انجنیران ومسؤلین دوشرکت قراردادی فضل الله وفیض که مسئولیت تطبیق اسفالت سرک جاغوری – قره باغ رابه عهده دارند، امروز وارد جاغوری گردید

عزیزالله جاغوری ۵:۰۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
انجنیران ومسؤلین دوشرکت قراردادی فضل الله وفیض که مسئولیت تطبیق اسفالت سرک جاغوری – قره باغ رابه عهده دارند، امروز وارد جاغوری گردید

امدی خوش امدی ای نا جوان حالا چرا!
حال که سرما رسیده کش و قوس ها چرا!

انجنیران ومسؤلین دوشرکت قراردادی فضل الله وفیض که مسئولیت تطبیق اسفالت سرک جاغوری – قره باغ رابه عهده دارند، امروز وارد جاغوری گردید.

اها راستی!
از این مکتوب، که تأکید بر شروع کار پروژه ای سرک جاغوری در اسرع وقت دارد، یک ماه میگذرد. اما و نفرای طرف تازه به جاغوری تشریف فرما شدند!
در این مورد بیشتر خواهیم نوشت!
تا ان زمان بدرود.

مومن زاده

740بازدید

کامنت بسته شده است.