باز تعریف آینده

مدبریت ۸:۴۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
باز تعریف آینده

باز تعریف آیندهFB_IMG_1534581408753
……………….
در این روزها هزینه‌های انسانی کمر شکن بر مردم وارد می‌شود. هیولای ترور حتا کلاس‌های درس را نیز فتح کرده است. خطاست اما اگر تصور شود این خون‌ها بی‌نتیجه است و در ساختنِ آینده تاثیر ندارند. خون‌های بسیاری ریخته شد تا نسل امروز بتوانند سر کلاس‌های درس بنشینند. درسی که از این حوادث می‌توان آموخت این است که باز شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی این مردم بی‌هزینه نبوده است. خون‌های پاکی که در این روزها ریخته می‌شوند نیز آینده را باز تعریف خواهد کرد. کمترین پیام این خون‌ها این است که عمرِ افغانستان و‌هویت افغانی به‌سر آمده است ‌و باید برای تشکیل واحدهای سیاسی مستقل تلاش صورت گیرد. تاریخ، پیروزی علم بر جهل است. نهایتا روزی درس و شهر بر دشت و جهل پیروز خواهد شد. روند تاریخِ بشر چیزی جز این نیست. رقم‌‌‌زدن فردای روشن هزینه دارد ولی در هر صورت، سنگ‌گورهای این‌چنینی چیزی بیش از درس ‌و دانشگاه و مکتب است و آینده را از نو به‌صورتِ بنیادی بازتعریف خواهدکرد .

اسد بودا

140بازدید

کامنت بسته شده است.