انتقال نخستین گروه از پناهجویان به هدف اسکان مجدد در کامبوجیا

۳:۴۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
انتقال نخستین گروه از پناهجویان به هدف اسکان مجدد در کامبوجیا

نخستین گروه از پناهجویانی که در بازداشتگاه دولت استرالیا در کشور نارونگهداری می شدند ، به هدف اسکان مجدد به کشور کامبوج فرستاده شدند. این پناهجویان کسانی هستند که به صورت غیرقانونی وارد استرالیا شده بودند اما حکومت استرالیا از پذیرش انان سرباز زد وانان را به کمپ نارو فرستاد.

حکومت استرالیا سال گذشته با دولت کامبوج توافقتنامه ی را به امضا رساند که به اساس ان پناهچویانی که در خواست های انان در کمپ نارو تکمیل میشوند به کشور کامبوج فرستاده خواهند شد.
ابن نخستین گروه از پناهجویانی هستند که از کمپ نارو به کشور کامبوج فرستاده میشوند. این پناهجویان دوسال قبل و به هدف رسیدن به استرالیا خودشانرا به اب انداخته بودند اما به دلیل تغییرات در قانون مهاچرت استرالیا انان به کمپ نارو فرستاده شدند. انان پس از سپری نمودن دوسال در کمپ نارو سرانجام به اساس توافق دولت استرالیا با حکومت کامبوج از کمپ نارو اخراج شدند. این گروه از پناهجویان که شامل چهار نفر میباشند روز پنجشنبه در میدان هوایی پنوم پن مرکز کشور کامبوج به مقامات سازمان بین المللی مهاجرت سپرده شدند. بر اساس قوانین سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، به پناهجویانی که با کشتی وارد خاک این کشور شوند مجوز اقامت داده نشده و به بازداشتگاه هایی در گینه نو و نائورو فرستاده می شوند. سازمان ملل این توافق ۳۲ میلیون دلاری استرالیا با کامبوج را محکوم کرده است و سازمان ها و گروه های مدافع حقوق پناهجویان نیز گفته اند که آنان مایل به فرستاده شدن از بازداشتگاه نائورو در کامبوج نیستند. اما حکومت استرالیا میگوید که این پالیسی باعث شده است که طی دوسال گذشته هیچ پناهجویی در مسیر استرالیا جانش را از دست ندهند. این کشور میگوید که دیگر انعده پناهجویی که توسط کشتی به استرالیا میایند هرگز به این کشور پذیرفته نخواهند شد. در حال حاضر ششصد وهفتادوهفت پناهجو که عمدتا افغانی هستند در کمپ نارو به سر میبرند. حکومت استرالیا میگوید این پناهجویان حتی اگر مستحق پناهنده گی هم باشند چانس ورود به استرالیا را نخواهند داشت.

1,323بازدید

کامنت بسته شده است.