بررسی آماری طرح سهمیه بندی تعداد قبول شده گان در امتحان کانکور

مدبریت ۷:۰۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بررسی آماری طرح سهمیه بندی تعداد قبول شده گان در امتحان کانکور

danishgaبررسی آماری طرح سهمیه بندی تعداد قبول شده گان در امتحان کانکور (ترتیب دهنده: اسدالله جاوید – استاد دانشگاه)

قبل از بررسی عددی و اماری سهمیه بندی تعداد قبول شده گان در امتحان کانکور که طرح ان توسط وزارت تحصیلات عالی تصویب شده، خوبست  را جع به اصل پروسه امتحان کانکور و دلیل برگذاری آن اندکی تعمق نمایم.

امتحان کانکور ورود به دانشگاهای دولتی (تحصیل در انها رایگان و امکانات خوابگاه و بدل اعاشه هم به داشجویان داده می شود)  هر سال یکبار عمدتا در ماه های خزان و زمستان در سرتاسر کشور توسط وزارت تحصیلات عالی اخذ می گردد. فارغین صنوف ۱۲ از مکاتب خصوصی و دولتی که از طرف وزارت معارف ثبت و راجستر شده است بدون استثنا حق اشتراک در این پرو سه را دارند!!   ضرورت به برگذاری امتحان کانکور در افغانستان به دلیل تفاوت زیاد بین ظرفیت کم پذیریش موسسات تحصیلات عالی دولتی و تعداد کثیرفارغین از صنوف ۱۲ مکاتب می باشد. که این تفاوت هر سال نسبت به سال قبل زیاتر می شود. همین مشکل باعث شده است که سالانها هزاران فارغ صنوف ۱۲ به دانشگاهای دولتی راه پیدا نکنند.

مشکلات به انداره های متفاوت هر سال در نحوه برگذاری امتحان کانکور، نمره دهی و تقسیم بندی فارغین صنوف ۱۲ به موسسات تحصیلات عالی وجود داشته و انتقادهای را متوجه وزارت تحصیلات عالی می کند. اما موجودیت دو مساله واضح است. اول اینکه با برگذاری امتحان کانکور در بیشتر از ۳۴ حوزه که در ولایات مختلف قرار دارند، و وزارت تحصیلات عالی نظارت لازم را نه میتواند بالای برگذاری امتحان در روز امتحان داشته باشد (نا امنی، تهدید هییت اعزامی و کم بودن تعداد ممتحین) باعث شده که شفافیت امتحان در روز امتحان همیشه تحت پرسش باشد. مساله دوم سیستم نمره دهی است. وقتی جوابات از تمام حوزه های امحتان به وزارت تحصیلات عالی منتقل می شود، سیستم نمره دهی کمپیوتری باعث شده که از دخالت و دست برد افراد و اشخاص در نتایج کانکور تا حدودی زیاد جیلوگیری شود.

نتایج کانکور سال ۱۳۹۲ بخاطر اخد نمرات بالا توسط فارغین چند ولایت مانند ولایت ها ی دایکندی، غور، فاریاب، و فیصدی بالای کامیابی در بعضی از ولایت ها، مورد انتقاد های شدید حلقات در دولت، پارلمان و بیرون از آن قرار گرفت. اعمال فشار این حلقات باعث آن شد که وزارت تحصیلات عالی تعداد کامیابان هر ولایت را  بر اساس نفوس (امار دقیق از نفوس ولایات وجود ندارد!!) و تعداد فارغین صنوف ۱۲ ان ولایت سهمیه بندی نماید.

برای بررسی آماری سهمیه بندی کانکور و تایثرات  آن، ما اول نتایج کانکور سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را  مطالعه نموده و تعداد تقریبی کامیاب شده گان در سال ۱۳۹۳ را بر اساس نتایج این سه سال محاسبه نمایم.  در قدم بعدی این ارقام را با سهمیه در نظر گرفته شده (طرح سهمیه) مقایسه می نمایم.   شیوه کا ر طوری است که براساس نتایج کانکور سه سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ میزان افزایش یا کاهش تعداد کامیاب شده گان دریافت گردیده و این میزان افزایش یا کاهش با تعداد کامیاب شده گاه در سال ۱۳۹۲ جمع می شود. که در نتیجه ان ما تعداد تقریبی تعداد کامیاب شده گان در سال ۱۳۹۳ را در یافت می نمایم. در گراف -۱- میزان تقریبی کامیاب شده گان  در سال ۱۳۹۳ بر اساس سیستم رقابت آزاد با تعداد کامیاب شده گان با طرح سهمیه مقاسیه شده است. ( ستونهای سرخ،  سهمیه درنظر گرفته شده و ستونهای آبی تعداد تقریبی کامیاب شده گان بر اساس رقابت آزاد)

  گراف – ۱  -

طوریکه در گراف -۱- دیده می شود، تعداد کامیاب شده گان بعضی از ولایت ها در اثر اجرا شدن طرح سهمیه  به شکل قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.  برای مشاهده بهتر میزان کاهش، جدول -۱- را که درذیل داده شده مشاهد ه نماید. در جدول -۱ –  نام ولایات که از طرح سهمیه متضرر خواهند شد، با تعداد  تقریبی کامیا ب شده گان ناکام (کسانیکه در سیستم رقابت آزاد کامیاب و در طرح سهمیه ناکام هستند) این ولایتها داده شده است.

   جدول -۱-

شماره

ولایت

تعداد کامیاب شده گان ناکام

۱

دایکندی

۲۰۷۱

۲

فاریاب

۱۲۲۸

۳

بامیان

۱۱۴۰

۴

پروان

۱۱۱۲

۵

غزنی

۸۱۳

۶

خوست

۸۰۱

۷

میدان

۵۶۰

۸

لوگر

۴۷۶

۹

لغمان

۲۷۳

۱۰

پنجشیر

۱۲۸

۱۱

غور

۷۳

در جدول -۱- دیده می شود که ولایت های دایکندی، فاریاب، بامیان و  پروان هر کدام بیش از هزار نفر کامیاب شده ناکام در کانکور سال ۱۳۹۳ خواهند داشت.

سهمیه بندی کانکور بدون شک تاثیرات خود را روی حدل اقل  نمره کامیابی در هر ولایت  نیز خواهد داشت. در گرافهای که در ذیل داده  شد،ه حداقل نمره کامیابی برای سال ۱۳۹۲، حداقل تقریبی نمره کامیابی بر اساس رقابت آزاد، و حداقل تقریبی نمره کامیابی بر اساس طرح سهمیه برای سال ۱۳۹۳ به تفکیک ولایت داده شده است.

گراف -۲-

گراف -۳-

گراف – ۴-

 از گرافهای ۲، ۳ و ۴ دیده می شود که میزان تفاوت حداقل نمرات کامیابی در طرح سهمیه در سال ۱۳۹۳ به مراتب بیشتر از میزان تفاوت حداقل نمرات کامیابی بر اساس سیستم رقابت آزاد خواهد بود.  این حقیقت را میتوانیم بصورت عددی در جدول ذیل مشاهده نمایم.

اوسط میزان تفاوت حداقل نمره کامیابی برای تمام ۳۴ ولایت

قیمت  عددی

تقریب اوسط میزان تفاوت حداقل نمره کامیابی بر اساس طرح سهمیه

۴۰٫۶۸۶۲۷۴۸۹

تقریب اوسط میزان تفاوت حداقل نمره کامیابی بر اساس سیستم رقابت آزاد

۱۹٫۴۳۴۷۳۴۹۸

اوسط میزان تقاوت حداقل نمرات در سال ۱۳۹۲

۸٫۰۷۲۴۲۰۹۶۲

نوت: دیتا استفاده شده در این گذارش، بر گرفته شده از وب سایت وزارت تحصیلات عالی می باشد.

جدول کامل را این جا مشاهده نماید  pdf

(ترتیب دهنده : اسدالله جاوید – استاد دانشگاه)

1,355بازدید

کامنت بسته شده است.