به مردم شریف سنگماشه !!

مدبریت ۶:۲۵ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش

به مردم شریف سنگماشه !!
قابل یاد آوری می دانم اینکه ، طوریکه درجریان هستید کارسرک قرباغ جاغوری به طول بیشتر از ۳۰ کلیومتر واندی درشروف اقدام واجرای شدن است.
ازانجایکه این ۳۰ واند کلیومتر اگرپخته نیزگردد به سرک قرباغ وصل نگردیده وکلیومترها سرگ خامه برای نوبت بعدی وبرای پلان آینده باقی خواهد ماند،وازطرفی سرک بین بازار غجور درحدود یک کلیومتر که قبلاً پخته کاری گردیده کمک می نماید تا این سرک یک کلیومتر دیگر امتداد یابد.
ولی ازانجایکه معلوم است اظافه شدن یک کیلومتر در انتهای این مسیرشاید چندان مهم وحیاتی نباشد ولی اگربودجه همین یک یا چند کلیومتر محدود در پخته شدن وتوسعه راه های بین الشهری خود سنگماشه مصرف گردد دارای ارزش اقتصادی زیاد وباعث ایجاد تسهیلات مهم وحیاتی خواهند شد،
که از ان جمله میتوان به چند مورد ذیل اشاره کرد.
۱.چون تردد وترافیک زیاد است سرک خامه باعث الودگی هوا واستهلاک موترها میگردد.
۲.سرک های خامه موجود اطراف سنگماشه در اثرعبور ومرور بیش ازحد وسایط بیشتراز بیش تخریب گردیده ونیازمند مراقبت وهزینه بیشتر است.
۳.درصورت پخته کاری تسهیلات عبور ومرور وسایط جمعی وعمومی مثل تاکسی وغیره را فراهم کرده وهزینه استفاده ازوسایط شخصی را پاین میاورد.
۴.درصورت پخته کاری راه های بین شهری ارزش سرمایه گذاری درساختمان سازی را تثبیت کرده واز ضیاع سرمایه مردم جلوگیری می نماید.
وبدین سان مفادات زیادی رامتوجه مردم ساخته ومردم ازطریق درخواست معقولانه شان میتوانند باشرکت موصوف صحبت و ازایشان بخواهند که این خواست شانرا در نظربگیرند.

علی

224بازدید

کامنت بسته شده است.