بعد از جاده شهید تبسم، یکی دیگر از جاده های مهم در منطقه، دستور کار قرار گرفت.

مدبریت ۵:۲۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بعد از جاده شهید تبسم، یکی دیگر از جاده های مهم در منطقه، دستور کار قرار گرفت.

سلام دوستانScreenshot_۲۰۲۰۱۱۲۷-۰۸۴۴۲۳_1

بعد از جاده شهید تبسم، یکی دیگر از جاده های مهم در منطقه، دستور کار قرار گرفت.

جاغوری بعد از رشد چشم گیر درعلم فرهنگ، حال اگر نوبتی هم باشد نوبت اقتصاد است. یکی از فاکتورها وزمینه هی مهم اقتصادی راه های مواصلاتی است . این بار جاغوری پشتاز وسرفراز در سازندگی راه های مواصلاتی است.

بعد از جاده مهم شهید تبسم حالا یکی دیگر از جاده های مهم که بخش های مهم دیگر هزارستان را، به مرکز جاغوری وصل می نماید، کارش اغاز گردیده است.
اهمیت مسیر مواصلاتی که ارزگان، شیرداغ، غوغه هیچه را، به مرکز وصل می کند بر کسی پوشیده نیست.
غوغه هیچه، از مناطق محروم نوار مرزی جاغوری است که اصلا قابل مقایسه با دیگر نوار مرزی جاغوری، ده مرده وهوتقول نیست. متاسفانه مشکلات راه های مواصلاتی به فقر این مردم کمک کرده، وبه یکی از چالش های جدی مردم تبدیل گردیده است.
کوتا ترین وامن ترین مسیر برای شیرداغ وارزگان به مر کز جاغوری همین مسیر می باشد.
از همه دوستان وانهایی که دلش برای برای هزارستان می طپد، مخصوصا افرادی مناطق که در این مسیر قرار دارند خواهش مندیم وانتظار داریم همان طوری در جاده شهید تبسم همکاری کردند، دراین راستا نیز همکاری نموده، تا این جاده نیز به سرانجام برسد.
پیشنهاد می کنم :
دوستان که در خارج تشریف دارد با یگدیگر ارتباط گرفته با اتفاق هم مبالغ را جمع اوری نموده واز طریق افراد مطمن به مسولین اجرای پروژه برساند واز انها جزییات دقیق مصارف انها را بخواهند.
مسولین پروژه نیز با شفاف سازی، اسامی کمک ها را منتشر نموده ، ونیر پرداختی ها را نیز طبق قرار داد که با مجری دارد وان قرار داد نیز به اشتراک بگذارد تا مردم در جریان مصارف واحیانا کسری بودیجه قرار بگیرند.

راه سوم : دوستان که درخارج تشریف دارند واز صحنه دورند میتواند کمک های شان به بزرگان فامیل در منطقه بفرستند تا با نظارت واطمینان بشتر صورت گیرد وکمک ها بدرستی وسریع تر مدیریت گردد.

مدیریت : جاغوری یک

مدیریت : جاغوری یک

بخش(۱)

لیست انعده خییرین که غیر مستقیم کمک کردند خوشبختانه اکثر خییرین در منطقه بودند خودشان مستقیم کمک کردند که خداوند اجر دهد.
دوستانیکه که در هر قسمت دنیا هستید میتوانید به حد توان خویش کمک کنید از پروسه دریافت و مصرف آن به بشکل مستند حساب میدهیم و خاطر جمع باشید و اسهام امام هم شامل کمکات میشود زمستان پیش رو است دوستانیکه قصد دارند کمی عجله کنید،اسهام امام هم شامل کمکات میشود.
????????

این سرک که بخشی از ارزگان،مالستان(خیرو تا شیرداغ) و غرب جاغوری(غوغه)را به مرکز جاغوری وصل میکند آغاز شده است ، درین مسیر سرک بسیار باریک است و پر خطر، یکی از دشوار ترین مسیر مخصوصا در زمستان برای عابرین آن مردم است که شاهد منحرف شدن موتر ها در زمان عبور از آن مسیر هستیم همچنان در زمستان بسیار برف گیر بوده که روز ها آن مسیر به دلیل برف مسدود است و انتقال مریض بسیار سخت میشود،و مشکل بزرگ دیگر هم اینست که در مناطق مذکور کدام شفاخانه نیست.

شریک سازید

167بازدید

کامنت بسته شده است.