بلخی، برای همه عصرها و نسل ها

عزیزالله جاغوری ۱۲:۱۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بلخی، برای همه عصرها و نسل ها

بلخی، برای همه عصرها و نسل ها FB_IMG_1594728277308
برای نسل امروز که در خیابان‌های شهر شعار آزادی سر می‌دهند و‌ شب از رسانه‌ها تصویر خود را تماشا می‌کنند. درک عصر و‌ زمان شهید بلخی دشوار است.
سردار بزرگ عدالت خواهی و آزادی خواهی ۱۴ سال تمام را در حبس سپری کرد، تا نسل‌های پس از بلخی از سرچشمه آزادی سیراب شوند.
شهید بلخی مبارز عدالت خواه و آزادی طلب بود. روحانی وطندوست و آشنا با درد و‌ رنج مردم بود.
دیوارهای بلند زندان قامت او را خم نکرد، اما اراده او را برای اصلاح و تغییر مصمم کرد.
او عالم عامل، با تفکر بلند آزادی خواهی و‌ انسانی بود.
اندیشه‌های شهید بلخی برای شماری زیادی از آزادی خواهان الهام بخش است.
نسل امروز بیش از هر وقت دیگر ضرورت به آشنایی با اندیشه‌های والای آن شهید دارد.
باز خوانی، تبیین اندیشه‌ها و‌ معرفی شهید بلخی برای نسل‌های امروز و‌فردا از مسوولیت های مهم رهروان آن شهید است.
سال‌ها قبل به همت شهید وحدت ملی و‌ دیگر همرزمانش سمینارهای بزرگی برای تجلیل از اندیشه‌های آن شهید برگزار می‌شد. اکنون نیز انتظار می‌رود تا سر داران اصلی عدالت‌خواهی و آزادی طلبی در کشور به فراموشی سپرده نشوند. اهداف بزرگ آنان برای تمام عصرها و‌ نسلها بود.
۲۴ سرطان سالیاد شهادت شهید سید اسماعیل بلخی گرامی باد!

مرتضوی

نوت:

بمناسبت ٢۴ سرطان١٣۴٧ پنجاه و دومین سالیاد شهادت زنده یاد شهید سید میر اسماعیل بلخى گرامی باد .

 

194بازدید

کامنت بسته شده است.