیری در روابط حکومت بامردم ایجاد نشد زورگویی،فساد،رشوه ستانی و خویش خوری بیداد میکرد. جاغوری به سرای شهزاده تشبیه می شد و ادارات دولتی به مرکز وحشت و دحشت تبدیل شده بود. بالاخره عمر امپراتوری ظفر شریف بپایان رسید و جایش را به شخصیت تحصیل کرده و جوانی سپرد که شعارش مبارزه بافساد و پاسخگویی در برابر مسولیت هایش بوده اما متاسفانه می بینم که او هم کم میاره و هنوز انسانهای مافوق قانون در جاغوری راحت جولان میدهد که نه در برابر مافوقش((ولسوال)) پاسخگو است و نه در برابر قانون.
عکسی را می بینید کسی است که موترش باعث شده تا موتر مامورین امنیت از سرعتش کاسته شود. درقانون مامورین امنیت جاغوری کسی که چنین جرمی را مرتکب شوه باید یک هفته در بستر شفاخانه بخوابه.
نمیدانم چنین اعمالی را که باید جواب دهد؟؟؟

واقعیتها در جاغوری

248بازدید

کامنت بسته شده است.