بیا تابرویم!

عزیزالله جاغوری ۱۰:۱۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بیا تابرویم!

بیا تابرویم! FB_IMG_1543917642204
با عملیات گسترده واثر گذاری که دو روز پیش در نوار مرزی جاغوری و گیلان از سوی قوای دولتی صورت گرفت ؛ جاغوری بطور کامل آزاد شده و ساحه جنگ به رسنه نخستین قریه ولسوالی گیلان کشیده شد که خود حکایت از اطمینان کامل از پاکسازی منطقه نوار مرزی ناوه گری آخرین نقطه تصفیه نشده جاغوری دارد.
اکنون زمان بازگشت آوارگان جنگهای جاغوری ، مالستان و ارزگان فرا رسیده است که با انگیزه و امید به موطن شان عودت نمایند خانه های خالی و روستاهای نیمه متروک را با حضورشان ، جان تازه بخشیده نشاط ، امید و حیات را به آنها برگردانند.
نه تنها مردم جنگزده و آواره این وظیفه خطیر را دارند بلکه بستگان، میزبانان ، دولت ، نهادها ، افراد کمک کننده ، رسانه ها و مجموعه دست اندرکاران داخل وخارج کشور باید طوری اطلاع رسانی، برنامه ریزی ، سیاست گذاری و اقدامات عملی نمایند که به بازگشت همه بیجا شدگان کمک کرده و از هر نوع عمل و کنش که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به بازگشت عمومی و فراگیر آسیب برساند خودداری کنند هرچند رویکرد مزبور ظاهر دلسوزانه و کمک ورزانه داشته باشد.
بازگشت بیجا شدگان بنیادی ترین اقدام پس از پاکسازی مناطق و برقراری امنیت می باشد از این رو بجاست که ؛
ادامه کمک رسانی باید در منطقه صورت بگیرد ؛ طرح انتقال رایگان وزارت مهاجرین از کابل ، بامیان وغزنی باید باجدیت تداوم یابد؛ سازوکار منطقه ای که برای التیماتوم عدم بازگشت در بعضی مناطق جاغوری وضع شده اعمال گردد؛ برنامه شروع امتحانات مکاتب در این هفته ، عملی گردد.
البته طرح امنیتی دولت نیز که با بازگشت گسترده بیجا شدگان ، تسریع می گردد با شتاب و دقت لازم ، اجرا گردیده با هرگونه شایعات و صحبتهایی که بر جو ناامنی روانی مردم بویژه بیجا شدگان دامن بزند مقابله شود ؛ جوانان برای مشارکت در طرحهای اردوی محلی، خیزش مردمی و مشارکت امنیتی در قالب طرح درازمدت امنیتی منطقه تشویق شده بصورت فعال سهم بگیرند وبدانند که در درازمدت هیچ نیروی جز مردم خود ، نمی تواند برای دفاع از خود وسرزمین شان، در خور اطمینان تر ، تاثیر گذارتر و قابل اعتمادتر باشد.
بهل این خفتن نوشینه بیا تا برویم
عشق باریده است دوشینه بیا تا برویم..

دکتر ناصری

207بازدید

کامنت بسته شده است.