باز هم از قره‌باغ

مدبریت ۸:۰۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
باز هم از قره‌باغ

باز هم از قره‌باغFB_IMG_1520108500138
——-؛—
یک:) «حقیقت» را بنویسیم تا فضای بی‌اعتمادی حاکم نشود، به گزارش‌ها وقعی داده شود و افکار عمومی منحرف نگردد، هیچ پوسته‌ای تا همین حالا ساعت ۹ شب چهار شنبه از سوی طالبان شکست داده نشده است، فقط بدلیل نبود تجهیزات و غذا پوسته‌های مسیر لیلیزی رها شده است، آنان مجبور بودند، رها کنند، یک هفته گرسنگی را که بر می‌تابد؟!؛ یکی از قوماندانان گفت:« ما در دو شبانه روز تمام، یک وقت غذا خورده‌ایم و یک هفته است گرسنه ایم» چندین بار از طرف قوماندان امنیه وعده‌ی تهیه غذا داده شده است ولی عملی نگردیده است، مدتی پوسته ها رها می شود، سپس پولیس محلی، به جای پولیس ملی در همین پوسته ها موظف می گردد.

دو:) توطیه‌ی قوماندان محمد زمان خوستی خنثی گردید، او در تلاش بود تا دو نفر از اهالی نیخته و سرگروپ‌های پولیس محلی را به نام عامل «حادثه‌ی شیرآباد» دستگیر کند و به غزنی بیاورد؛ اما مردم نیخته با شعور بالای سیاسی به جلب موی سفیدان نه گفتند و در منطقه‌ی شیرآباد، محل استقرار نیروی امنیتی نرفتند و در ضمن گفتند:« ما در اینجا موی سفید نداریم، اگر گپی با موی سفیدان ما دارید، بروید غزنی»!

سه:) نقش اصلی «جنگ قره‌باغ» را عبد الکریم متین، والی غزنی بازی می کند، در گفت و گوهای رو در رو، در چشمان او موجی از عقده دیده می شد، به گونه ای حرف می زد که هیچ گاه نمی توانست بی طرفی اش را حفظ کند، ملا دارو خان یکی از دوستان صمیمی وی است، بر اساس گزارش‌هایی، شب و روز والی غزنی با ملا دارو خان در ارتباط است، ما در نشست‌هایی که با والی غزنی داشتیم، برخی گپ و گفتارها این بود که « جناب حاجی والی! خودش می تواند مشکل قره‌باغ را حل کند، فقط با یک زنگ به ملا داروخان …»

چهار:) تازه به این نتیجه رسیده ام که سیاست بازان هزارگی، هیچ گاهی یک دست و یک صدا نمی شود، برخی از نوشته ها تا هنوز متاثر از «همپیمانی» است و والی غزنی در این گونه نوشته ها که پر است از «منیت» «بلوف» و «خود پسندی» «روی سپید» روایت می شود، به رغم این، حقیقت چیز دیگری ست، از آغازین روزهای حضور متین در غزنی، متوجهم که او به دنبال «تسویه حساب» با هزاره هاست، او یک قره‌باغی ست و در ضمن فاشیستی که هیچ گاهی دست از حمایت قومش بر نمی دارد، پس نباید از کنار این مسایل به سادگی گذشت.

میثم صحرا

عارف اصغری می نویسد :

گروگان گیری های جدید مسافرین از قوم “هزاره” در ساحه قرباغ غزنی!
قرار اطلاع بدست آمده “۲۵” نفر هزاره که در مسیر بزرگ راه قندهار کابل و یاهم قرباغ جاغوری درحال مسافرت بودند، درمدت چهار روز گذشته به گروگان گرفته شده وهم اکنون در داخل دوکانتینر زندانی میباشند.

واقعیت از زبان یک مسافر که از نگاه چهره ظاهری براده ران پشتون قابل تفکیک نیست؛ شخص مذکور بیان می دارد که اهالی محل بسیار با افتخار از اسارت “۲۵” نفر هزاره مسافر و انداختن آنها به دو کانتینر در کنار شاه راه کابل قند هار باهم قصه می کردند.

بخاطر صحت وثقم این خبر، دوستان معلومات خویش را با ما شریک سازند.

431بازدید

کامنت بسته شده است.