امروز هم دانشگاه تعطیل بود

مدبریت ۲:۰۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
امروز هم دانشگاه تعطیل بود

danishgaسلام دوستان

در پی تحصن واعتصاب غذای دانشجویان  درنتبجه پذیرفتن درخواست های آنان ازسوی مسولین ، از همان آغاز شبکه مافیایی فاشیزم دست بکار شد تا حتی الامکان  جلوی نتیجه مثبت آن را بگیرد . در  این راستا ازهیچ توطئه دریغ نکرده اند . که کم بیش از آن آگاهی دارید .danishga2

ما در این روز ها به دلیل همین بی نظمی ها بی درس بیکار هستیم تصمیم داریم که حتی الامکان ازاین  پنجره ،  شما در جریان احوالات که برای داشجویان اتفاق می افتد  قرار دهیم .

اری  دوست عزیز دولت سرگردان، دانشگاه سرگردان،دانشجوی سرگردان وجامعه ی سرگردان ، طوریکه ازخطابه های آتشین یکی ازمبلغین محترم درمسجد خوابگاه دانشگاه برمی اید امروزهم دانشگاه تعطیل است و دانشجویان سرگردان وپریشان حال و حتی افسرده ونا امید ازاینکه مبادا دانشگاه برای مدت طولانی تعطیل شود .

گذارش  از نوید آرین  – دانشگاه کایل

1,028بازدید

کامنت بسته شده است.