انتحار کننده هزاره تاون شناخته شد

مدبریت ۶:۰۷ ق.ظ ۱

شخص انتحار کننده، که در هزاره تاون منفجر گردید ، بنام پرویز علی پسر جنرال سکریتری مجلس وحدت مسلمین  شناسائی گردید.

روز دوم عید مطابق ۸ نومبر شخصی بنام سکندر علی معروف به جوکی به شفاخانه بولان مراجعه نمود و جنازه شخص انتحاری را بنام پرویز علی پسر خود شناسائی نموده و تحویل گرفت. سکندر علی اظهار داشت که پسرش چهار ماه قبل مفقود شده بود و به دنبال وی جستجو میکرد. وقتی عکس شخص انتحاری را در روزنامه ها دید به پولیس مراجعه نمود و در مرده خانه شفاخانه بولان جنازه پسرش را شناخت.

طبق اطلاعات پولیس منطقه جعفر آباد، شخص انتحاری شش دانه شناخت کارت بنامهای مختلف ساخته بود و از منطقه جهت پهت کلی شهباز کالونه ضلع (ولسوالی) جعفر آباد بوده است.

قابل یادآوری است اینکه در تاریخ ۵-۱۱-۲۰۱۱ طبق گفته یک زن که پیش حویلی خود را جاروب میزد سه نفر غیر قوم را دید که از منطقه مقابل خانه اش می آیند. وقتیکه زن را دید آنها نشستند. زن افراد را مشکوک دید و از داخل حویلی آنها را مشاهده میکرد. بعد یکی از آن سه نفر بلند شده طرف هزاره تاون  روان شد. همینکه نزیک شیله رسید پایش لخشید و به زمین افتاد و منفجر شد. دو نفر شان از منطقه فرار کردند.

پولیس بعد از  واقعه خود را در محل حادثه رسانیده و شروع به تحقیق نمودند. که در اثر تحقیق از جیب شخص انتحاری شناخت کارت وی  را پیدا کرد که نامش را پرویز الهی و نام پدرش را بنام کاکایش نور حسن درج کرده بود. 

گرفته شده از: روزنامه جنگ و مشرق

+;نوشته شده در ;سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت;۶:۷ توسط;عاقلی – کویته; |;

753بازدید

یک دیدگاه »

  1. علی عقرب ۲۸, ۱۳۹۰ در ۱۰:۳۶ ب.ظ -

    شنبه ۲۸ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۲۲:۳۶

    خداراشکر