بهترین سوژه ای پولساز

مدبریت ۵:۰۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
بهترین سوژه ای پولساز
bestتابـلو ؛ نقـاش را ثروتمنـد کرد.

شعر شاعر، به چنـد زبان ترجمه شد.

کارگـردان جایزه ها را دِرَو کرد…

و هنوز ســر همان چهـار راه، واکس میزند

کودکی که بهترین سوژه بود!
————–

مطلب پیشنهادی:

حتما بیبینید عکسی را که؛

عکاس را میلیاردر کرد!

اما هنوز جیغ می زند

دختری داغداری که سوژه ای عکس بود!!
—————

عکس این دختر روستایی بازمانده از خونین ترین انفجار افغانستان برنده ای میلیاردها دلار جایزه شد
!

عکس را اینجا بیبینید!!

نوشته شده توسط عبدالله بیدار
679بازدید

کامنت بسته شده است.