انتخابات در استرالیا

عزیزالله جاغوری ۱۱:۰۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
انتخابات در استرالیا

انتخابات در استرالیاFB_IMG_1558173862093
شما را نمیدانم ولی من خودم هنوز طعم کشور را نچشیدم وان را احساس نکردم عمری را در مهاجرت گذراندم ویک عمر با استرس زندگی کردم .
جای که به ان دنیا امدم زادگاه من است زادهگاه بودنش را می پذریرم ولی هنوز حس وطن به من دست نمی دهند . برای اینکه در کشور های که بزرگ شدم وتعریف از کشور شنیدم هیچ همخوانی بنام جنگلی بنام اوغانستان ندارد .

کم نیستند افراد که حس من را دارند . به همین دلیل امروز هم نسل من را در گوشه گوشه دنیا ، واقیانوس های دور دست می توان دید .

وقتی برادرم را در این راه فرستادم تلخی های تا رسیدنش را هرگز فراموش نمی کنم .

بعد از چند سال که خودش را دیدم وقتی از خواطرات سفر پرسیدم گفت : فقط اینقدر می توانم بگویم که اگر این سفر تکرار شود به هیچ قیمتی ان را انتخاب نمی کنم این بیان عمق ترس واضطراب سفر نشان می دهند .

با همه ای این خطار ها ، زندگی ذلت بار را در جای بنام وطن خود رها کرده وخودرا در خطر طعمه کوسه ها انداخته تا شاید بجای برسد که در ان احساس وطن کند .

احساس طرفینی است . اگر فرد در ان جا احساس ارامش نکند دلیل ندارد به ان جنگل وحشت، وطن بگوید.

امروز خوشبختانه هزاران نفر بلکه شاید میلیونها نفر، خود را به کشور های رسانده است که احساس وطن را بخوبی درک می کند . هزاره ها به همین دلیل در هر کجا وتابعیت هر کجا را گرفته اند صادقانه به ان کشور خدمت کرده است .جان باختن دو همنام در در مرز پاکستان وافغانستان گواه براین مطلب است .

بد بختانه کشور های همسایه با وجود خدمت صادقانه هنوز که هنوز است از این پتانسیل موجود هزاره ها، به خوبی استفاده نکرده وضعیت هزاره ها چندان رضایت بخش نیست . هزاره های کویته نمونه خوبی برای این مورد است . به دلیل همین پتانسیل وصفات حسنه هزاره ها امروزه بعض کشور های دیگر همسایه، صد درصد برداشت شان عوض شده ، ارام ارام از این ظرفیت به طور مناسب استفاده می کند . جای بسی خوشحالی است .

هزاره های استرالیایی امروزه خوشبختانه از بهترین موقعیت هزاره ها در دیگر دنیا برخوردار اند ، اگر عزیزان ما در استرالیا روی دو نکته توجه کند یکی علم ودیگری اقتصاد ، می تواند به عنوان یک اقلیت مطرح در همه ای عرصه های سیاسی مطرح باشد . من جمله در انتخابات ها در ان کشور . دولت ان کشور نیز ترغیب خواهند شد که از ظرفیت های منحصر به فرد این استفاده کرده منشا خدمت واقع شوند . گرچند در این چند سال اخیر حزب مخالف مهاجر برنده وحاکم گردید ، عرصه را در بسیار موارد بر هموطنان مهاجر تنگ کرده بود . امید می رود با اشتراک گسترده در انتخابات ، حزب کار گر را برنده واین مشکل نیز برای همیشه حل گردد انشالله .

511بازدید

کامنت بسته شده است.