انتقال هفتمین گروه از پناهجویان از استرالیا به جزیره مانوس

احمد نوید طنین ۶:۴۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
انتقال هفتمین گروه از پناهجویان از استرالیا به جزیره مانوس

حکومت استرالیا بار دیگر یک گروه از مهاجرین را که به صورت غیر قانونی به این کشور رفته بودند به کمپ مانوس در پاپوا نیو جینی فرستاده شدند. در میان این گروه بیست وهشت نفری که اکثر شان افغانها بیست وهشت کودک نیز شامل هستند. این افراد ازسوی پولیس استرالیا دستگیر شده وبه این جزیره فرستاده شده اند.

این هفتمین گروه از مهاجرین غیر قانونی است که از استرالیا به کمپ مانوس منتقل میشود. کمپ مانوس در کشور دور افتاده پاپوا نیوجینی موقعیت دارد که اخیرا حکومت استر الیا به توافق مقامات این کشور کمپی را برای مهاجرین مهیا نموده است. هم اکنون حدود یکصدو هشتادو یک مهاجر که تعداد بیشتر انان افغانی هستند درین کمپ به سر میبرند. این در حالیست که مهاجرینی که به این کمپ فرستاده شده اند از وضعیت رفاهی این کمپ به شدت ناراض هستند. انان میگویند که انان در زیرخیمه های زنده گی میکنند که از هیچگونه امکانات رفاهی وبهداشتی برخوردار نیستند. به گفته مهاجرین عدم دسترسی به اب وغذای صحی ، عدم امکانات بهداشتی ، عدم موجودیت برق ومیزان بالای رطوبت هوا ، زمانگیر بودن بررسی درخواست های پناهنده گی انان ومشکلات روانی از جمله مسائیلی اند که بیشتر مهاجرین را رنج میدهد. این مهاجرین اخیرا با فرستادن نامه ی به مقامات استرالیایی خواستار توجه جدی به وضعیت رفاهی این کمپ شده اند. مهاجرین درین نامه توضیح داده اند که از مشکلات فراوان درین کمپ رنج میبرند. انان میگویند که به دلیل عدم موجودیت امکانات بهداشتی شدیدا در معرض مصاب شدن به مریضی ملاریا قرار دارند. به گفته مهاجرین انان هیچگونه سیستم حفاظتی در مقابل پشه های ملاریا که درین کمپ به فروانی وجود دارد ، ندارند. طبق یک گزارش در سال ۲۰۰۹ میلادی از هرشش نفر از اهالی این جزیره یک تن از انان به مریضی ملاریا مبتلا شده اند. مهاجرین درین نامه همچنین تذکر داده اند که اطفال انان نمیتوانند به مکتب بروند واگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کنند انان به مشکلات فراونی جسمی وروانی مبتلا خواهند شد. با اینحال حکومت استرالیا نیز تائید کرده است که نامه مهاجرین را دریافت کرده اما گفته است که تلاش میکند تا مشکلات مهاجرین را درین کمپ حل کنند. حکومت استرالیا به تاریخ سیزده اگیست سال گذشته میلادی تصمیم گرفت تمامی مهاجرینی را که به صورت غیر قانونی وارد این کشور میشوند را به جزیره نارو ومانوس که در خارج از خاک استرالیا قرار دارد بفرستد. این تصمیم بخاطر جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجرین به این کشور وتشویق انان برای تعقیب راه های قانونی مهاجرت به استرالیا اتخاذ شده است. حکومت استرالیا همچنین اخیرا به خاطر تشویق مردم به مهاجرت های قانونی به این کشور تصمیم گرفته است تا تمامی کسانی که با نیروهای استرالیایی در افغانستان کار کرده اند را در صورت تقاضای انها وموجودیت تهدید علیه انان ، به صورت قانونی از افغانستان به استرالیا انتقال دهند.

نوشته شده توسط احمد نوید – طنین

2,070بازدید

کامنت بسته شده است.