بوی عطر نسیم حسین!

مدبریت ۲:۳۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

 بوی عطر نسیم حسین !

کربلا امام حسین

 محرم ماه  عشق است و  ماه زنده شدن است  و جاری شدن . جاری شدن در  مسیر زلالیت  نهضت  عدالت خواهانه  حسین ابن علی ؛ هم قافله  شدن ی با زینب  ؛ این اسطوره بزرگ” پیام” رسالت  ” !  محرم ماه اصالت است ، رسیدن به اصالت  و سیراب  شدن از زلالیت یک  معنویت  خدا گونه ! محرم  ریشه است . ریشه ای که  ما را  به اصلیت مان ، به  هویت  شیعه بودن مان  متصل نموده  و تداوم تسلسل  تشییع را در بستر تاریخ  به تضمین می گیرد .

محرم  نسیمی است  که، با وزیدن اش اصالت و هویت  مکتب عاشقانه حسینی ، «تشیع» در تار و پود وجود مان ، در رگ ، رگ  ریشه ها ی بدن مان به  اهتزاز  در آمده ،  و ”  عاشورا ” ،  تداوم  و بقا  آن را به تضمین  می گیرد  .

از بوی عطر آمیز نسیم عاشورا است  که  جریان سرخ  عدالت خواهی تشیع  در سینه تاریخ ، همچون کهکشان شیری در دل تاریخ بشریت  می درخشد . محرم ، همان  عبور گاه بلند بالا عشق است . عشق به انسان  و ایمان ی به خداوند . محرم بخش لاینفک نجات آدمی است . نجات از ورطه یزید  و  یزید گونه شدن .

هرچند یزید ها  هم چنان  در  تداوم تاریخ  زنده اند . و این حسین و نهضت حسینی  است که ما را ؛   خط ما را ؛   ایدیالوژی ما را  ، عمل کرد و اندیشه ما را از یزید شدن  باز داشته ، و عاشورا  رسوا کننده یزید  در بستر  تاریخ  و با ز دارنده آن  در تداوم حیات بشر ی بوده و خواهد بو د  .

محرم  همان  تعیین ” خط قرمز ”  حدود  میان  حق  و باطل  ؛ میان حسینی و یزید ی ، میان استبداد  و عدالت میباشد . محرم درس است و  فلسفه است !  فلسفه چگونه زنده گی نمودن  و چگونه  مرگ را به انتخاب گرفتن است  . زنده گی برای عدالت  و مردن  در پای عدالت ؛  این است پیام  حسین  و پیام عاشورا حسین . 

  محرم و عاشورا  آزمون است . آزمون  و  تعیین  حدود  میان مرز حسینی بودن  و یزید ی شدن  ! حسین مظهر عدالت ،  و عاشورا  نهضت عدالت خواهی  و یزید  نماد کامل از استبداد و رذالت در ورطه بازی سیاست های مکر  هزار چهره  و تو در تو .  حسین نماد اسلام  عدالت  خواهی و نماد از تساوی حقوق  و برابری انسان . و یزید نماد از اسلام  ریا  ،  تزویر ،  استبداد  و فریب . 

 اسلام یزید ی ؛  این یعنی  در طول تاریخ  ظهور و پیدایش مکتب اسلام « از دیروز به امروز  و از امروز تا به آینده ها » ، نماد به  استحمار گرفتن  خلق الله  در ” چهره تقدس کاذب ” ؛ در چهره اسلام دروغین ! اسلام یزید ی ، این یعنی  تجارت مکتب  ،  تجارت  عقیده  و ایدیالوژی توده ها  و به  ذبح گرفتن ” حق ” ؛ ”  اراده حیات  ” سرنوشت  ”  توده ها ی باور مند  . 

محرم ،سر آغاز یک  تعیین است ! تعیین  سرنوشت تاریخ بشریت ؛ تعیین چگونه گی سرنوشت  جهان اسلام  و مکتب تشیع  . در آن  ورطه ی از تاریخ  که قوانین  حاکم بر روح و روان  جامعه جهانی  بر معیار های  استبداد ی مطلق  و تک محوری می چرخیده است  و استبداد  یک توجیه  و عمومیت به تمام  معنی را کسب کرده بوده  است  ؛ در یک همچنین مرحله  تاریک از تاریخ بشریت ،  عاشورا  همان نقطه  اوج  داد خواهی  و ” دموکراسی  ” میباشد.

در نهضت  عدالت خواهانه  حسین  روح  و اصل  دموکراسی  کاملا  موج میزند . دموکراسی که  جهان کنونی  بعد از  آن همه تلاش ها ی سخت با ارزش ، بالاخره  امروز   بدان کم و بیش نایل گردیده اند . مگر نی آن که  اساس و بنیاد دموکراسی ،  بر اصل حق انتخاب توده ها  استوار میباشد ؟!! 

در سیطره  حاکمیت  استبدادی یزید  ” توده ها ”  «امت »   در پیام های گوناگون  از حسین ابن علی  به  عنوان «امام »  یعنی ” روشنفکر ” عصر و زمان  خودش ؛   دعوت به عمل می آورند  .  مردم  کوفه  و شام  نامه ها به حسین  می نویسند .  مگر نی آن که  همین  طومار ها  « نامه ها »  سند انتخاب حسین به عنوان رهبر و قائد از جانب  توده ها  بوده است؟!  .این است  که  حسین مسئول است . درست همانند یک روشنفکر متعهد ، دلسوز ، صادق و عمل گرا !

حسین؛   به  عنوان  روشنفکر معترض بر دستگاه استبدادی  حاکمیت یزید ی ،  مسئولیت  روشنفکر بودن خویش میداند  تا در قبال رای و انتخاب توده ها  در یک هم چنین  موقعیت  حساس از تاریخ جهان اسلام   و بشریت ، اقدام  نموده  و وارد  عمل   گردیده  و ، درس عظیم از   عدالت خواهی و مسئولیت پذیری را در سینه  تاریخ  برای تمام  فصول و زمان ها  به  حک بگیرد  .  

مشکل  حسین با یزید ،  مشکل نماز و روزه  حج نیست !

حسین در قبال مسئولیت اجتماعی خویش حج را نیمه تمام رها نموده   و به جانب توده ها می شتابد .  اصل  این جا عدالت اجتماعی ،  انتخاب مردم  و مسئولیت  روشنفکر «امام»   میباشد . عاشورا  تحول ی در قلب تاریخ؛ و  متنی  در بستر آن بوده  که ، تا هم اکنون بدان گونه که ”  باید ”  به  باز خوانی گرفته نشده است . نهضت عاشورا،   جنبش و تحرک  شجاعت مندانه در بس

879بازدید

کامنت بسته شده است.