اولین وزیر دفاع جزیره جهادی هزاره ها درگذشت

عزیزالله جاغوری ۱۱:۰۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
اولین وزیر دفاع جزیره جهادی هزاره ها درگذشت

jakranاولین وزیر دفاع جزیره جهادی هزاره ها درگذشت
پس از پیروزی مجاهدین وفتح ولسوالی جاغوری در۱۳۵۸٫۳٫۱۸ حاجی رسول پدر الله یاری اولین طراح ایجاد مرکز واحد برای رهبری جهاد با جمع دیگر از شخصیت های منطقه تصمیم می گیرند که برای سایر نقاط ازاد شده ازچنک دولت نامه نوشته کرده و برای تصمیم گیری واحد دریک جا جمع شده و برای رهبری جهاد برنامه ریزی داشته باشند . مناطق دیگر ازاین طرح حمایت کرده و منطقه ورس بعنوان مرکز جمع شدن وتصمیم گیری انتخاب می گردد.

از جاغوری اقایان عبدالعلی قریه دار ازلومان و شیر اقا فرزند داکتر سلیمان ازشغله ایت الله صمدی از سنگ ماشه عبدالله انوری از سبز چوب واقای رحیمی از انگوری و تعداد دیگر انتخاب شده بسوی ورس رهسپار میگردد . همچنین اقایان اکبر خان نرگس از پنجاب سرور خان شاهی از ورس حمیدالله خان وحاجی نادر ترکمن و بسیار کسانی دیگر در ورس جمع شده و تشکیلات واحدی بنام شورای انقلابی اتفاق اسلامی افغانستان را بوجود می اورند.

دراین شورا جناب اقای سید بهشتی بعنوان رئیس اقای صمدی معاون رئیس وجناب انوری منشی واقایان اکبری داود جاغوری بعنوان وزیر خارجه و سید جگرن بعنوان وزیر دفاع معرفی می شود .

دراین شورا عمدتا افراد خان قریه دار میر سید و ملاهای مطرح عضویت می یابند .  از قشر تحصیل کرده های روز چهره های مشخص دیده نمی شود.

سید حسن غزنوی معروف به سید جگرن بعنوان وزیر دفاع در کمترین زمان چهره و اوازه ای بلندی می یابد و نام او در جبهه های جنگ لرزه بر اندام دشمن می اندازد.

البته ستون فقرات سید دران زمان اقای ضابط اکبر که امروز جنرال قاسمی می گویند بوده وخوب در میدان جنگ می درخشیدند.  ابهت سید جگرن چنان بود که روزی داکتر سیما ثمر درخاطرات خود از ان یاد کرده و می گفت  : وقتی من از کابل می خواستم فرار کنم خواستم که خودم را به سید جگرن برسانم و بعد طرف جاغوری بیایم .

دراینکه نقطه قوت وضعف شورا چه بود و چرا ازبین رفت درجای دیگر بحث شود . اما روی سخن جناب سید چگرن است .  دران زمان نام نیک درتاریخ جهاد مردم ما بجا گذاشت . درخصوص دوران معاونت کلیشه ای او در وزارت دفاع سخنی ندارم فقط اشاره می نمایم که زندگی فقیرانه ای او تا اخرین لحظه خود سخنی دارد . روحش شاد ویادش گرامی باد

Eqbal Sadeqi

1,302بازدید

کامنت بسته شده است.