بانوی مکتب ساز

عزیزالله جاغوری ۸:۵۳ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بانوی مکتب ساز

در سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ داکتر سیما سمر در قریه های FB_IMG_1572164303673مختلف جاغوری در ساختمان های مکتب های دولتی که نیمه مخروبه بودند، سیستم آموزشی را راه اندازی کرد. معلمین شناخته شده منطقه را به کار گرفت و مبلغی اندک معاش برای آنها در نظر گرفته بود. در برخی محله ها ساختمان مکتب های دولتی وجود نداشت، محل درس و آموزش در بازار ها و دوکان های نیمه کاره راه اندازی شده بود.

باز سازی مکتب های به قول معروف دولتی از سوی داکتر سیما سمر در شرایط بود که مناطق مختلف از افغانستان در کنترل مجاهدین بود و رهبران مجاهدین اکثرا ملا و روحانی بودند که هر کدام در قریه های مختلف یک مدرسه دینی راه اندازی کرده بودند.
رواج مدرسه های دینی چنان به اوج خود رسیده بود که گویا یک روحانی سرشناس منطقه یک دانشگاه خصوصی باز کرده باشد. از این دوره، صد ها طلبه و ملا راهی حوزه های علمیه ایران شدند و فعلا تعداد زیادی از آنها تحت عنوان داکتر و ماستر در دانشگاه های خصوصی استاد هستند.

در این شرایط بود که علمای به قول انروز، طراز اول جاغوری طی چندین جلسه مخالفت خود را در مقابل راه اندازی مکتب های سیما سمر اعلام داشتند.
طی جلسات متعددی علماء در مناطق مختلف، تصمیم بر این شد که در هر مکتب یک ملای منطقه نظام درسی را تحت کنترل گیرد و اندسته از روحانیون که خواهان مسدود شدن مکتب ها بودند، در اقلیت مطلق قرار گرفتند.

یک روز، جلسه علنی و عمومی علمایی جاغوری در منطقه داوود در ناوه گری به تشنج کشیده شد، در حالیکه استاد حاجی برهانی لومان سخنرانی می کرد، تعدادی از معلمین سخنرانی ویرا قطع و اعتراض نمودند، گرچند حاجی برهانی مخالف مسدود شدن مکاتب بود و می گفت باید هر دو صفحه کتاب خوانده شود، تکیه کردن به مدرسه های دینی یک روی صفحه است و باید صفحه دیگر که در مکتب های دولتی تدریس می شود را هم خواند. در این صورت است که جامعه باسواد شده و پیشرفت می‌کند.
اما ایشان در سخنرانی خود بطور کنایه آمیز از معلمین که دارای افکار شعله جاوید بود ، انتقاد کرد، این انتقاد باعث شد که برخی معلمین اعتراض کردند.
گرچند تمام مکتب های سیما سمر عمر طولانی پیدا نکرد، بعد ها تعداد محدودی به خدمات خود ادامه داد اما ایشان آغاز تعلیم و تربیته را در دوران جنگ در مناطق محروم به نام خود کرد و به عنوان بانوی مکتب ساز شهره گردید.
در کنار ساخت مکتب، سی سال پیش بزرگ ترین شفاخانه را در سنگماشه ساخت و تاهنوز مورد بهره برداری قرار می گیرد.

گرچند سیما سمر در دوران پسا طالبان به عنوان رییس کمیسیون حقوق بشر کار کردش مورد انتقاد است که البته در جای خود باید بحث و مورد قضاوت قرار عادلانه گیرد.
با تمام این ها، فعالیت‌های سیما سمر الگوی خوب برای خانم های افغانستان خواهد بود.

عزیز جعفری

 

537بازدید

کامنت بسته شده است.