ایستادگی تا رهایی

عزیزالله جاغوری ۲:۳۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
ایستادگی تا رهایی

ایستادگی تا رهاییبارگیری

شکست شیطان بزرگ در مقابل اراده ملت ، چیزی تازه نیست. گذشته های دور را بگذاریم از امروز سوریه عراق گرفته و حالا شکست این ببر کاغذی و سرتعظیم فرود اوردن شان در مقابل کس که برای نابودی او امده بود . طالب . اری طالب .
از ان طرف این ببر کاغذی بیرحمانه ترین اعمال ها را نسبت به مزدورانش مرتکب شده است . به سرنوشت صدام، قذافی شاه ایران و…. نگاه کنید حتی شاه ایران را با ان همه نوکری اجازه ورد به امریکا ندادند .FB_IMG_1583843176678

شما به امدن این ببر های کاغذی به مراسم تحلیف نگاه نکنید نگاه به نقشه ای کنید که برای این نوکر بچاره کشیده است . این بد بخت روزگارش از همه انهایی که اسم بردیم بدتر سیاه خواهند بود . فقط منتظر بمانید نگاه کنید .

یاد ان مرد خدایی بخیر که چه زیبا شناخت داشته وچه اگاهانه نام برای این ببر کاغذی انتخاب کرده است . شیطان بزرگ .

این ببر کاغذی برفرض که برای جنگیدن داعش در عراق سوریه امده بود ازپسش برنیامد . ودر مقابل طالب بعد از ۱۸ سال مثلا مبارزه حالا این ببر کاغذی است که زود از جا بلند شده دو قدم جلو تر سری تعظیم در مقابل ملا غنی برادر طالب فرود اورده ودست تسلیم می دهند .

این شیطان بزرگ ، همه عنوانین اتو کشیده ازقبیل حقوق بشر انسانیت ، عدالت ، حق شهروند ، تبعیض اری تبعیض فساد از همه نوعش تقلب اری تقلب و…. را نادیده گرفته که بماند ان وقت از یک فرد شیاد با همه صفات ذکر شده حمایت همه جانبه نموده ، وذلیلانه در کنار او با گردن خمیده می ایستد .

هنوز پاذل ونقشه شیطان بزرگ مشخص نیست . ولی انچه که مشخص است ترامپ قماری ، اگر لازم باشد افغانستان امریکا که سهل است کل دنیا را برای برسیدن قدرت قمار خواهند زد . مشکل این قماز باز فرق می کند . معمولا افراد را با تطمیع پول ساکت می کند. مشکل این قمار باز پول نیست ما در مقابل ان با یک گذینه طرفیم وان فقط قدرت است. چون پول دارد . برای بدست اوردن قدرت باید به شعارهای انتخاباتی اش جامه عمل بپوشاند . با یک سرهم کردن، نیروهایش را کشیده تا در مقابل ملت امریکا ختم جنگ را به ظاهر اعلان کرده باشد . دیگه چه بر سری ملت اوغو می ایند گوری پدرش . با ازاد کردن ۵۰۰۰ هزار طالب به عنوان حافظ منافع شیطان بزرگ ، روزگاری خوش در انتظار اقوام تحت ستم نیست .

حال تنها راهی نجات اقوام تحت ستم ایستادگی در مقابل این ببر کاغذی وشیطان بزرگ وکوچک است .

یک قدم عقب نشینی افتادن در سیاه چال تاریخ وزباله دان است که شیطان کوچک بزرگ در پشت سری ما گذاشته است .

فرصت بزرگ برای ملت های تحت ستم فاشیزم قومی وفبیله ای ورهایی از دام که شیطان بزرگ وکوچک برای اقوام تحت ستم پهن کرده است .

# ایسادگی تا رهایی
# شکست ببر کاغذی
# شکست پشت شکست شیطان بزرگ وکوچک
# پیروزی اقوام تحت ستم

75بازدید

کامنت بسته شده است.