ایجاد‌حوزه‌کانکور‌برای‌جاغوری

عزیزالله جاغوری ۶:۰۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ایجاد‌حوزه‌کانکور‌برای‌جاغوری

ایجاد‌حوزه‌کانکور‌برای‌جاغوریFB_IMG_1596088497764
برگزاری امتحان کانکور یا ایجاد حوزه امتحان کانکور در جاغوری به چندین‌ دلیل موجه‌ چندین بار با مسوولین امور در میان گذاشته شده است.
نبود جای مناسب در غزنی و مشکلات امنیتی‌ دشت قرباغ‌ از مهم‌ترین مشکلات اشتراک‌ کنندگان‌ آزمون‌ ملی کانکور‌ در جاغوری، قسمتی از قرباغ‌ و مالستان است.
امسال همان‌گونه که اطلاع‌ دارید وضعیت امنیتی دشت قرباغ‌ نسبت به هرسال دیگر نگران‌ کننده‌ است . همه روزه‌ پوسته‌های امنیتی‌ و چک‌پاینت‌ طالبان مسافرین‌ را در مسیر راه دشت قرباغ‌ پایین‌ می‌کنند. گروگان‌ می‌گیرند‌ و می‌کشند.
بنابراین ایجاد حوزه امتحان کانکور در جاغوری برای راهیان کانکور جاغوری، مالستان، بخشی از قرباغ‌ و ناهور حق شهروندی این داوطلبان‌ است. بیشترین‌ دواطلب‌ نیز از ولسوالی جاغوری، مالستان و ناهور است.
همه‌ی اشتراک‌ کنندگان‌ امتحان کانکور حق دارند در فضای سالم با روحیه عالی در آزمون ملی و سرنوشت ساز کانکور‌ شرکت‌ کنند. ایجاد حوزه‌ کانکور احساس تعلق خاطر و روحیه‌ میهن‌ دوستی را نیز در دانشجویان‌ تقویت می‌کند.
وکلای شورای ولایتی، آمریت معارف و دیگر خوبان در زمینه تلاش کردند اما قرار معلوم‌ ایجاد حوزه کانکور. از صلاحیت کابینه است. بنابراین از وکلای‌ شورای ملی و معاونت دوم ریاست جمهوری انتظار می‌رود تا در زمینه اقدام کنند.

محبی

127بازدید

کامنت بسته شده است.