ای مهاجر ! ای مسافر !

 ای مهاجر ! ای مسافر !  

 مادر و فرزند و یارت منتظر توست!

تقدیم:به نسل مهاجر و مسافر زمین که در سراسر این کره خاکی سرگردان و خانه به دوش اند! 

هدیه: به مادران پیر، همسران جوان و کودکان معصوم که با دلهرگی چشم به در اند!

قایق مهاجران

  ای مهاجر! ای بشر هم جنس و هم رنگم

ای مسافر! خانه بر دوش مرد سرگردان دوران

مرد تنها خسته بی خانه و بی کس بر لب دریای آرام  

یا که در صحرای سوزان یا اسیر گرد باد مست توفان

یا غریب ژنده پوش در کوچه های شهر بیگانه

یا فقیر لقمه نانی !

یا گدایی سیر گفتن دردی دل با یک انیس و سیر خندیدن ز جان!

 

ای برادر! هم زمین هم درد و هم  نسلم!

بار بستی بهر یک فردای روشن تا تو را هم زندگی باشد

تا کنی خدمت به مادر و عصای روز پیریی پدر باشی

یا که خود داریی فرزندان و فرزندی

بان همه پیوند های عشق و دوستی، سر به دامن کردی و آغاز هجرت شد

راه مشکل، روزهای سخت در پیش،  ترک یار و دوستان کردی

 

ناقوس سرد جدایی بانگ برداشت، روز آغاز سفر از راه رسید

 سخت بود روزی جدایی از پدر مادر، برادر خواهر و معشوق و عاشق

سخت و دردناک است ترک خانه و کاشانه و زادگاه و شهر خویش

تو تحمل کردی و آغاز یک هجران بی فرجام گنگ و تلخ آغازید

مادرت بگریست، کودکت فریاد بابا را بلند نالید

خواهرت فریاد زد! یادی برادر کرد، لیک!

 

همسر وخانم و نامزد! با وفا و مهربان آن یار دلدار ت!

 گوشه ای آرام ایستاد تا نبیند مردمی گپ گویی شهر و ده

با هزار دلهرگی و ترس، قاب عکست را بدست بگرفت

آهی سرد و سوز را از دل کشید! قطره ای اشکی چکید!

در دلش آهسته بگریست و درون سینه مدفون کرد

و میان قلب پاکش آرزو روئید! تا بنالد در فراقت و بگرید سیر

او هنوز در آروزویی روز فرصت تا جدایی را کند فریاد و گریستن بیش

 

ای مسافر! ای مهاجر! ای برادر دوست!

تو هنوز تهنا و خسته در مسیر گنگ و تاریک گام میگزاری

تو هنوز افسرده از کج گردیشی دنیا، لیک!

تو هنوزامید و شوق در دل میکاری که فردا روزی پایان سفر باشد

تو هنوزدر خاطراتت یاد او را لحظه و تکرار در تکرار می بینی

 او هنوز در آروزویی روز فرصت تا جدایی را کند فریاد و گرید سیر

 

ای مسافر خانه بر دوش مرد سرگردان دوران

تو کجایی؟ زنده ای یا خفته ای آرام در آغوش مرگ؟

تو کجایی؟در هوای داغ تفتان یا سفید سنگ یا که در زندان سرد و یا که زیر بار لاری!

تو کجایی؟ در میان قایقی بادی که خاری خورده در کف بر روی امواج؟

و یا در حال غرق! و تو منتظر مرگ!

و صد ها کوسه ماهی و نهنگ و شارک منتظر تو!

یا که در کشتی بشکسته میان قهر طوفانی اقیانوسها  

در مسیر بالی و آسترالیا،  یا که پاترا یی یو نان؟

هیچ میدانی که فردایت میان اب باشد یا زمین خشک؟

 

ای مسافر هم وطن، نسل زمین هم سر نوشت ما !

ما همه دنبال تو اطلاعیه در دست میگردیم

درد و غربت، رنج و سختی تو را شاید ندانیم خوب، لیک!

ما همه انسان، بشر اعضای هم هستیم  و هم خانواده ایم

درد تو دردی من است، درد وجدان سخت تر است

گر کنم یک زره کمک خوش نصیبم من،

گر نتوانم هیچ کاری، کم ز کم دستی زدم در کف آب!

 تا رها سازد وجدانم مرا! تا رها گردم از دل حسرت و دل شوری ها

 

ای مهاجر خانه بر دوش مرد سرگردان دوران تو کجایی!؟

تو کجایی؟

مادر پیرت عصا چوبی به دست، در کنار راه ایستاده! می پرسد احوال تو از عابران

تو کجایی ؟

کودک و فرزند و نسلت منتظر توست.

تو کجایی

همسری بی یاورت ، آن با وفا یار و عاشق دوستدار تو

چشم بر در، دست بر قلب منتظر توست

سخت می ترسد و می لرزد که فردا تو نیای و ………..

سخت می لرزد و می ترسد که فردا تو نباشی و……!؟

تو کجایی؟

 مادر و فرزند و یارت منتظر توست. 

 حفیظ خرمی خرم — دسمبر ۲۰۰۹

 

نوت:
د
استان مهاجرت و غربت ریشه عمیق و افسانه ای دراز در تاریخ بشر دارد بخصوص در تاریخ پر فراز و نشیب وطن ما.  سالهاست که خیلی عظیم از هم وطنان مهاجر ما با رنج و مشکلات زیاد زندگی را در پاکستان، ایران و کشورهای داغ و سوزان عربی به سر می برند.  یا در حال هجرت و سفر هستند!  چه  در مسیر خطرناک مالیزی و اندونیزی و اقیانوس هند و اقیانوس آرام و چه در هوای سرد روسیه و ….، چه در مسیر پر خطر خشکه ایران، ترکیه بسوی دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس  بالخره بطرف یونان و اروپا، و چه در نقاط مختلف کره زمین.

اهداف و مقصد سفر و هجرت شاید مختلف باشند و لی به یقین که احساس وطن دوستی، جدایی، دوری و تنهایی پیوند مشترکیست که درد، رنج و غربت و بی سر نوشتی فردی ما را بخیه میزند.

  درد و دریغ که تعدادی زیاد مسافرین شامل پیر و جوان، طفل و کودک و زن مرد در مسیر راه جان باخته اند یا خوراک ماهی ها شده ا ند و یا ……. و تعداد زیادی در زندانها مختلف از اندونیزی و مالیزی گرفته تا ایران و ترکیه و یونان تحت شکنجه و عذابند.

برادر گرامی بصیر آهنگ اطلاعیه را درج سایتها کرده و از همه تقاضای همکار نموده است که در پیدا کردن و همکار و مساعدت با مسافرین و مهاجرین که در مسیر اروپا بخصوص بعد از فرو پاشی کمپ پاترا گم و لا درک شده اند دست یاری دهند، حتی در سطح اطلاع رسانی و همدردی قلمی و خبری.

جاغوری یک با اظهار همدردی و بشر دوستی افتخار این همکاری و مساعدت را نصیب گردیده و اینک اطلاعیه را در اختیارخوانندگان محترم قرار میدهد تا دوستان و بستگان آنان باخبر و مطلع شوند.

به بهانه این اطلاعیه خواستیم یادی از همه مهاجرین و مسافرین عزیز کرده باشیم.

قابل یاد آوری اینکه صحت و دقیق بودن اطلاعیه مربوط به نوسنده آن جناب بصیر آهنگ و منبع اصلی پخش، سایت وزین کابل پرس میباشد.

جاغوری یک (نوسندا آزاد حفیظ خرمی خرم)

 

مهم: اطلاعیه برای مهاجرین محترم

منبع: کابل پرس

نوسنده : بصیر آهنگ

بازتاب نشر در: 

۱: امروز و فردا http://www.imrozfarda.blogfa.com

۲: کابل پرس  http://www.kabulpress.org/

۳: جاغوری یک http://jaghori1.blogfa.com/

۴: آشیانه در باد http://lailaarezoo.com/  و چندین سایت دیگر

مهم: اطلاعیه برای مهاجرین محترم

لطفا در پیدا کردن اين افراد ما را کمک کنيد: برای هریک از این مهاجرین نظربه درخواست وکیل شان ازطرف اتحادیه اروپا مبلغ 15 هزاریورو پرداخت گردیده واقامه شان دراروپا نیزتضمین خواهد شد.

چهار شنبه 2 دسامبر 2009, نويسنده: بصیرآهنگ

طوری که درجریان هستید درماه فبروری سال جاری نظربه وضعیت اسفبار مهاجرین درکمپ پاترای یونان با کمک بعضی ازوکلای وخبرنگاران ایتالیا برای عده ازمهاجرین که بطور غیرقانونی ازبندرهای ایتالیا به آنجا دیپورت شده بودند درخواست کمک نموده ونظربه برخورد بد پلیس یونان وایتالیا باپناهنده گان، علیه این دو کشورنیزنظربه اسناد وشواهد که جمع آوری نموده بودیم شکایت نمودیم.ازبخش حقوق بشراتحادیه اروپا خواستیم که نظربه قوانین بین المللی مهاجرت وهمچنین قوانین اروپا درامورمهاجرین، به داد این آواره گان رسیدگی نموده وبرای برگرداندن حقوق تلف شده آنها تلاش نماید. خوشبختانه خانم السندرا بلرینی Alessandra ballerina یکی ازوکلای ایتالیایی حاضرشد مسولیت این کاررا به عهده بگیرد. ولی متاسفانه نظر به بروکراسی بسیار شدیدی که دراروپا جریان دارد این قضیه خیلی به درازا کشید وبا گذشت زمان مهاجرین شامل ریکورس که برای شنیدن تصمیم این اتحادیه لحظه شماری میکردند به کلی ازآن مایوس شده وهرکدام راهی دیار نامعلومی گردیدند. حال پس ازماه ها سکوت اتحادیه اروپا برای 35 نفرازاین مهاجرین که حدود 33 نفرآن ازافغانستان هستند جواب مثبت داده و از وکیل این مهاجرین خواسته است که برای رسیده گی به این آواره گان آدرس ومشخصات آنها را هرچه زودتر برای مسئول بخش حقوق بشراین اتحادیه بفرستد. درغیراینصورت اتحادیه نمیتواند بااین مهاجرین کمک نماید.

باید گفت اگراین عده ازمهاجرین نتواند با وکیل خویش درتماس نشوند پرونده این ریکورس بسته خواهد شد. حال ازتمامی این عده ازدوستانی که نامشان درلیست قرار دارد دوستانه تقاضامندیم که درهرکشوری که هستند حتا اگردرافغانستان باشند لطف نموده هرچه زود ترباما درتماس شوند تاما بتوانیم به آنها کمک کنیم. باید گفت درصورت پیروزی ریکورس برای هریک ازاین مهاجرین نظربه درخواست وکیل شان ازطرف اتحادیه اروپا مبلغ 15 هزاریورو پرداخت گردیده واقامه شان دراروپا نیزتضمین خواهد شد. همچنان ازهمه ازمدیران همه ی سایت های خبرووبلاگ نویسان محترم تقاضامندیم برای یافتن این آواره گان مارا یاری نموده واین نوشته را درسایت ووبلاگ شان نشرنماید. ازمهاجرین محترم افغانی که دراروپاهستند تقاضامندیم پس ازخواندن این اطلاعیه درصورت امکان این اطلاعیه را درکمپ های که درآن مهاجرین افغانی بسرمیبرند نشرنموده ویا اگرکدام یک ازاین مهاجرین را میشناس

ند ویاآدرس وشماره تلفون آنها را دارند ازروی انسان دوستی به مااطلاع داده ودراینکار مهم سهم بگیرند. ازهمکاری همه شما تشکر.

چگونه میتوانید باما درتماس شوید:

اگربه انترنت دسترسی دارید میتوانید به ما ایمیل فرستاده وآدرس شماره تلفن ونام کشورکه فعلن درآنجا زندگی میکنید را بنویسید ویاهم ازطریق صفحه سخنگاه سایت کابل پرس برای ما نامه بنویسید.

اگربه انترنت دسترسی ندارید میتوانید با شماره های ذیل درتماس شوید.

خانم السندرا وکیل شما :         00393387575965               00393387575965

بصیرآهنگ:         00393935802078               00393935802078

و یاهم به زبان انگلیسی تمام ادرس ومشخصات خودرا به این شماره فکس نمایید         00390108697433               00390108697433

Nome: Alisina

Cognome: S harifi

Nome del padre:Nowraz Ali

Nazionalità:afghana 
Età:15 anni

2

Nome: Nima

Cognome : Rezai

Nome del padre: Ali

Nazionalità: Afghana

Età: 16 anni

3

Nome: Sardar Agha

Cognome: Khan

Nome del padre: Ghula Hussain

Nazionalità: Afghan

Età: 28 anni

4

Nome: Reza

Cognome: Karimi

Nome del padre: Quasim Ali

Nazionalità: Afgana

Età: 35

5

Nome: Abdul

Cognome: Nabi

Nome del padre: Ahmad

Nazionalità: afghana

Età: 33 anni (ma sul foglio di via c’è scritto 35).

6 –

Nome: Habib

Cognome: Yusufi

Nome del padre: Maugal

Nazionalità: Afghana

Età: 17 anni

7

Nome: Alireza

Cognome: Ekhlasi

Nome del padre: Khadim Husain Ekhlasi

Città: Ghazni- jaghori

Età: 20 anni

8

Nome: Abas

Cognome: Rezai

Nome del padre: Ali Mohammad

Nazionalità: Afghana

Età: 19 anni

9

Nome : Mohammad Haroon

Cognome: Ebrahemi

Nome del padre: Mohammad Zaher

Nazionalità: afghana

Età: 26

10

Nome: Ajabdin

Cognome: Akhonzada

Nome del padre: Shamsdin

Nazionalità: Afghana

Età: 17 anni

11

Nome:Ahsanullah

Cognome: Amar Khel

Nome del padre: Abdul Wodod

Città: Meidan Shar

Paese: Afganistan

Data di nascita: 1992 – 16 anni

12

 Nome: Malik

Cognome: Merzai 

Nome del padre: Hassan

Età: 18 anni

13

Nome: Said Mustafa

Cognome : Mustafa

Nome del padre: Hamid

Nazionalità: Afgana

Età: 18 anni

14

Nome: Alidad

Cognome: Rahimi

Nome del padre:Mohammad Tahir

nazionalità: afghana

età: 12 anni

15

Nome: Rahim

Cognome: Rahimi

Nome del padre: Eshaq

Età: 18 anni

16

Nome: Shirshah

Cognome: Sherdil

Nome del Pad
re
: Aghsheern

Età: 20

Nazionalità: Afghano

17***** 

Nome: Mohammad Isa Sayyed

Cognome: Hashemi

Nome del Padre: Sayyed Mortaza

Età: 20

Nazionalità: Afgano

18***** 

Nome: Yasir

Cognome: Zaidi

Nome del Padre: Abdul Kariy

Età:  20

Nazionalità: Afgano

19 ***** 

Nome: Mohamad Sedeq

Cognome: Acheqzai

Nome del Padre

Età: 32

Nazionalità: Afgano

20***** 

Nome: Moqaddas

Cognome: Raheimi

Nome del Padre: Abdulrahim

Età: 20

Nazionalità: Afgano

21***** 

Nome: Ahmad Mohamad

Cognome: Amna

Età: 25

Nazionalità: Sudanese 

22***** 

Nome: Gabel Ali

Cognome: Omar

Nome del Padre

Età: 25

Nazionalità: Eritreo 

23***** 
 

Nome: Bilal Mohamed

Cognome: Taha

Nome del Padre

Età: 27

Nazionalità: sudanese 

24

Febbraio 7/02

Nome: Nawid

Cognome: Kabiri

Nome del padre: Naiem

Nazionalità: Afghana

Età: 23 anni

25

Nome: Abdul Rahim

Cognome: Faqiri

Nome del padre: Andul Qayom

Nazionalità: afghana

Età: 21 anni

26

Nome: Nazar Mohammad

Cognome: Yashidi

Nome del padre. Badakhshi

Nazionalità: afghana

Età: 23 anni

27

8 febbraio 2009

Nome: Salahuddin

Cognome: Chuqar

Nome del padre: Abdul Hassan

Età: 15

Nazionalità: Afghana

28

Nome: Mozamil

Cognome: Azimi

Nome del padre: Mohammad Mohsin

Nazionalità:afghana

Età: 18 anni

29

Nome: Rahmat

Cognome: Wahidi

Nome del padre: Gholan

Nazionalità: afghana

Età: 19 anni

30

Nome: Mohamad Anif

Cognome: Servery

Nome del padre: Server

Età: 17 anni

Etnia. Hazara

Nazionalità: afghana

31

Nome: Zamarak Amarkhel

Nome del padre: Atiqullah

Etnia. Pashtun

Data di nascita: 1971

Età: 37

32

Nome: Abdul Hakim

Cognome: Hasani

Nome del padre: Hsan

Etnia: Hazara

Età: 14


 

33

Najeeb HAIDERI

21 years old

Father’s name Habib Ullah

34

Faroz AHMADI 

father’s name: Haji Abdul Mohammad

20 years old

35


 
Hasan NAJIBI

23 years old.

father’s name Shair Ali

+;نوشته شده در ;یکشنبه بیست و دوم آذر 1388ساعت;22:45 توسط;حفیظ الله خرم (خرمی); |;


9 دیدگاه برای “ای مهاجر ! ای مسافر !
 1. دوشنبه 23 آذر1388 ساعت: 0:17

  salam jenabe khorram , maqule jalibe bud , umed warem ki sare fersat dar paltak tashrif byari . va bahse khobe ra khahi ded va shinid,

 2. دوشنبه 23 آذر1388 ساعت: 0:28

  ترامی شناسم

  ترا ای دلیر ره دره های مصایب

  ترا ای مدد کار شبهای نام آوری ها

  ترا ای پرستوی دلگیر در شهر غربت

  ترا همره خوب شبهای خاموش برفی

  ترا می شناسم

  سلام خرم عزیز

  شعر زیبایت یک بار دیگر مرا به یاد عزیزان ما در دیار هجرت انداخت . چشمان مرا رنج عزیزان مان اشک آلود ساخت . سعدی شیرین سخن در باره بنی آدم ، این شعر را سروده :
  بنی آدم اعضای یگدیگر ند
  که در آفرینش ز یک گوهرند
  چو عضو ی به درد آورد روزگار
  دگر عضو ها را نماند قرار
  تو کز محنت دیگران بیغمی
  نشاید که نامت نهند آدمی

  ولی برای ملت هزاره که … دلم برای آن عزیز هموطن که از بد حادثه پناه برده در مسیر راههای خشکی و آبی به هزاران مصایب مبتلا گشته می سوزد . و قلبم را یاد آن عزیزان از دست رفته جریحه دار ساخته و غم بی پایان آنان خاری در چشم و استخوانی در گلو برای بازماندگان گردیده است .
  چکنم عزیز برادر !!! یاد تو دلم را آتش می زند. غم هجران فراقت تمام وجود مرا می سوزاند .

  اما عزیز مهاجر

  لذت عشق ترا جز عاشق محزون نداند
  رنج لذت بخش هجران را بجز مجنون نداند
  تا نگشتی کوهکن شیرینی هجران ندانی
  ناز پروده ره آورد دل پر خون نداند

  خوش بخت ترین ما آنهای هستند که این سفر پر فراز نشیب را طی کردند. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .

  ای کاش همه می دانستند که :

  ما بدین در نه پی حشمت جاه آمده ایم – از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم
  رهرو منزل عشقیم و زسر حد عدم – تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

  موفق باشی خرم عزیز و تشکر از همگاری تان در نشر این اطلاعیه

 3. دوشنبه 23 آذر1388 ساعت: 15:3

  با عرض سلام خدمت مدریت محترم فنی سایت

  چنانچه ممکن است موزیک زنده را که همرا با باز کردن سایت پلی میشود برداریدبهتر خواهد بود

  موسیقی غذای روح است اما آدم همیشه در موقعیت شنیدن موزیک نیست

  تشکر کاکا

  ——————
  سلام از ما دوست عزیز کاکای محترم

  تشکر از ابراز نظر تان

  ما سرود وطن را به پیشنهاد بعضی دوستان دیگر گذاشته بودم چون این چندمین نظر است که توصیه کرده که بردارید من با اجازه بقیه دوستان برداشتم

  پسندم آنچه را جانان پسندد.

  از لطف تان سپاس گذارم
  مدیرت سایت

 4. دوشنبه 23 آذر1388 ساعت: 15:7

  سلام اقای خرم
  واقعا خیلی خیلی عالی و زیبا سروده اید . درد و غربت مهاجرین و مسافرین را خوب تجلی داده اید. دست تان درد نکنه و قلم تان توانا باد. ما همه مسافر و مهاجریم و چقدر خوب و عالی که در غم و خوشی هم شریک باشیم و یا حداقل یادی هم کنیم. تشکر از شعر قشنگ شما که یادی ما کرده اید.

 5. دوشنبه 23 آذر1388 ساعت: 19:50

  سلام خرم گرامی . آری چنین هست برادر , امید واریم که این دردهای ناسور , دوری از قوم , وطن, آشیانه و کاشانه و محرومیت های تاریخی , همه ای مردم بلا دیده ام را بیش از پیش منسجم نموده , با اتحاد و الفت , دور از امراض های روحی , منطقه گرایی به پیش بر و یم . در مورد اسامی که در لیست بصیر آنگ در ج شده است , آشنای ندارم , و اگر نه چرا که نه ! تشکر از گزارش تان .

 6. دوشنبه 23 آذر1388 ساعت: 22:24

  سلام دوباره . میشه سر فر صت در پال بیاید به وقت ارو پا 9 شب الی 12 شب . بحث های سیاسی و … زیاد هست .

 7. دوشنبه 23 آذر1388 ساعت: 23:27

  با سلام و تشکر از اقای خرم
  که با خواندن اشعار زیبای تان کوه های از خیالات و خواطرات رفته را دو باره خیال و رویا برای ادم مجسم میسازد و دران وقت است که ادم متوجه میشود که فرصت ها با ان همه کوتاهی و زود گزری چقدر زیبا و زندگی در پهلوی دوستان وعزیزان چقدر شیرین بوده است.
  ز هجر دوستان کی تاب دارم —— مرور از زندگی در خواب دارم .
  به رویا در خیال جمع یاران ——— همیشه محفل شاداب دارم.
  به شهر دیگران چون لاله دشت — تن رنجور دلی بی تاب دارم.
  بمن گفت اینسخن احمد بغربت — چنین بیت وغزل چند باب دارم.

 8. چهارشنبه 25 آذر1388 ساعت: 18:20

  برادر عزیز اقای خرم سلام و درود بر شما و شعر قشنگت
  به راستی که خوب و عالی سروده ای زیاد خوشم امد و درد دلم را تسکین داد درد غربتم و مهاجرت را تسکین داد. از دلم شعر گفتی که با سرنوشت و زندگی تنهای و مهاجرت من و هزاران انسان دیگر خیلی عمیق و نزدیک ارتباط برقرار میکند. راستی که ما درد دوری فامیل را قبول و با هزار امید از خانه و وطن بیرون میشویم ولی نمی دانیم که سر نوشت ما را به کجا خواهد کشاند در شکم ماهی یا زندان یا زیر تیر موتر و یا بی گور و کفن در صحرا و بیابان. مهاجرت اکثر مردم ما از مجبوری و بد بختی گوشنگی و تر و کشتن هست که این شعر واقعا درد انان را تسکین میکند.

  یک دینا تشکر از احساس و شعر قشنگ شما. دوستت دارم با این شعر برادر عزیز خوش و ارام باشی