باز گروگان گیری و رهزنی …

عزیزالله جاغوری ۵:۳۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
باز گروگان گیری و رهزنی …

باز گروگان گیری و رهزنی … TAlban
گروه تروریستی عثمانی که متشکل از خارجیان می باشد وقتی متوجه شد که وضعیت بسیار خراب تر از ان چه که فکر می کردند ویا به عبارتی وضعیت بسیار وفق مراد است  آستین بالا زده دوباره برای چندمین بار دست به گروگان گیری زدند .

ظاهرا این رهزنها ساعت ۵ عصر روز گذشته دو مرد و سه خانم از اهالی ده مرده ولسوالی جاغوری را از منطقه باغتو در ولسوالی گیلان به گروگان گرفته و باخود به منطقه نامعلومی بردند.
حدود سه ماه پیش  همین گروه دو خانم و یک نوجوان و یک مرد را از مسیر ولسوالی گیلان جاغوری به گروگان بردند. و نیز چندین ماه قبل ۳۱ مسافر را نیز از مسیر زابل- غزنی همین گروه به گروگان گرفتند که شماری از آن ها ازاد گردید و شمار دیگر تا کنون در بند هستند.

1,957بازدید

کامنت بسته شده است.