««بسمل !؟»»

مصطفی خرمی ۲:۴۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
««بسمل !؟»»

ولادت با سعادت یگانه ای دوران، ناجی جهان، تندیس عدالت و ایمان، تنهاترین فرد اکمل انسان، حضرت صاحب الزمان بر همه ای شما مشتاقان، مبارکباد.

««بسمل !؟»»

داغ هجرت سخت بر من مشکل است

سوز در قلبم، بسی بی حاصل است !؟

***

138904310241سوختم در آرزوی وصل تو !؟

گربیایی، هستی ام ناقابل است

***

عاشقان سرگشته های کوی تو !؟

مرهم وصلت، بدیشان «بسمل» است

***

ما چو پروانه به گرد شمع تو !؟

بال مان ارسوخت، آتش در دل است

***

دیدگان ما به راه ات گشته «قفل» !؟

بی حضورت «وا» نگردد، مشکل است

***

عشق تو در جان ما جاری همیش !

در سرشت ما و در آب و گل است

***

«عدل» جاری با حضور تو شود

«عشق»تو در جان ما و در دل است

***

خاک کویت طوطیایی چشم ما

گام برچشمم بنه، ناقابل است !؟

***

مصطفی خرّمی

۲ / ۲/ ۹۵

583بازدید

کامنت بسته شده است.