“تار خام!؟”

مصطفی خرمی ۶:۳۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
“تار خام!؟”

“تار خام!؟”
*****
درپی تظاهرات و حمایت های بی دریغ، خالصانه و فداکارانه مردم فهیم و آگاه ما از “قوماندن شمشیر”، که حکومت خائین را مجبور به آزادی مشروط ایشان نمود و این رهایی انگار آبی بوده باشد بر آتش شعله ور مردم خشمگین که هر لحظه داشت شعله ورتر می شد و می رفت که از کنترل خارج شود!؟

IMG-20181129-WA0003
****
همگان از آزادی قوماندان علیپور خوشحال، اما این پرسش همچنان ذهن بسیاری از مردم ما را می خراشد که “شمشیر مقاومت” چرا و برای چه ناگهان از کابل سردرآورد؟ در حالیکه خود میدانست به شدت زیرتعقیب است و در حمله به غور حتی تعدادی به خاطر حمایت از او جان باختند! ممکن این سناریوی تلخ بار دیگر در کابل تلخ تر تکرار گردد که همانگونه هم شد!؟
****
نشر اعتراف نامه فرمایشی “قوماندان علیپور” در رسانه ها، باعث تشویش بسیار گردید و این شایعه را تقویت نمود که گویا قوماندان یا با دسیسه قبلی فریب خورده و با اطمینان پا در مسیر بازداشت گذاشته است!
یا اینکه اصلا سفر او بر اساس توافق پنهانی تا سرحد تسلیم به حکومت، با وساطت افرادی مثل دانش بوده است! اگر این حدس و گمان تلخ حقیقت داشته باشد، گویا مردم غیور، فهیم و فداکار ما به “تار خام”بسته گشته اند!
****
نشر نامه ای منسوب به ایشان که گویا اخیرا از بهسود و “پایگاه مرکزی مقاومت” نشر یافته، تنها حاوی این نکته است که گویا قوماندان نزد افراد خود بازگشته، اما تأیید و تأکید بر توافق کذایی با دولت در این نامه، نه تنها ایشان را تبرئه نمیکند که بر ابهام مسأله بیش از پیش می افزاید!
نشر پیام معاون قرارگاه مقاومت به نام “قوماندان طوفان” که حاکی از انکار توافق “قوماندان شمشیر” با حکومت بوده، بر پیچیدگی اوضاع می افزاید و…!
پس، برای رفع و دفع شایعه ها و حدس و گمان های درست و نادرست، لازم می نماید که سردار مقاومت در یک پیام ویدئویی تمام ماجرا را شفاف سازی نماید، زیرا مردم تا این اندازه مخلص و فداکار حق دارند که حقایق را همانگونه بدانند که اتفاق افتاده است!
******

م، خرمی
۱۰ قوس ۹۷

208بازدید

کامنت بسته شده است.