بازدید ولسوال محترم جاغوری از نیروهای امنیتی.

مدبریت ۵:۲۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بازدید ولسوال محترم جاغوری از نیروهای امنیتی.

بازدید ولسوال محترم جاغوری از نیروهای امنیتی.FB_IMG_1554483947248

نمیدانم که این نیروها دولتی اند یا مردمی؟ ترکیب نا همگون یونیفورم ها می گوید که باید مردمی باشند ولی وقتی به قیافه‌های سربازان نگاه می‌کنیم، می بینیم که ظاهرا نیروهای اردو اند.

من اگر به جای ولسوال بودم، حتما یقه قومندان را محکم میگرفتم که چرا اینقدر در بخش تجهیزات سربازانش بی‌توجه است؟

چهارنفر سرباز کفش نظامی ندارد. کلاهخود سرباز سومی از سمت راست را ببینید؛ انگار کاسه‌ای را شسته اند و روی چوبی گذاشته‌اند تا خشک شود. کلاه نظامی باید پیشانی و روی گوش سرباز را بپوشاند. در غیراین چرا این تکه آهن مزاحم را بر سر سربازان می‌گذارید؟ واسکت ضد گلوله (یا به قول تورن رمضانی واسکت ضد زره!) به تن هیچ کسی نیست.

دوحالت وجود دارد که این وضعیت را شاهد هستیم. ۱- امکانات نیست. ۲- امکانات هست و کسی توجهی نمی کند.
اگر شماره یک درست با‌شد، ولسوال و قومندان محترم باید جدی به دنبال این موضوع باشند تا این امکانات باید تهیه شوند.
۲- در صورت دوم بازهم باید یخن قومندان محکم گرفته شود. چرا از امکانات درست استفاده نمی‌شود؟

اینطور است که تلفات سربازان ما اینقدر بالا است. ما حتی استاندارهای اولیه را برای سرباز بودن رعایت نمی کنیم. قومندان محترم اصلا چیزی در مورد اهمیت این نکات نمی داند. زیرا او با توصیه فلان وزیر و وکیل منصب گرفته. در این صورت برای این سربازان و مردم ما به خاطر اعتماد به دولت غمگینم.

شاید یکی بگوید که این چیزا مهم نیست و این فقط یک عکس است….
و اینجاست که من حرفی ندارم جز تاسف از اینکه آقای ولسوال حتی در گرفتن عکس تبلیغی نیز چنین ناشیانه ظاهر می‌شود.

حبیب میرزایی

124بازدید

کامنت بسته شده است.