به شهیدان کویته و خانواده داغدار شان تقدیم است.

مدبریت ۷:۰۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
به شهیدان کویته و خانواده داغدار شان تقدیم است.

ﻟﺒﺨﻨﺪی هرگل سرخ ﺁﻏﺎﺯی یک ﺑﻬﺎﺭاﺳﺖ

تاریک شهری ﻛﻮﻳﺘﻪ ازدودی اﻧﻔﺠﺎﺭاست
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻛﻔﺘﺮاﻧﺶ ﭘﺮخون واﺷکباﺭاﺳﺖ
ﺭﻭﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺳﺮﺥ ﻻﻟﻪ
این کربلای ثانی درچنگ لاله زاراست
دل را زتن جداکردسخت است دوست ،اما
ﻟﺒﺨﻨﺪی هرگل سرخ ﺁﻏﺎﺯی یک ﺑﻬﺎﺭاﺳﺖ
ﻣﺎﺩﺭﻣﻧﺎﻝ ﻫﺮﮔﺰﺩﺭﺳﻮگی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺖ
این ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﻲ ﺗﺮهرفصل ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎﺭاﺳﺖ
ﻣﺎﻛﻮﻫﻲ ﺁﻫﻨﻴﻨیم ﺯین باد ها نه ﻠﺮﺯﻳﻢ
ﻫﺮﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩ اﻳﻦ ﻗﻮﻡ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭاﺳﺖ
ﻗﺎﻟﻴﻦ پیکری ما باعشق بافت خورده است
ﺩﺭﺭاﻩ ﻋﺸﻖ ﻭاﻳﻤﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺩاﺩﻥ اﻓﺘﺨﺎﺭاﺳﺖ
اﻱ اﺑﺮﻱ ﻛﻮﺭی بی ﺸﺮﻡ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﮕذﺭاﺯﻣﺎ
ﻛﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﻻﻟﻪ اﻓﺸﺎﻥ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻭﺳﻮﮔﻮاﺭاﺳﺖ
ﺩﻳﺸﺐ سکینه ﻣﻴﮕﻔﺖ اﻛﺒﺮﺑﺮاﺩﺭﻱ ﻣﻦ
ﻓﺮﺩا ﻣﺮﻭﺳﺮی ﻛﺎﺭ، ﺩﻝ خیلی ﺑﻴﻘﺮاﺭاﺳﺖ
هرشب گرسنه خفتن ﻣﺸﻜﻞ دیگر نباشد
ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺧﺎﻧﻪ بابا، ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭاﻧﺘﻆﺎﺭ اﺳﺖ
ازدیده گان شعرم خون می چکد عزیزان
این شعرچون دلی من مجروح وداغداراست

حبیب الله رسا نیوزیلند ۱۳/۰۱/۲۰۱۳

925بازدید

کامنت بسته شده است.